Så här döljer du titlar i din streamingaktivitet

När du döljer titlar från din streamingaktivitet:

  • Kommer de inte att visas på Netflix som en serie eller film du har sett.

  • Kommer de inte att användas som grund för rekommendationer såvida du inte tittar på dem igen.

  • Kommer de att tas bort från raden Fortsätt titta (Continue Watching).

Gör följande för att dölja titlar från din streamingaktivitet:

  1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

  2. Öppna Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) för den profil du vill uppdatera.

  3. Öppna Streamingaktivitet (Viewing Activity) för profilen.

  4. På sidan Aktivitet (Activity) klickar du på ikonen bredvid det avsnitt eller den titel du vill dölja. Om du döljer ett avsnitt kan du även välja att dölja hela serien.

    • Om du vill dölja all din streamingaktivitet väljer du alternativet Dölj alla (Hide all) längst ner på sidan och bekräftar sedan ditt val.

Det kan ta upp till 24 timmar för den dolda titeln att tas bort från alla dina enheter. Det går inte att dölja titlar från sidan Aktivitet (Activity) om den öppnas från en barnprofil.

Se vår Hjälpsida för sekretess och säkerhet för information om fler ämnen.

Relaterade artiklar