Hur man skapar och redigerar profiler

Med profiler kan olika medlemmar i ditt hushåll ha en egen, anpassad Netflix-upplevelse. Du kan ha upp till fem profiler på ett Netflix-konto.

Obs!
Profiler är inte tillgängliga på enheter tillverkade före 2013.

Varje profil kan ha sin egen/sina egna:

 • Språkinställningar

 • Åldersgräns

 • Specifika individuella begränsningar

 • Profillås

 • Streamingaktivitetslogg

 • Sparade spel

 • Utseende på undertexter

 • Uppspelningsinställningar

 • Anpassade förslag för serier och filmer

 • Min lista*

 • Betyg*

 • E-post (för aviseringar, och endast för profiler med samtliga åldersgränser)

*Ej tillgänglig för barnprofiler på datorer.

Om du använder en äldre enhet som kräver en aktiveringskod kommer du inte att kunna skapa eller växla profiler från enheten. Gör följande för att vara säker på att du kan titta med en viss profil: Gå till Netflix webbplats och välj en profil. Aktivera sedan enheten på Netflix.com/Activate. Om du vid ett senare tillfälle vill byta profil måste du logga ut på enheten och sedan aktivera den igen från profilen du vill använda.

Hur man skapar en profil

Profiler går att lägga till på enheter som tillverkats efter 2013.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles). Välj Lägg till profil (Add Profile).

 2. Ge profilen ett namn.

 3. Om du vill använda Netflix för barn väljer du Barn.

 4. Välj Fortsätt (Continue). Den nya profilen bör visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa eller ta bort en profil från enheten, eller när du använder en mobilwebbläsare, går du till Netflix.com på en dator och följer stegen ovan.
För mer information om Netflix för barn kan du läsa Så här skapar du en profil med en bestämd åldersgräns.

Hur man tar bort eller anpassar en profil

Du kan anpassa eller ta bort profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles). 

 2. Välj profilen du vill ändra.

 3. Ändra namn, bild eller språk för profilen

  • Ändringar av åldersgränser måste göras från sidan Konto (Account).

 4. Spara dina ändringar eller välj Radera profil (Delete Profile) för att ta bort profilen helt och hållet.

Obs!
Det går inte att ta bort huvudprofilen för ditt Netflix-konto. När du tar bort en profil är streamingaktiviteten och sparade spelförlopp för den profilen inte längre tillgängliga.


Om du inte kan ändra en profil från din enhet, eller när du använder en mobilwebbläsare, kan du gå till Netflix.com på en dator och följa stegen ovan.

Hur man använder profil- och föräldrakontroller

Samtliga profilanvändare, förutom de med Netflix för barn, har åtkomst till och möjlighet att justera profil- och föräldrakontroller för enskilda profiler. När du vill göra ändringar av individuella begränsningar eller profillås måste du ange lösenordet för kontot.

Så här ändrar du inställningar för en enskild profil:

 1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

 2. Välj ett profilnamn i Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Välj Ändra (Change) för den inställning du vill ändra i profilen.

 4. Spara/skicka in ändringarna.

Hur man använder olika e-postadresser för varje profil

Den första profilen du skapar är din primära Netflix-profil och den är kopplad till e-postadressen för ditt konto.

Du kan lägga till olika e-postadresser för alla sekundära vuxenprofiler för att få personliga rekommendationer och annan kommunikation från Netflix. Du kan inte logga in på ditt Netflix-konto med e-postadresser kopplade till sekundära profiler.

Gör så här för att lägga till eller ändra en e-postadress som är kopplad till en sekundär profil:

 1. I en webbläsare loggar du in på den profil du vill lägga till en e-postadress för.

 2. Gå till sidan Konto (Account).

 3. I menyn Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) väljer du namnet på den profil du vill lägga till en e-postadress för.

  • Bredvid E-postadress för profil (Profile Email) väljer du Lägg till (Add) eller Ändra (Change) om du redan lagt till en e-postadress.

 4. Ange önskad e-postadress för profilen.

 5. Välj Lägg till e-postadress (Add Email).

  • Om du uppdaterar en befintlig e-postadress kan du välja Ändra e-postadress (Change Email) eller Ta bort e-postadress (Delete Email).

Obs!
Medlemmar i Tyskland måste bekräfta sitt val två gånger för att lägga till eller ändra en e-postadress.