Hur ställer jag in en PIN-kod för föräldrakontroller (Parental Controls)?

Som primär kontoinnehavare har du två alternativ för att kontrollera tittande på ditt konto:

 • Kontonivå (hårda kontroller): Ställ in en fyrsiffrig PIN-kod som måste anges för att spela upp alla serier eller filmer över en vald åldersgräns på alla profiler. Med en PIN-kod kan du se till att ditt barn inte kan titta på innehåll med en högre åldersgräns än den du har angivit.

 • Profilnivå (mjuka kontroller): Ställ in en åldersgräns för en viss profil för att kontrollera vilka serier och filmer som är tillgängliga för den profilen. Som förälder eller vårdnadshavare ser du till att ditt barn endast använder rätt profil.

Så här ställer du in en PIN-kod för föräldrakontroller

Följ dessa steg för att skapa eller uppdatera dina PIN-kodsinställningar. Observera att PIN-koder inte stöds på enheter som tillverkats före 2013.

 1. Öppna sidan Ditt konto (Your Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange lösenordet för ditt Netflix-konto på skärmen.

 4. Ange fyra siffror i fältet för PIN-koden (inga bokstäver).

 5. Välj önskad nivå för PIN-kodsskydd (PIN protection level) bland följande alternativ:

  • Små barn – Alla åldrar

  • Äldre barn – 7+, några 13+

  • Tonåringar – 13+

  • Vuxna – 16+, 18+

  Obs!
  Se åldersgränserna för ditt land för definitioner av nivåer för PIN-kodsskydd.
 6. Välj Spara.

När ska du ange din PIN-kod?

Du måste ange din PIN-kod om du försöker spela upp en titel eller ett avsnitt med åldersbegränsningar, eller om klassificeringen ändras medan du tittar. När en PIN-kod har angetts är den aktiv tills du loggar ut, byter profil eller inte interagerar med tjänsten under en viss tidsperiod.

När du laddar ner titlar till en mobil enhet måste du ange din PIN-kod om innehållet överskrider den nivå för PIN-kodsskydd som gäller för kontot.

 • På iOS-enheter måste du ange en PIN-kod när du laddar ner en titel som omfattas av PIN-kodsskydd.

 • På Android-enheter och i Windows 10-appen kan du ladda ner innehåll utan att ange din PIN-kod, men däremot krävs PIN-kod när du försöker spela upp en titel som omfattas av PIN-kodsskydd.

Så här återskapar du en bortglömd PIN-kod

Om du blir ombedd att ange din PIN-kod för att titta på en titel, men inte kommer ihåg den ska du klicka på den blå länken Har du glömt din PIN-kod? (Forgot PIN?) .

Om du efter att du klickat på den blå länken Har du glömt PIN-koden? (Forgot PIN?) ...

så …

kommer till Netflix inloggningssida

loggar du in med din e-postadress och ditt lösenord och anger en ny PIN-kod i PIN-kodsfältet på nästa skärm.

uppmanas att ange ditt lösenord på samma sida

anger du ditt lösenord och anger en ny PIN-kod i PIN-kodsfältet på nästa skärm.

Så här tar du bort en PIN-kod från ditt konto

 1. Öppna sidan Ditt konto (Your Account) i en webbläsare.

 2. Klicka på länken för Föräldrakontroller (Parental controls) i sektionen Inställningar (Settings).

 3. Ange lösenordet för ditt Netflix-konto på skärmen.

 4. Ange den högsta restriktionsnivån för tittande, Vuxna (Adults). Då kan du titta på vilken titel som helst, oavsett åldergräns, utan att ange en PIN-kod.