Kräv en PIN-kod för att lägga till en ny profil

Du kan kräva en PIN-kod för att lägga till nya profiler på ditt Netflix-konto. Följ först stegen för att lägga till ett profillås med en PIN-kod (Profile Lock PIN) på ditt Netflix-kontos huvudprofil. Den inställningen finns bara på Netflix-kontots huvudprofil.

Obs!
Huvudprofilen på ditt Netflix-konto är den som visas längst till vänster eller i det övre vänstra hörnet när Netflix säger: Vem är det som tittar? (Who's watching?)

När du har ställt in en PIN-kod för profillås (Profile Lock) i huvudprofilen följer du stegen nedan för att kräva att PIN-koden anges innan nya profiler kan läggas till:

  1. Gå till din kontosida i en webbläsare.

  2. Under Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls) klickar du på kontots huvudprofil (den längst upp).

  3. Bredvid Profillås (Profile Lock) klickar du på Ändra (Change).

  4. Ange ditt Netflix-lösenord.

  5. Markera rutan bredvid Kräv PIN-kod för att lägga till nya profiler (Require PIN to add new profiles) och klicka sedan på Spara (Save).

Du kan behöva uppdatera enheten innan inställningarna träder i kraft. Så här gör du för att uppdatera:

  • Växla till en annan profil och växla sedan tillbaka.

  • Eller, logga ut från din enhet och logga sedan in igen.

På vissa äldre enheter fungerar inte PIN-koder för profillås. Läs mer om varför.

För att dra nytta av alla funktioner i Netflix föräldrakontroller behöver du ha de senaste föräldrakontrollerna.

Relaterade artiklar