Hur man ställer in åldersgränser eller blockerar titlar

När du ställer in en åldersgräns för en profil kan profilen endast titta på serier och filmer – eller spela spel – som inte överskrider den inställda nivån. Du kan även blockera specifika serier eller filmer på enskilda profiler.

Ställ in åldersgränser för en profil

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

 4. Tryck på Hantera profiler .

 5. Välj profilen du vill redigera.

 6. Tryck på Individuella begränsningar .

 7. Tryck på Åldersgräns .

 8. Ange ditt Netflix-lösenord.

 9. Ange önskad åldersgräns.

Webbläsare

 1. Gå till din kontosida i en webbläsare.

 2. Välj den profil du vill redigera i sektionen Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

  • För vissa konton väljer du Profiler (Profiles) och sedan profilen du vill ändra. 

 3. Välj Individuella begränsningar (Viewing restrictions).

 4. Ange ditt Netflix-lösenord.

 5. Ställ in önskad åldersgräns.

 6. Välj Spara (Save).

Obs!
Åldersgränserna för spel stämmer överens med åldersgränserna för serier och filmer som ställts in på profilen. Läs mer på Åldersgränser för spel på Netflix.

Profiler med en konfigurerad åldersgräns visar endast titlar som stämmer överens med den åldersgräns som har valts.

Om du har problem med att ändra åldersgränserna i en barnprofil går du till Jag kan inte ändra åldersgränserna i Netflix för barn för mer information.

Blockera eller avblockera en serie eller film

Mobil eller surfplatta med Android, iPhone eller iPad

 1. Öppna Netflix-appen.

 2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

 3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

 4. Tryck på Hantera profiler .

 5. Välj profilen du vill redigera.

 6. Tryck på Individuella begränsningar .

 7. Tryck på Blockera titlar .

 8. Skriv namnet på serien eller filmen och lägg sedan till den i dina blockerade titlar genom att trycka på den.

  • Ta bort en titel från listan med blockerade titlar genom att trycka på Redigera  och sedan på X bredvid titelns namn.

Webbläsare

 1. Gå till din kontosida i en webbläsare.

 2. Välj den profil du vill redigera i sektionen Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

  • För vissa konton väljer du Profiler (Profiles) och sedan profilen du vill ändra. 

 3. Välj Individuella begränsningar (Viewing restrictions).

 4. Ange ditt Netflix-lösenord.

 5. Under Titelbegränsningar (Title Restrictions) skriver du in namnet på serien eller filmen och väljer sedan titeln.

  • Ta bort en titel från listan med blockerade titlar genom att välja X bredvid titelns namn.

 6. Välj Spara (Save).

Serier och filmer som visas i Blockera titlar (Block Titles) och Titelbegränsningar (Title Restrictions) tas bort från den berörda profilen.

Obs!
Det kan hända att du måste uppdatera enheten för att de nya inställningarna ska tillämpas. Så här uppdaterar du:
– Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.
– Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.

Relaterade artiklar