Så här anger du ditt telefonnummer för återställning av lösenord

Om du glömmer ditt lösenord kan Netflix skicka ett sms med en kod för att återställa ditt konto. Börja med att se till så att telefonnumret som är förknippat med ditt konto är korrekt och verifierat.

  1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

  2. Gå till sektionen Medlemskap och fakturering (Membership & Billing) och välj antingen Lägg till telefonnummer (Add phone number) eller Ändra telefonnummer (Change phone number).

  3. Följ instruktionerna för att bekräfta din identitet.

  4. Välj ditt land.

  5. Ange ditt telefonnummer.

Obs!
Du kan när som helst ändra eller ta bort telefonnumret på ditt konto.

Du kommer eventuellt uppmanas att verifiera ditt telefonnummer med en kod som skickas via sms. Om du verifierar ditt telefonnummer kan du använda det för att återställa ditt konto, samt för att verifiera ditt konto om du kontaktar Netflix kundtjänst. Om du inte vill verifiera telefonnumret (eller om du inte uppmanas göra det) kan du verifiera det senare genom att välja Skicka kod (Send Code) från ett meddelande som visas i ditt konto.

Obs!
Endast ett konto kan förknippas med ditt verifierade telefonnummer. När du verifierar ditt telefonnummer tas det automatiskt bort från andra eventuella konton.

Om du inte får textmeddelanden till telefonnumret på ditt konto kan det bero på en försening hos din operatör. Kontakta din mobiloperatör för att få hjälp om problemet kvarstår.