Netflix är på fel språk.

Om undertexterna, ljudet eller profilen är på fel språk beror det oftast på ett problem med inställningarna i din profil eller på enheten. Följ instruktionerna nedan för att justera dina språkinställningar.

Ändra språk på dubbningen

Om det språk du vill använda för dubbningen inte finns med som alternativ:

 1. Gå till sidan Ditt konto (Account) på Netflix webbplats.

 2. Under Min profil (My Profile) väljer du Språk (Language).

 3. Välj det språk som du vill använda för ljudet.

 4. Försök att spela upp serien eller filmen igen med den dubbning du vill använda.

Om titeln inte spelar upp ljudet på det språk du har valt kan det bero på att alternativt ljud inte är tillgängligt på ditt språk för just den titeln.

Om du måste återställa ljudet varje gång du ska titta kan du prova att spela upp en titel med åldersgränsen Tonåringar eller högre inställd på det språk du vill använda. Då sparas dina inställningar.

Ändra språk för undertexter

Om det språk du vill använda för undertexterna inte finns med som alternativ:

 1. Gå till sidan Ditt konto (Account) på Netflix webbplats.

 2. Under Min profil (My Profile) väljer du Språk (Language).

 3. Välj det språk som du vill använda för undertexterna.

 4. Försök att spela upp serien eller filmen igen med det språk du vill använda för undertexterna.

Om din titel fortfarande inte visar rätt undertexter kan du gå till Varför finns det inte undertexter på mitt språk? för mer information. Om du måste återställa undertexterna varje gång du ska titta kan du prova att spela upp en titel med åldersgränsen Tonåringar eller högre inställd på det undertextspråk du vill använda. Då sparas dina inställningar.

Ändra språk på din Netflix-profil

Så här ändrar du språk på din Netflix-profil:

 1. Logga in på Netflix.com.

 2. Välj Hantera profiler (Manage Profiles).

 3. Välj profil.

 4. Välj det språk du vill använda i rullgardinsmenyn.

  • Om det språk du vill använda redan är valt väljer du Engelska (English). Logga sedan ut och upprepa ovanstående steg.

 5. Logga ut och logga in igen på enheten du haft problem med för att spara inställningen.

Om du ändrar språk för din profil ändrar du även alternativen för undertexter och dubbning, och ditt valda språk hamnar först på tillgängliga titlar.

I vissa länder kommer en ändring av dina språkpreferenser att påverka vilket innehåll du kan se på webbplatsen och på dina enheter. Vi gör detta för att se till att du bara ser titlar som har ljud, undertexter eller dubbning på språket du valde. Den här funktionen finns i Thailand, Belgien, Schweiz, Luxemburg och Karibiska Nederländerna.