Hur ställer jag in en PIN-kod för föräldrakontroller?

Som primär kontoinnehavare har du två alternativ för att kontrollera tittande på ditt konto med en PIN-kod:

Kräv PIN-kod för vissa åldersgränser

 • Ställ in en fyrsiffrig PIN-kod som måste anges för att spela upp alla serier och filmer över en vald åldersgräns på alla profiler. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på innehåll med en högre åldersgräns än den du har angivit.

Kräv PIN-kod för vissa serier eller filmer

 • Ställ in en fyrsiffrig PIN-kod som måste anges för att spela upp en viss serie eller film på alla profiler. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på vissa serier eller filmer.

Så här ställer du in en PIN-kod för en viss åldersgräns

Följ dessa steg för att ställa in en PIN-kod för vissa åldersgränser, eller för att uppdatera nivån för ditt PIN-kodsskydd. Observera att PIN-koder inte stöds på enheter som tillverkats före 2013.

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange lösenordet för ditt Netflix-konto på skärmen.

 4. Ange fyra siffror i fältet för PIN-koden (inga bokstäver) – detta är din PIN-kod.

 5. Välj önskad nivå för PIN-kodsskydd (PIN protection level) bland följande alternativ:

  • Små barn – Alla åldrar

  • Äldre barn – 7+, några 13+

  • Tonåringar – 13+

  • Vuxna – 16+, 18+

  Obs!
  Se åldersgränserna för ditt land för definitioner av PIN-kodsskyddets olika nivåer.
 6. Välj Spara (Save).

Du kommer nu uppmanas att ange din PIN-kod när du försöker spela upp en titel med en åldersgräns som är högre än nivån för ditt PIN-kodsskydd. Obs! När en PIN-kod har angetts behöver du inte ange den igen förrän du loggar ut, byter profil eller inte interagerar med tjänsten under en viss tidsperiod.

Så här ställer du in en PIN-kod för en viss serie eller film

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange lösenordet för ditt Netflix-konto på skärmen.

 4. Ange fyra siffror i fältet för PIN-koden (inga bokstäver) – detta är din PIN-kod.

 5. Ställ in en PIN-kod för en viss titel genom att skriva in namnet på serien eller filmen i rutan och sedan klicka på titeln när den visas.

 6. Välj Spara (Save).

Du kommer nu uppmanas att ange din PIN-kod så fort du försöker spela upp en PIN-kodsskyddad titel. Om du vill ta bort en titel från din lista med blockerade titlar går du bara till Föräldrakontroller (Parental Controls) och väljer X bredvid titeln.

När ska du ange din PIN-kod?

Du måste ange din PIN-kod om du försöker spela upp en titel eller ett avsnitt med åldersbegränsningar, eller om klassificeringen ändras medan du tittar. När en PIN-kod har angetts behöver du inte ange den igen förrän du loggar ut, byter profil eller inte interagerar med tjänsten under en viss tidsperiod.

När du laddar ner titlar till en mobil enhet måste du ange din PIN-kod om innehållet överskrider den nivå för PIN-kodsskydd som gäller för kontot.

 • På iOS-enheter måste du ange en PIN-kod när du laddar ner en titel som omfattas av PIN-kodsskydd.

 • På Android-enheter och i Windows 10-appen kan du ladda ner innehåll utan att ange din PIN-kod, men däremot krävs PIN-koden när du försöker spela upp en titel som omfattas av PIN-kodsskyddet.

Så här återskapar du en bortglömd PIN-kod

Om du blir ombedd att ange din PIN-kod för att titta på en titel, men inte kommer ihåg den ska du klicka på den blå länken Har du glömt din PIN-kod? (Forgot PIN?) .

Om du efter att du klickat på den blå länken Har du glömt PIN-koden? (Forgot PIN?) ...

så …

kommer till Netflix inloggningssida

loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord och anger en ny PIN-kod i PIN-kodsfältet på nästa skärm.

uppmanas att ange ditt lösenord på samma sida

anger du ditt lösenord och anger en ny PIN-kod i PIN-kodsfältet på nästa skärm.

Så här tar du bort en PIN-kod från ditt konto

 1. Öppna sidan Konto (Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange lösenordet för ditt Netflix-konto på skärmen.

 4. Ange den högsta restriktionsnivån för tittande, Vuxna (Adults). Då kan du titta på vilken titel som helst, oavsett åldergräns, utan att ange en PIN-kod.