Hur du skapar, ändrar eller tar bort profiler

Personer som bor i samma hushåll kan få en egen, anpassad Netflix-upplevelse. Du kan ha upp till fem profiler på ett Netflix-konto.

Obs!
Profiler är inte tillgängliga på enheter tillverkade före 2013. Konton för extra medlemmar har en profil och kan inte skapa fler profiler.

Varje profil kan ha sin egen/sina egna:

 • Språkinställningar

 • Åldersgräns

 • Specifika individuella begränsningar

 • Profillås

 • Streamingaktivitetslogg

 • Spelalias

 • Sparade spel

 • Utseende på undertexter

 • Uppspelningsinställningar

 • Anpassade förslag för serier och filmer

 • Min lista

 • Betyg

 • E-post (för aviseringar, och endast för profiler med samtliga åldersgränser)

Obs!
Vissa profilfunktioner är inte tillgängliga för barnprofiler.

Skapa en profil

Profiler går att lägga till på enheter som tillverkats efter 2013.

Obs!
Konton för extra medlemmar har en profil och kan inte skapa fler profiler.
 1. Gå till sektionen Hantera profiler (Manage Profiles) på din enhet:

  • Tv eller streamingenhet: Gå till sidan för att växla profiler och välj sedan Lägg till profil + (Add Profile). 

  • Webbläsare: Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles).  

  • Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad:

   1. Öppna Netflix-appen.

   2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

   4. Tryck på Hantera profiler .

 2. Välj Lägg till profil (Add Profile).

 3. Ge profilen ett namn.

 4. Om du vill använda Netflix för barn väljer du Barn (Kids).

 5. Välj Fortsätt (Continue) eller Spara (Save). Den nya profilen bör visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa en profil från din enhet går du till Netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Ta bort en profil

Du kan ta bort profiler på de flesta enheter. Huvudprofilen på kontot går inte att ta bort. Om du vill ta bort den här profilen måste du eventuellt växla till en annan profil och slutföra stegen nedan. När du tar bort en profil är streamingaktiviteten och sparade spelförlopp för den profilen inte längre tillgängliga.

 1. Gå till sektionen Hantera profiler (Manage Profiles) på din enhet:

  • Tv eller streamingenhet: Gå till sidan för att växla profiler.

  • Webbläsare: Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles). 

  • Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad:

   1. Öppna Netflix-appen.

   2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

   4. Tryck på Hantera profiler .

 2. Välj den profil du vill ta bort och tryck på redigeringsikonen .

 3. Välj Ta bort profil (Delete Profile).


Om du inte kan ta bort en profil från din enhet går du till Netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Ändra en profil

Du kan anpassa profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sektionen Hantera profiler (Manage Profiles) på din enhet:

  • Tv eller streamingenhet: Gå till sidan för att växla profiler.

  • Webbläsare: Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles). 

  • Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad:

   1. Öppna Netflix-appen.

   2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

   4. Tryck på Hantera profiler .

 2. Välj den profil du vill ändra och tryck på redigeringsikonen .

 3. Ändra namn, bild, språk eller åldersgräns för profilen.

  Obs!
  Det går inte att ändra åldersgränsen från en tv eller streamingenhet.
 4. Välj Klar (Done) eller Spara (Save).

Om du inte kan redigera en profil från din enhet går du till netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Användning av profil- och föräldrakontroller

Samtliga profilanvändare, förutom de med Netflix för barn, har åtkomst till och möjlighet att ändra föräldrakontroller och behörigheter för enskilda profiler. Du måste ange lösenordet för ditt konto för att ändra individuella begränsningar samt när du lägger till, ändrar eller tar bort ett profillås.

Så här ändrar du inställningar för en enskild profil:

 1. Gå till sektionen för profilinställningar på din enhet:

  • Webbläsare:

   1. I en webbläsare går du till din kontosida.

   2. Välj en profil i sektionen Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

    • För vissa konton väljer du Profiler (Profiles) och och sedan profilen du vill använda.

  • Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad:

   1. Öppna Netflix-appen.

   2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

   4. Tryck på Hantera profiler .

   5. Välj den profil du vill ändra och tryck på redigeringsikonen .

 2. Välj den inställning du vill ändra för profilen.

 3. Spara/skicka in ändringarna.

Läs Föräldrakontroller på Netflix för mer information.

Lägg till eller uppdatera en e-postadress

Du kan lägga till olika e-postadresser för alla sekundära vuxenprofiler för att få personliga rekommendationer och annan kommunikation från Netflix. Du kan inte logga in på ditt Netflix-konto med e-postadresser kopplade till sekundära profiler.

Gör så här för att lägga till eller ändra en e-postadress som är kopplad till en sekundär profil:

 1. I en webbläsare loggar du in på den profil du vill ändra.

 2. Gå till kontosidan.

 3. Välj din profil i sektionen Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

  • För vissa konton väljer du Profiler (Profiles) och sedan profilen du vill använda.

 4. Välj E-postadress för profil (Profile Email) eller E-post (Email).

 5. Ange önskad e-postadress för profilen.

 6. Välj Lägg till e-postadress (Add Email).

  • Om du uppdaterar en befintlig e-postadress kan du välja Ändra e-postadress (Change Email) eller Ta bort e-postadress (Delete Email).

Skapa och hantera spelalias

Relaterade artiklar