Hur man ställer in åldersgränser eller blockerar titlar

När du ställer in en åldersgräns för en profil kan profilen endast titta på serier och filmer – eller spela spel – som inte överskrider den inställda nivån. Du kan även blockera specifika serier eller filmer på enskilda profiler.

Ställ in åldersgränser för en profil

 1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

 2. Öppna Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) för den profil du vill hantera.

 3. Ändra inställningen Individuella begränsningar (Viewing Restrictions).

 4. Ange ditt Netflix-lösenord.

 5. Ställ in åldersgränsen för de serier och filmer du vill tillåta i den berörda profilen.

  Obs!
  Åldersgränserna för spel stämmer överens med åldersgränserna för serier och filmer som ställts in på profilen. Läs mer på Åldersgränser för spel på Netflix.
 6. Välj Spara (Save). Serier, filmer och spel med en högre åldersgräns än den du ställt in kommer att tas bort från profilen.

Om du har problem med att ändra åldersgränserna i en barnprofil går du till Jag kan inte ändra åldersgränserna i Netflix för barn för mer information.

Blockera eller avblockera en serie eller film

 1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

 2. Öppna Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) för den profil du vill hantera.

 3. Ändra inställningen Individuella begränsningar (Viewing Restrictions).

 4. Ange ditt Netflix-lösenord.

 5. Under Titelbegränsningar (Title Restrictions) skriver du in namnet på serien eller filmen och klickar sedan på titeln när den visas.

  • Ta bort en titel från listan genom att välja X bredvid titelns namn.

 6. Välj Spara. Serier och filmer som visas i rött under Titelbegränsningar (Title Restrictions) kommer att tas bort från den berörda profilen.

Obs!
Det kan hända att du måste uppdatera enheten för att de nya inställningarna ska tillämpas. Så här uppdaterar du:
– Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
– Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.

Relaterade artiklar