Kan inte logga in på Netflix

Om du har svårigheter att logga in på ditt Netflix-konto väljer du det alternativ som bäst stämmer in på ditt problem.

Om du får ett felmeddelande när du loggar in

Om du får ett meddelande om fel lösenord, eller om du glömt ditt lösenord, måste du ändra lösenordet.

Om du ser ett av dessa felmeddelanden går du till den relevanta artikeln för att få hjälp:

Om du ser ett annat felmeddelande, eller om en felkod visas, kan du söka efter meddelandet eller koden i vårt hjälpcenter för att hitta den tillhörande artikeln.

Om du inte kan logga in på någon enhet

Prova att logga in på Netflix på en annan enhet. Om det inte går att logga in på någon enhet behöver du eventuellt uppdatera ditt konto. De här artiklarna kan vara till hjälp:

Om du kan logga in på en enhet, men inte på en annan, går du till nästa alternativ.

Om du kan logga in på en enhet, men inte på en annan

Om du kan logga in på en enhet, men inte på en annan, trots att du använder samma e-postadress eller telefonnummer och lösenord, kan det ha uppstått ett problem med din enhet eller ditt nätverk.

Följ de här stegen för att lösa problemet.

Tv-apparat eller tv-ansluten enhet

De här stegen åtgärdar inloggningsproblem på smart-tv-apparater och enheter som ansluter till en tv-apparat, inklusive: streaming-stickor och mediaspelare, digitalboxar, Apple TV-enheter, och Xbox- eller PlayStation-spelkonsoler.

Logga in med en mobil eller surfplatta

 1. Öppna Netflix-appen och välj Logga in (Sign in).

 2. Välj Logga in från webben (Sign In from Web) innan du anger din e-postadress eller ditt lösenord för Netflix. Om du inte ser det här alternativet måste du logga in med din fjärrkontroll.

 3. Använd din mobil eller surfplatta och rikta kameran mot QR-koden som visas på tv-skärmen.

 4. Tryck på aviseringen som visas. Om ingen avisering visas går du till netflix.com/tv8.

 5. Ange inloggningskoden som visas på din tv och tryck sedan på Fortsätt (Continue). Du kan behöva logga in.

 6. Tryck på Börja titta (Start Watching) så loggas din tv in.

Logga in med en dator

 1. Öppna Netflix-appen och välj Logga in (Sign in).

 2. Välj Logga in från webben (Sign In from Web) innan du anger din e-postadress eller ditt lösenord för Netflix. Om du inte ser det här alternativet måste du logga in med din fjärrkontroll.

 3. Öppna en webbläsare på din dator och gå till netflix.com/tv8.

 4. Ange inloggningskoden som visas på din tv och klicka sedan på Fortsätt (Continue). Du kan behöva logga in.

 5. Klicka på Börja titta (Start Watching) så loggas din tv in.

Kontrollera e-postadress och lösenord

Se till att e-postadressen som visas på tv:n stämmer. Om den inte stämmer klickar du på Föregående (Previous) för att gå tillbaka och ändra den.

Ange ditt lösenord igen. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga. Klicka på uppåtpilen på skärmen för att växla mellan versaler och gemener. Klicka på Visa lösenord (Show Password) för att se lösenordet, så att du kan bekräfta att det stämmer.

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Återställ ditt lösenord

Du kan behöva återställa ditt lösenord. Gå till Så här ändrar du ditt lösenord för Netflix för att göra det.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

Återställ till standardinställningar för anslutning

Om du har ändrat anslutningsinställningarna på din enhet måste du återställa dem till standardinställningarna.

Detta kan gälla följande inställningar:

 • Anpassade modeminställningar.

 • VPN- eller proxyinställningar.

 • Anpassade DNS-inställningar.

Kontakta enhetstillverkaren om du behöver hjälp med att ändra dessa inställningar.

När du har återställt dessa inställningar provar du Netflix igen.

Kontakta din internetleverantör

Om du har följt instruktionerna men problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör för att få hjälp med att åtgärda anslutningsproblemet.

Din internetleverantör kan göra följande:

 • Kontrollera om internet ligger nere i ditt område.

 • Åtgärda vanliga problem med routern, modemet eller felaktiga nätverksinställningar.

 • Starta om eller återställa din nätverksanslutning.

Berätta följande för din internetleverantör:

 • Om problemet gäller en enda enhet eller alla enheter som använder samma nätverk.

 • Om enheten ansluter via Wi-Fi eller direkt med en kabel.

Gör följande innan du avslutar samtalet med din internetleverantör:

 • Använd en webbläsare för att gå till fast.com och testa din internethastighet och anslutningen till Netflix.

 • Prova att spela upp någonting på Netflix igen för att säkerställa att problemet är åtgärdat.

Android-mobil eller Android-surfplatta

Kontrollera e-postadress och lösenord

Se till att e-postadressen som visas på skärmen stämmer.

Ange ditt lösenord igen. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga. Klicka på Visa (Show) för att se lösenordet, så att du kan bekräfta att det stämmer.

Uppdatera eller ta bort sparade lösenord

Vissa enheter sparar lösenord för appar. Du kan behöva uppdatera eller ta bort dina sparade Netflix-lösenord för att kunna logga in.

Om du hanterar dina lösenord med hjälp av Google:

 1. Gå till Inställningar (Settings) och sök efter Lösenordshanterare (Password Manager).

 2. Under Google Play Services, trycker du på Lösenordshanterare (Password Manager).

 3. Leta reda och tryck på Netflix i listan. Du kan behöva låsa upp skärmen.

 4. Tryck på Radera (Delete) för att ta bort ditt Netflix-lösenord, eller Redigera (Edit) för att uppdatera det.

 5. Prova Netflix igen.

Om du använder Samsung Pass:

 1. Gå till Inställningar (Settings) > Biometri och säkerhet (Biometrics and security) > Samsung Pass. Du kan behöva ange ditt Samsung-lösenord.

 2. Under ID-nummer och lösenord (IDs and passwords) trycker du på Appar (Apps).

 3. Leta reda och tryck på Netflix i listan.

 4. Tryck på Radera (Delete) och sedan på Radera (Delete) igen för att bekräfta.

Rensa Netflix-appdata

Att rensa Netflix-appdata kommer att ta bort serier och filmer som laddats ner på din enhet och logga ut dig från ditt konto.
 1. Håll Netflix-appikonen nedtryckt och tryck sedan på information för appen (App info).

 2. Tryck på Lagring och cache (Storage & cache) > Rensa lagring (Clear storage) > OK.

 3. Prova Netflix igen.

Stegen för att rensa data i en app kan vara annorlunda för din enhet. Kontrollera manualen som levererades med din enhet eller få hjälp av tillverkaren med steg för din enhet.

Återställ ditt lösenord

Du kan behöva återställa ditt lösenord. Gå till Så här ändrar du ditt lösenord för Netflix för att göra det.

iPhone, iPad eller iPod touch

Kontrollera e-postadress och lösenord

Se till att e-postadressen som visas på skärmen stämmer.

Ange ditt lösenord igen. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga. Klicka på Visa (Show) för att se lösenordet, så att du kan bekräfta att det stämmer.

Starta om din iPhone eller iPad

 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

Uppdatera eller ta bort sparade lösenord

Om du använder iCloud-nyckelring för att spara lösenord kan du behöva uppdatera eller ta bort ditt Netflix-lösenord och försöka igen. Gå till Apples supportwebbplats för instruktioner om hur du uppdaterar eller tar bort ett sparat lösenord.

Återställ ditt lösenord

Du kan behöva återställa ditt lösenord. Gå till Så här ändrar du ditt lösenord för Netflix för att göra det.

Dator eller webbläsare

Kontrollera e-postadress och lösenord

Se till att e-postadressen som visas på skärmen stämmer.

Ange ditt lösenord igen. Kom ihåg att lösenord är skiftlägeskänsliga. Klicka på Visa (Show) för att se lösenordet, så att du kan bekräfta att det stämmer.

Rensa Netflix-cookien

 1. Gå till netflix.com/clearcookies. Denna åtgärd loggar ut dig från kontot.

 2. Välj Logga in (Sign In) och ange din e-postadress och ditt lösenord för Netflix.

 3. Prova Netflix igen.

Återställ ditt lösenord

Du kan behöva återställa ditt lösenord. Gå till Så här ändrar du ditt lösenord för Netflix för att göra det.

Uppdatera din webbläsare

Gå till Webbläsare som stöds av Netflix för att uppdatera din webbläsare eller skaffa en annan webbläsare.

Aktivera cookies i webbläsaren

Steg för Windows

Chrome
 1. Välj Meny Chrome menyikon längst upp till höger i webbläsaren och sedan Inställningar (Settings).

 2. Välj Sekretess och säkerhet (Privacy and security) i menyn till vänster.

 3. Välj Cookies och annan webbplatsdata (Cookies and other site data).

 4. Kontrollera att inställningen Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome (Clear cookies and site data when you quit Chrome) är inaktiverad.

 5. Prova Netflix igen.

Tillåt cookies
 1. Klicka på Inställningar med mera inställningar med mera längst upp till höger i webbläsaren.

 2. Klicka på Inställningar (Settings).

 3. Klicka på Cookies och webbplatsbehörigheter (Cookies and Site Permissions).

 4. Klicka på Hantera och ta bort cookies och webbplatsdata (Manage and delete cookies and site data).

 5. Se till att reglaget vid Låt webbplatser spara och läsa cookiedata (rekommenderas) (Allow sites to save and read cookie data (recommended)) är aktiverat.

Firefox

 1. Välj ikonen Meny längst upp till höger.

 2. Välj Alternativ (Options).

 3. Välj Sekretess (Privacy) från menyn på vänster sida.

 4. Under Historik (History) letar du reda på nedrullningsmenyn Firefox kommer att: (Firefox will:) och väljer sedan Spara historik (Remember History).

 5. Stäng fliken och prova Netflix igen.

Internet Explorer
 1. Väl Internetalternativ (Internet Options) under menyn Verktyg (Tools).

 2. Välj Sekretess (Privacy).

 3. Välj Avancerat (Advanced).

 4. Markera rutan Åsidosätt automatisk cookie-hantering (Override automatic cookie handling).

 5. Välj Acceptera (Accept) under Cookies från första part (First-party Cookies).

 6. Välj OK i fönstret Avancerade sekretessinställningar (Advanced Privacy Settings).

 7. Välj OK i fönstret Internetalternativ (Internet Options).

 8. Prova Netflix igen.

Opera
 1. Välj Meny (Menu) i webbläsarens övre vänstra hörn.

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Bläddra nedåt tills du ser Cookies.

 4. Kontrollera att alternativet Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas) (Allow local data to be set (recommended)) har markerats.

 5. Stäng fliken Inställningar (Settings) för att spara de nya inställningarna.

 6. Prova Netflix igen.

Steg för Mac

Chrome
 1. Välj Meny Chrome menyikon längst upp till höger i webbläsaren och sedan Inställningar (Settings).

 2. Välj Sekretess och säkerhet (Privacy and security) i menyn till vänster.

 3. Välj Cookies och annan webbplatsdata (Cookies and other site data).

 4. Kontrollera att inställningen Radera cookies och webbplatsdata när du avslutar Chrome (Clear cookies and site data when you quit Chrome) är inaktiverad.

 5. Prova Netflix igen.

Firefox

 1. Välj Inställningar (Preferences) från menyn Firefox.

 2. Välj Sekretess (Privacy).

 3. Välj Spara historik (Remember History) under Firefox kommer att: (Firefox will:).

 4. Stäng Inställningar (Preferences) för att spara din nya sekretessinställning.

 5. Prova Netflix igen.

Opera

 1. Välj Inställningar (Preferences) i menyn Opera.

 2. Bläddra nedåt tills du ser Cookies.

 3. Kontrollera att alternativet Tillåt att lokala data sparas (rekommenderas) (Allow local data to be set (recommended)) har markerats.

 4. Stäng fliken Inställningar (Preferences) för att spara de nya inställningarna.

 5. Prova Netflix igen.

Safari

 1. I Safaris meny väljer du Inställningar (Preferences).

 2. Välj Sekretess (Privacy).

 3. Välj alternativet Tillåt från webbplatser jag besöker (Allow from websites I visit) under Cookies och webbplatsdata (Cookies and Website Data).

 4. Stäng Inställningar (Preferences) för att spara din nya sekretessinställning.

 5. Prova Netflix igen.

Relaterade artiklar