Hur du skapar, ändrar eller tar bort profiler

Personer som bor i samma hushåll kan få en egen, anpassad Netflix-upplevelse. Du kan ha upp till fem profiler på ett Netflix-konto.

Varje profil kan ha sin egen/sina egna:

 • Åldersgräns

 • Individuella begränsningar

 • Profillås

 • Streamingaktivitetslogg

 • Spelalias

 • Sparade spel

 • Utseende på undertexter

 • Uppspelningsinställningar

 • Anpassade förslag för serier och filmer

 • Min lista

 • Betyg

 • E-postadress

Obs!
Vissa profilfunktioner är inte tillgängliga för barnprofiler.

Skapa en profil

Profiler går att lägga till på enheter som tillverkats efter 2013.

 1. Från sidan Hantera profiler (Manage Profiles) väljer du Lägg till profil (Add Profile). 

  • I Netflix-appen för Android eller iOS trycker du på profilikonen eller Mer och väljer sedan Hantera profiler (Manage Profiles). Välj Lägg till profil (Add Profile).

 2. Ge profilen ett namn. Om du vill använda Netflix för barn väljer du Barn (Kids).

 3. Välj Fortsätt (Continue) eller Spara (Save). Den nya profilen bör visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa en profil från din enhet går du till netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

Ta bort en profil

Du kan ta bort profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. 

  • I Netflix-appen för Android eller iOS trycker du på profilikonen eller Mer och väljer sedan Hantera profiler (Manage Profiles).

 2. Välj profilen du vill ta bort. Det går inte att ta bort huvudprofilen för ditt Netflix-konto.

 3. Välj Ta bort profil (Delete Profile). Om det inte går att skapa en profil från din enhet går du till netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

När du tar bort en profil är streamingaktiviteten och sparade spelförlopp för den profilen inte längre tillgängliga.

Ändra en profil

Du kan anpassa eller ta bort profiler på de flesta enheter.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) i en webbläsare. 

  • I Netflix-appen för Android eller iOS trycker du på profilikonen eller Mer och väljer sedan Hantera profiler (Manage Profiles).

 2. Välj profilen du vill ändra.

 3. Ändra namn, bild eller språk för profilen. Om du inte kan redigera en profil från din enhet går du till netflix.com i en webbläsare och följer stegen ovan.

  • Ändringar av åldersgränser måste göras från din kontosida.

 4. Spara dina ändringar.

Användning av profil- och föräldrakontroller

Samtliga profilanvändare, förutom de med Netflix för barn, har åtkomst till och möjlighet att justera profil- och föräldrakontroller för enskilda profiler. Lösenordet för ditt konto krävs för att redigera Individuella begränsningar (Viewing Restrictions) eller Profillås (Profile Lock).

Så här ändrar du inställningar för en enskild profil:

 1. I en webbläsare går du till din kontosida.

 2. Välj ett profilnamn i Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 3. Välj Ändra (Change) för den inställning du vill ändra i profilen.

 4. Spara/skicka in ändringarna.

Läs Föräldrakontroller på Netflix för mer information.

Lägg till en e-postadress

När du skapar ditt Netflix-konto associerar vi e-postadressen du anger med den första profil som skapas.

Du kan lägga till olika e-postadresser för alla sekundära vuxenprofiler för att få personliga rekommendationer och annan kommunikation från Netflix. Du kan inte logga in på ditt Netflix-konto med e-postadresser kopplade till sekundära profiler.

Gör så här för att lägga till eller ändra en e-postadress som är kopplad till en sekundär profil:

 1. I en webbläsare loggar du in på den profil du vill lägga till en e-postadress för.

 2. Gå till din kontosida.

 3. I menyn Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) väljer du namnet på den profil du vill lägga till en e-postadress för.

  • Bredvid E-postadress för profil (Profile Email) väljer du Lägg till (Add) eller Ändra (Change) om du redan lagt till en e-postadress.

 4. Ange önskad e-postadress för profilen.

 5. Välj Lägg till e-postadress (Add Email).

  • Om du uppdaterar en befintlig e-postadress kan du välja Ändra e-postadress (Change Email) eller Ta bort e-postadress (Delete Email).

Skapa och hantera spelalias

Relaterade artiklar