Så här anger du ditt telefonnummer för återställning av lösenord

Om du glömmer ditt lösenord kan Netflix skicka ett sms med en kod för att återställa ditt konto. Börja med att se till så att telefonnumret som är förknippat med ditt konto är korrekt och verifierat.

  1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

  2. Gå till sektionen Medlemskap och fakturering (Membership & Billing) och välj antingen Lägg till telefonnummer (Add phone number) eller Ändra telefonnummer (Change phone number).

  3. Välj ditt land.

  4. Ange ditt telefonnummer.

  5. Ange lösenordet för kontot.

Obs!
Du kan när som helst ändra eller ta bort telefonnumret på ditt konto.

Du kommer eventuellt uppmanas att verifiera ditt telefonnummer med en kod som skickas via sms. Om du verifierar ditt telefonnummer kan du använda det för att återställa ditt konto, samt för att verifiera ditt konto om du kontaktar Netflix kundtjänst. Om du inte vill verifiera telefonnumret (eller om du inte uppmanas göra det) kan du verifiera det senare genom att välja Skicka kod (Send Code) från ett meddelande som visas i ditt konto.