Så här skapar du en profil med en bestämd åldersgräns

Om du vill kontrollera vilka typer av serier och filmer som personer på ditt Netflix-konto kan se går det att skapa individuella profiler med anpassade åldersgränser. Profiler kan läggas till på enheter som är tillverkade efter 2013.

  1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles).

  2. Välj Lägg till profil (Add Profile).

  3. Ge profilen ett namn. Om du vill använda Netflix för barn väljer du Barn.

    • Barnprofiler har en logga () på profilikonen, så de är lätta att känna igen.

  4. Välj Fortsätt (Continue). Den nya profilen visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa en profil från din enhet, eller när du använder en mobilwebbläsare, kan du gå till Netflix.com från en dator och följa stegen ovan.

Netflix-upplevelsen för barn

En profil inom Netflix för barn:

  • Är mer lättöverskådlig och enklare att använda.

  • Tar bort direktåtkomst till kontoinställningar.

  • Visar endast noggrant utvalda serier och filmer för barn.

  • Har en logga () på profilikonen, så att den är lätt att känna igen.

Markera kryssrutan Barn när du skapar en profil för att välja Netflix-upplevelsen för barn. Eller så kan du gå till profilens Individuella begränsningar (Viewing Restrictions) och välja Visa Netflix för barn med titlar bara för barn (Display the Netflix Kids experience with titles just for kids).

Om den åldersgräns du ställer in överskrider den nivå som tillåts i Netflix för barn kommer den profilen inte längre att vara en barnprofil.

Obs!
Du kan behöva uppdatera din enhet för att inställningarna ska uppdateras. Så här uppdaterar du:
– Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
– Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.