Hur du hanterar PIN-koden på kontonivå

Om du redan har ställt in en PIN-kod för ditt konto har du möjlighet att låsa specifika profiler med en PIN-kod eller begränsa innehåll på hela kontot genom att använda en PIN-kod.

Lås varje profil med en unik PIN-kod

För att kunna låsa enskilda profiler på kontot måste du se till att ha den senaste versionen av föräldrakontrollerna. Den senaste versionen ger dig större möjlighet att anpassa tittandet för varje profil på ditt konto, samt låsa specifika profiler med PIN-kod.

Obs!
Om du uppdaterar till profilanpassade föräldrakontroller finns ingen möjlighet att gå tillbaka till att ha en enda PIN-kod för hela kontot. Din befintliga PIN-kod kommer att tas bort från ditt konto.

Fortsätt använda en PIN-kod för hela kontot

Om du för närvarande använder en enda PIN-kod på ditt konto för att begränsa vissa åldersgränser eller titlar kan du nu tillämpa olika föräldrakontroller på varje enskild profil. Gå till Föräldrakontroller (Parental Controls) på sidan Konto (Account) för mer information.

Om du vill fortsätta använda en enda PIN-kod ska du inte uppdatera till den senaste versionen av föräldrakontrollerna.

  • Du kommer uppmanas att ange PIN-koden enligt de åldersgränser du för närvarande har ställt in i föräldrakontroller.

  • Dina nuvarande åldersgränser och titelbegränsningar kommer att tillämpas på kontot.

    Obs!
    Du kommer inte att kunna ändra din PIN-kod eller inställningar av åldersgränser utan att uppdatera till den senaste versionen med föräldrakontroller på profilnivå.

    Om du ändrar inställningar till att anpassa föräldrakontroller för varje profil kommer din nuvarande PIN-kod att tas bort från ditt konto.

Obs!
Du kan behöva uppdatera din enhet för att inställningarna ska uppdateras. Så här uppdaterar du:
– Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
– Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.

Relaterade artiklar