Så här gör du för att sätta på eller stänga av automatisk uppspelning av förhandsvisningar

För att snabbt visa smakprov på serier och filmer kan du ställa in Netflix så att förhandsvisningar spelas upp automatiskt.

Så här spelar du upp förhandsvisningar automatiskt:

  1. I en webbläsare öppnar du sidan Konto (Account).

  2. Öppna inställningar för Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) för den profil du vill använda.

  3. Välj Uppspelningsinställningar (Playback settings).

  4. Markera alternativet Spela upp förhandsvisningar automatiskt vid bläddring på alla enheter (Autoplay previews while browsing on all devices).

    • Stäng av automatisk uppspelning av förhandsvisningar genom att avmarkera rutan.

  5. Välj Spara (Save).

Det kan hända att du måste uppdatera enheten för att de nya inställningarna ska tillämpas.

Så här gör du för att uppdatera:

  • Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.

  • Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

Om du använder en mobil eller surfplatta uppdaterar du appen:

Relaterad artikel

Hur man spelar upp nästa avsnitt automatiskt