Felsöka streamingproblem på din Android-enhet

Om du inte kan streama Netflix på din Android-mobil eller Android-surfplatta kan du försöka lösa felet med hjälp av dessa steg:

Starta om din Android-mobil eller Android-surfplatta

 1. Stäng av din Android-mobil eller Android-surfplatta genom att hålla ner på/av-knappen.

 2. Bekräfta att du vill stänga av enheten.

 3. Tryck på på/av-knappen igen för att slå på enheten.

 4. Prova Netflix igen när din enhet har startats om.

Rensa Netflix-appdata

Obs!
Om du rensar appdata försvinner alla titlar som du har laddat ner till enheten.
 1. Börja från Hemskärmen (Home) på enheten och navigera till Inställningar (Settings).

 2. Välj Allmänt (General).

  • Om Allmänt (General) inte visas fortsätter du till nästa steg.

 3. Välj Appar (Apps) eller Program (Applications).

 4. Välj Hantera appar (Manage Applications), Programhanteraren (Application Manager) eller Hantera alla appar (Manage All Apps).

  • Om dessa alternativ inte visas fortsätter du till nästa steg.

 5. Rulla ner till och välj Netflix.

  • Om du inte ser Netflix tittar du under fliken Hämtat (Downloaded).

 6. Välj Lagring (Storage).

  • Om Lagring (Storage) inte visas fortsätter du till nästa steg

 7. Välj Rensa data (Clear Data) eller Rensa lagring (Clear Storage) och sedan OK.

 8. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa Android-enheter har inget alternativ för att rensa Netflix-appdata. Om du inte kan slutföra de här stegen på din enhet ska du fortsätta med felsökningsstegen nedan istället.

Installera om Netflix-appen

 1. Öppna appen Play Store.

 2. Sök efter Netflix.

 3. Välj Avinstallera (Uninstall) på Netflix-appens butikssida.

  Obs!
  Om du avinstallerar Netflix-appen försvinner alla titlar som du har laddat ner till enheten.
 4. Välj OK för att bekräfta.

 5. När avinstallationen har slutförts väljer du Installera (Install).

 6. När installationen har slutförts väljer du Öppna (Open).

 7. Prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din enhet och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av den mobila enheten.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på enheten och försök använda Netflix igen.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din mobila enhet till en annan åtkomstpunkt för internet för att utesluta potentiella problem med hemnätverkets konfiguration. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du har tillgång till ett mobilt datanätverk på din enhet kan du prova att använda det för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Vad ska jag göra härnäst?

Sök i vårt Hjälpcenter efter felkoden eller problemet du stöter på (t.ex. ”ui-1111” eller ”det går inte att ansluta till Netflix”) om du har slutfört stegen ovan men fortfarande inte kan ansluta till Netflix.