Hur du skapar, ändrar eller tar bort profiler

Personer som bor i samma hushåll kan få en egen, anpassad Netflix-upplevelse. Du kan ha upp till fem profiler på ett Netflix-konto.

Obs!
Profiler är inte tillgängliga på enheter tillverkade före 2013. Konton för extra medlemmar har en profil och kan inte skapa fler profiler.

Varje profil kan ha sin egen/sina egna:

 • Språkinställningar

 • Åldersgräns

 • Specifika individuella begränsningar

 • Profillås

 • Streamingaktivitetslogg

 • Spelalias

 • Sparade spel

 • Utseende på undertexter

 • Uppspelningsinställningar

 • Anpassade förslag för serier och filmer

 • Min lista

 • Betyg

 • E-post (för aviseringar, och endast för profiler med samtliga åldersgränser)

Obs!
Vissa profilfunktioner är inte tillgängliga för barnprofiler.

Skapa en profil

Profiler går att lägga till på enheter som tillverkats efter 2013.

Obs!
Konton för extra medlemmar har en profil och kan inte skapa fler profiler.
 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. Välj Lägg till profil (Add Profile). 

  • I Netflix mobilapp för Android, iPhone eller iPad:

   1. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   2. Tryck på Mer  eller längst upp till höger.

   3. Tryck på Hantera profiler .

   4. Välj Lägg till profil (Add Profile).

 2. Ge profilen ett namn.

 3. Om du vill använda Netflix för barn väljer du Barn (Kids).

 4. Välj Fortsätt (Continue) eller Spara (Save). Den nya profilen bör visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa en profil från din enhet går du till Netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Ta bort en profil

Du kan ta bort profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. 

  • I Netflix mobilapp för Android, iPhone eller iPad:

   1. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   2. Tryck på Mer  eller längst upp till höger.

   3. Tryck på Hantera profiler .

 2. Välj profilen du vill ändra.

 3. Ändra namn, bild eller språk för profilen.

  • Ändringar av åldersgränser måste göras från din kontosida.

 4. Spara dina ändringar eller välj Radera profil (Delete Profile) för att ta bort profilen helt och hållet.

Obs!
Det går inte att ta bort huvudprofilen för ditt Netflix-konto. När du tar bort en profil är streamingaktiviteten och sparade spelförlopp för den profilen inte längre tillgängliga.


Om du inte kan redigera en profil från din enhet går du till Netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Ändra en profil

Du kan anpassa profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. 

  • I Netflix mobilapp för Android, iPhone eller iPad:

   1. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

   2. Tryck på Mer  eller längst upp till höger.

   3. Tryck på Hantera profiler .

 2. Välj profilen du vill ändra.

 3. Ändra namn, bild eller språk för profilen. Om du inte kan redigera en profil från din enhet går du till netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

  • Ändringar av åldersgränser måste göras från din kontosida.

 4. Spara dina ändringar.

Användning av profil- och föräldrakontroller

Samtliga profilanvändare, förutom de med Netflix för barn, har åtkomst till och möjlighet att justera profil- och föräldrakontroller för enskilda profiler. Lösenordet för ditt konto krävs för att redigera Individuella begränsningar eller Profillås.

Så här ändrar du inställningar för en enskild profil:

 1. I en webbläsare går du till din kontosida.

 2. Välj ett profilnamn i Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Välj Ändra (Change) för den inställning du vill ändra i profilen.

 4. Spara/skicka in ändringarna.

Läs Föräldrakontroller på Netflix för mer information.

Lägg till en e-postadress

Du kan lägga till olika e-postadresser för alla sekundära vuxenprofiler för att få personliga rekommendationer och annan kommunikation från Netflix. Du kan inte logga in på ditt Netflix-konto med e-postadresser kopplade till sekundära profiler.

Gör så här för att lägga till eller ändra en e-postadress som är kopplad till en sekundär profil:

 1. I en webbläsare loggar du in på den profil du vill lägga till en e-postadress för.

 2. Gå till kontosidan.

 3. Välj namnet på den profil du vill lägga till en e-postadress för i Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

  • Bredvid E-postadress för profil (Profile Email) väljer du Lägg till (Add) eller Ändra (Change) om du redan lagt till en e-postadress.

 4. Ange önskad e-postadress för profilen.

 5. Välj Lägg till e-postadress (Add Email).

  • Om du uppdaterar en befintlig e-postadress kan du väljaÄndra e-postadress (Change Email) eller Ta bort e-postadress (Delete Email).

Skapa och hantera spelalias

Relaterade artiklar