Hur ställer jag in föräldrakontroller på mitt Netflix-konto?

Som primär kontoinnehavare har du två alternativ för att kontrollera tittande på ditt konto:

1. Kontonivå (hårda kontroller)

Kräv PIN-kod för vissa åldersgränser

 • Ställ in en fyrsiffrig PIN-kod som måste anges för att spela upp alla serier och filmer över en vald åldersgräns på alla profiler. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på innehåll med en högre åldersgräns än den du har angivit.

Kräv PIN-kod för vissa serier eller filmer

 • Ställ in en fyrsiffrig PIN-kod som måste anges för att spela upp en viss serie eller film på alla profiler. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på vissa serier eller filmer.

2. Profilnivå (mjuka kontroller)

Välj en åldersgräns för en viss profil

 • Ställ in en åldersgräns för en viss profil för att kontrollera vilka serier och filmer som är tillgängliga för den profilen. Som förälder eller vårdnadshavare ser du till att ditt barn endast använder rätt profil.

Kontonivå: Ställ in en PIN-kod för en viss åldersgräns

Följ dessa steg för att konfigurera eller uppdatera PIN-kodsinställningarna på ditt konto. Observera att PIN-koder inte kan anges på enheter tillverkade före 2013, men dina PIN-kodsinställningar gäller ändå. För att titta på en PIN-kodsskyddad titel måste du använda en enhet som är tillverkad efter 2013 eller Netflix webbplats.

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange ditt lösenord för Netflix och välj sedan Fortsätt (Continue).

 4. Ange fyra siffror i fältet för PIN-koden (inga bokstäver) – detta är din PIN-kod.

 5. Välj önskad nivå för PIN-kodsskydd (PIN protection level) bland följande alternativ:

  • Små barn – Alla åldrar

  • Äldre barn – 7+, några 13+

  • Tonåringar – 13+

  • Vuxna – 16+, 18+

  Obs!
  Se åldersgränserna för ditt land för definitioner av nivåer för PIN-kodsskydd.
 6. Välj Spara.

Mer information om hur du använder PIN-koder, och hur du tar bort en PIN-kod från ditt konto, finns i Hur ställer jag in en PIN-kod för föräldrakontroller?

Kontonivå: Ställ in en PIN-kod för en viss serie eller film

Följ dessa steg för att ange en PIN-kod för en specifik titel. Observera att PIN-koder inte kan anges på enheter tillverkade före 2013, men dina PIN-kodsinställningar gäller ändå. För att titta på en PIN-kodsskyddad titel måste du använda en enhet som är tillverkad efter 2013 eller Netflix webbplats.

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental Controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange ditt lösenord för Netflix och välj sedan Fortsätt (Continue).

 4. Om du inte redan har en PIN-kod anger du fyra siffror i fältet för PIN-koden (inga bokstäver) – detta är din PIN-kod.

 5. Ställ in PIN-kodsskydd för en viss titel genom att skriva in namnet på serien eller filmen i rutan och sedan klicka på titeln när den visas.

 6. Välj Spara.

Mer information om hur du använder PIN-koder, och hur du tar bort en PIN-kod från ditt konto, finns i Hur ställer jag in en PIN-kod för föräldrakontroller?

Profilnivå: Ställ in åldersgränsen för en enskild profil

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare och välj Hantera profiler (Manage Profiles).

 2. Välj profilen som du vill redigera.

 3. Under Tillåtna serier och filmer (Allowed TV shows and movies) väljer du din önskade åldersgräns.

  • För yngre barn (For Little Kids only) – Titta på serier och filmer som passar för alla åldrar.

  • För äldre barn och neråt (For Older Kids and below) – Titta på serier och filmer som passar äldre barn.

  • För tonåringar och neråt (For Teens and below) – Titta på serier och filmer som passar tonåringar.

  • Samtliga åldersgränser (All Maturity levels) – Titta på alla serier och filmer, inklusive innehåll för vuxna.

  Obs!
  Profilen för den primära kontoinnehavaren kan bara använda åldersgränsen För tonåringar och neråt (For Teens and below) eller Samtliga åldersgränser (All Maturity levels).

  Om du har problem med att ändra åldersgränser kan det bero på att du använder en barnprofil.

 4. Välj Spara.

Gå till Jag kan inte ändra åldersgränserna på en barnvänlig profil för mer information om att ändra åldersgränser.

Obs!
Det kan hända att ändringar av föräldrakontroller och åldersgränser inte syns omedelbart på alla dina enheter. Om du inte ser ändringarna kan du vidta någon av följande åtgärder för att uppdatera enheten du vill titta på:
- Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka till en du vill titta på.
- Logga ut från ditt Netflix-konto och logga sedan in igen.