Så här skapar du en barnprofil

Om du vill kontrollera vilka typer av serier, filmer och spel som barn och andra personer på ditt Netflix-konto kan se eller spela går det att skapa individuella profiler med anpassade åldersgränser. Profiler kan läggas till på enheter som är tillverkade efter 2013.

 1. Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) på en av enheterna som anges nedan:

  • Tv eller streamingenhet: Gå till sidan för att växla profiler och välj sedan Lägg till profil + (Add Profile). 

  • Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad: Tryck på Mitt Netflix ikon för mitt netflix längst ner till höger i Netflix-appen. Tryck sedan på din profil och därefter på Hantera profiler .

  • Webbläsare: Gå till sidan Hantera profiler (Manage Profiles). 

 2. Välj Lägg till profil (Add Profile).

 3. Lägg till ett namn för profilen. Om du vill använda Netflix för barn väljer du För barn (For Kids), Barnprofil (Kids Profile) eller Barn? (Kid?) beroende på vilken enhet du använder.

  • Barnprofiler har en logga på profilikonen, så de är lätta att känna igen.

 4. Välj Fortsätt (Continue). Den nya profilen visas i listan med profiler på ditt konto.

Om det inte går att skapa en profil från din enhet, eller om du använder en mobilwebbläsare, kan du gå till netflix.com från en dator och följa stegen ovan.

Obs!
Huvudprofilen för ditt Netflix-konto kan inte vara en barnprofil.

Du kan även redigera en befintlig sekundär profil med de här enheterna.

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix ikon för mitt netflix längst ner till höger. Tryck sedan på din profil och därefter på Hantera profiler .

 3. Tryck på redigeringsikonen redigeringsikon på den profil du vill ändra.

 4. Tryck på Individuella begränsningar .

 5. Tryck på Åldersgräns .

 6. Ange ditt Netflix-lösenord.

 7. Tryck på Barnprofil (Kids Profile) och sedan på tillbakapilen tillbakapilen.

 8. Tryck på Starta om appen (Restart App).

Webbläsare

 1. I en webbläsare går du till sidan Hantera profiler (Manage Profiles) och väljer den profil du vill ändra.

 2. Under Åldersgränser (Maturity Settings) väljer du Redigera (Edit).

 3. Ange ditt Netflix-lösenord.

 4. Välj Visa Netflix för barn med titlar bara för barn (Display the Netflix Kids experience with titles just for kids).

 5. Välj Spara (Save).

Om den åldersgräns du ställer in överskrider gränsen som tillåts i Netflix för barn kommer profilen inte längre att vara en barnprofil.


Netflix-upplevelsen för barn

En profil inom Netflix för barn:

 • Har en logga på profilikonen, så att den är lätt att känna igen.

 • Är mer lättöverskådlig och enklare att använda.

 • Tar bort direktåtkomst till kontoinställningar.

 • Visar endast noggrant utvalda serier och filmer för barn.

 • Visar inte Netflix Games.

Obs!
Du kan behöva uppdatera din enhet för att inställningarna ska uppdateras. Så här uppdaterar du:
– Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
– Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.

Relaterade artiklar