Netflix hänger sig, svarar inte eller fastnar under laddning, men enheten fungerar i övrigt

Om Netflix hänger sig eller fastnar under laddning, men resten av enheten fungerar som den ska, betyder det oftast att inaktuell information på enheten måste uppdateras. Följ felsökningsstegen för din enhet nedan.

Använd de här felsökningsstegen om din enhet inte fungerar alls.

Blu-ray-spelare

Blu-ray-spelare

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Kontakta enhetens tillverkare

Du måste kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att åtgärda det här problemet.

De här stegen kan radera data och inställningar som sparats på din enhet. Se till att du känner till namnet på ditt Wi-Fi-nätverk, lösenordet till nätverket samt att du har inloggningsinformationen för Netflix.
 • Uppdatera den inbyggda programvaran på din enhet till den senaste versionen

 • Återställa din enhet till fabriksinställningarna.

Om tillverkaren inte kan lösa problemet, eller om dessa steg inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

När du försöker spela upp en serie eller film

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Datorer

Mac

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du försöker spela upp en serie eller film

Stäng av din dator
 1. Stäng av din dator via menyn:

  • Mac: Klicka på Apple-menyn längst upp till vänster och sedan på Stäng av (Shut down).

  • Windows: Från Startmenyn klickar du på Av/på (Power) > Stäng av (Shut down).

  • Chromebook: Längst ner till höger klickar du på klockan > Logga ut (Sign out) > Stäng av (Shut down).

 2. Låt datorn vara avstängd i minst 10 sekunder.

 3. Sätt på datorn och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Windows

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Logga in på Netflix

 1. Välj Logga in (Sign In) i det övre högra hörnet på skärmen.

 2. Prova Netflix igen när du har loggat in.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om datorn

 1. Stäng av din dator via menyn:

  • Mac: Klicka på Apple-menyn längst upp till vänster och sedan på Stäng av (Shut down).

  • Windows: Från Startmenyn klickar du på Av/på (Power) > Stäng av (Shut down).

  • Chromebook: Längst ner till höger klickar du på klockan > Logga ut (Sign out) > Stäng av (Shut down).

 2. Låt datorn vara avstängd i minst 10 sekunder.

 3. Sätt på datorn och prova Netflix igen.

Rensa Netflix-cookien från din webbläsare

 1. Gå till netflix.com/clearcookies. Denna åtgärd loggar ut dig från kontot.

 2. Välj Logga in (Sign In) och ange din e-postadress och ditt lösenord för Netflix.

 3. Prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Spelkonsoler

PlayStation 3

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Kontrollera att ditt nätverk kan spela upp Netflix

Offentliga nätverk:

Fråga om Netflix är blockerat när du använder Wi-Fi-nätverk på offentliga platser som kaféer, hotell eller skolor.

Privata nätverk:

Se efter om din anslutning är långsammare än våra rekommenderade hastigheter och kontakta din internetleverantör om du behöver hjälp.

Om du ansluter via en trådlös surfzon, eller från ett mobil- eller satellitnätverk, kan det hända att din anslutning är för långsam för att du ska kunna använda Netflix.


Kontrollera datum- och tidsinställningarna

Om din enhets datum och tid skiljer sig markant från det aktuella datumet och tiden får du problem med att spela upp serier eller filmer.

På japanska PlayStation-enheter använder du X istället för O för att avbryta valet där O används i felsökningsstegen nedan.
 1. Öppna huvudmenyn och navigera till Inställningar (Settings).

  • Om huvudmenyn inte redan visas – håll ner PS-knappen i mitten av handkontrollen, välj Avsluta (Quit) och sedan Ja (Yes) för att gå tillbaka till startskärmen.

 2. Välj Datum- och tidsinställningar (Date and Time Settings).

 3. Välj Datum och tid (Date and Time).

 4. Välj Ställ in via internet (Set via Internet).

 5. Tryck på knappen O för att återvända till skärmen Datum och Tid (Date and time).

 6. Välj Ställ in automatiskt (Set Automatically).

 7. Välj (On).

 8. Prova Netflix igen.

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Logga ut från Netflix

På japanska PlayStation-enheter använder du O istället för X för att bekräfta val.
 1. Börja från hemskärmen på PS3.

  • Om startskärmen inte redan visas – håll ner knappen PS3 i mitten av handkontrollen, välj Avsluta (Quit) och sedan Ja (Yes).

 2. Navigera till avsnittet med tv-/videotjänster (TV/Video Services) och markera Netflix.

 3. Tryck på X.

 4. Direkt efter att du tryckt på X, tryck ned både Start och Select tills du ser ett meddelande med frågan Vill du återställa dina Netflix-inställningar och omregistrera? (Do you want to reset your Netflix settings and re-register?)

 5. Välj Ja (Yes).

 6. Ange din e-postadress och ditt lösenord och prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din spelkonsol.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på spelkonsolen och prova Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

PlayStation 4

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Kontrollera att ditt nätverk kan spela upp Netflix

Offentliga nätverk:

Fråga om Netflix är blockerat när du använder Wi-Fi-nätverk på offentliga platser som kaféer, hotell eller skolor.

Privata nätverk:

Se efter om din anslutning är långsammare än våra rekommenderade hastigheter och kontakta din internetleverantör om du behöver hjälp.

Om du ansluter via en trådlös surfzon, eller från ett mobil- eller satellitnätverk, kan det hända att din anslutning är för långsam för att du ska kunna använda Netflix.


Kontrollera datum- och tidsinställningarna

Om din enhets datum och tid skiljer sig markant från det aktuella datumet och tiden kommer videon inte att spela upp på rätt sätt. För att ställa in tiden:

 1. Öppna huvudmenyn och navigera till Inställningar (Settings).

  • Om du befinner dig i huvudmenyn – håll ner knappen PS i mitten av handkontrollen. Välj Avsluta (Quit) och sedan Ja (Yes) för att återgå till hemskärmen.

 2. Välj Datum och tid (Date and Time).

 3. Välj Datum- och tidsinställningar (Date and Time Settings).

 4. Välj Ställ in via internet (Set Using Internet).

 5. Markera kryssrutan Ställ in automatiskt (Set Automatically) om du inte redan gjort det.

 6. Välj Ställ in nu (Set Now).

 7. Prova Netflix igen.

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Avinstallera och installera om Netflix-appen

 1. Börja från startskärmen på PS4.

  • If you're not already on the home screen, hold the PS button in the middle of the controller, select Close Application, then select OK.

 2. Navigera till TV och video (TV & Video) och markera Netflix.

 3. Tryck på knappen Alternativ (Options) på handkontrollen.

 4. Välj Ta bort (Delete).

 5. Välj OK.

  Obs!
  Även om du tar bort Netflix-appen kommer Netflix-ikonen fortfarande att visas på hemskärmen på din PS4.
 6. Välj Netflix-ikonen. PlayStation Store öppnas.

 7. Välj ikonen Hämta (Download).

 8. När Netflix har laddats ned väljer du Start.

 9. Logga in på ditt Netflix-konto och försök att streama igen.

  • Du kommer att uppmanas att logga in på PlayStation Network (PSN) först.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din spelkonsol.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på spelkonsolen och prova Netflix igen.

Kontakta din internetleverantör

Om du har följt instruktionerna men problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör för att få hjälp med att åtgärda anslutningsproblemet.

Din internetleverantör kan göra följande:

 • Kontrollera om internet ligger nere i ditt område.

 • Åtgärda vanliga problem med routern, modemet eller felaktiga nätverksinställningar.

 • Starta om eller återställa din nätverksanslutning.

Berätta följande för din internetleverantör:

 • Om problemet gäller en enda enhet eller alla enheter som använder samma nätverk.

 • Om enheten ansluter via Wi-Fi eller direkt med en kabel.

Gör följande innan du avslutar samtalet med din internetleverantör:

 • Använd en webbläsare för att gå till fast.com och testa din internethastighet och anslutningen till Netflix.

 • Prova att spela upp någonting på Netflix igen för att säkerställa att problemet är åtgärdat.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din spelkonsol.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på spelkonsolen och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

PlayStation 5

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Kontrollera att ditt nätverk kan spela upp Netflix

Offentliga nätverk:

Fråga om Netflix är blockerat när du använder Wi-Fi-nätverk på offentliga platser som kaféer, hotell eller skolor.

Privata nätverk:

Se efter om din anslutning är långsammare än våra rekommenderade hastigheter och kontakta din internetleverantör om du behöver hjälp.

Om du ansluter via en trådlös surfzon, eller från ett mobil- eller satellitnätverk, kan det hända att din anslutning är för långsam för att du ska kunna använda Netflix.


Det här ska du göra härnäst

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Xbox 360

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Avinstallera och installera om Netflix-appen

Avinstallera Netflix

 1. På Xbox 360 Dashboard går du till Appar (Apps) > Mina appar (My Apps).

 2. Markera Netflix-appen.

 3. Tryck på X-knappen för att visa app-information.

 4. Välj Ta bort (Delete) > Ja (Yes).

Installera om Netflix

 1. På Xbox 360 Dashboard går du till Appar (Apps).

 2. Välj Netflix för att ladda ner appen.

 3. Prova Netflix igen.

Testa din internetanslutning

 1. I huvudmenyn i Xbox 360 väljer du Inställningar (Settings).

 2. Välj Systeminställningar (System Settings).

 3. Välj Nätverksinställningar (Network Settings).

 4. Välj Trådbundet nätverk (Wired Network) eller Trådlöst nätverk (Wireless Network) beroende på din anslutningsmetod.

 5. Välj Testa Xbox LIVE-anslutning (Test Xbox LIVE Connection).

 6. Välj Fortsätt (Continue).

  • Om ditt anslutningstest lyckas fortsätter du till felsökningsstegen nedan.

  • Om ditt anslutningstest misslyckas går du till Microsofts supportsida för Xbox för ytterligare hjälp.

Bekräfta DNS-inställningarna på din Xbox

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.

 2. Gå till Inställningar (Settings) och välj Systeminställningar (System Settings).

 3. Välj Nätverksinställningar (Network Settings).

 4. Välj ditt nätverk och sedan Konfigurera nätverk (Configure Network).

 5. Välj DNS-inställningar (DNS Settings) och sedan Automatiskt (Automatic).

 6. Stäng av din Xbox och sätt på den igen.

 7. Prova Netflix igen.

Rensa systemcacheminnet

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Välj Systeminställningar (System Settings).

 4. Välj Lagring (Storage).

 5. Markera Minnesenhet (Memory Unit), Hårddisk (Hard Drive) eller USB-minne och tryck sedan på Y-knappen på handkontrollen.

 6. Välj Rensa systemcacheminnet (Clear System Cache).

  • Kontrollera en annan lagringsenhet om du inte ser alternativet Rensa systemcacheminnet (Clear System Cache).

 7. När du uppmanas att bekräfta underhåll av lagringsenheten väljer du Ja (Yes).

 8. När du har rensat systemcacheminnet provar du Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Testa din internetanslutning

 1. I huvudmenyn i Xbox 360 väljer du Inställningar (Settings).

 2. Välj Systeminställningar (System Settings).

 3. Välj Nätverksinställningar (Network Settings).

 4. Välj Trådbundet nätverk (Wired Network) eller Trådlöst nätverk (Wireless Network) beroende på din anslutningsmetod.

 5. Välj Testa Xbox LIVE-anslutning (Test Xbox LIVE Connection).

 6. Välj Fortsätt (Continue).

  • Om ditt anslutningstest lyckas fortsätter du till felsökningsstegen nedan.

  • Om ditt anslutningstest misslyckas går du till Microsofts supportsida för Xbox för ytterligare hjälp.

Bekräfta DNS-inställningarna på din Xbox

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.

 2. Gå till Inställningar (Settings) och välj Systeminställningar (System Settings).

 3. Välj Nätverksinställningar (Network Settings).

 4. Välj ditt nätverk och sedan Konfigurera nätverk (Configure Network).

 5. Välj DNS-inställningar (DNS Settings) och sedan Automatiskt (Automatic).

 6. Stäng av din Xbox och sätt på den igen.

 7. Prova Netflix igen.

Rensa systemcacheminnet

 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Välj Systeminställningar (System Settings).

 4. Välj Lagring (Storage).

 5. Markera Minnesenhet (Memory Unit), Hårddisk (Hard Drive) eller USB-minne och tryck sedan på Y-knappen på handkontrollen.

 6. Välj Rensa systemcacheminnet (Clear System Cache).

  • Kontrollera en annan lagringsenhet om du inte ser alternativet Rensa systemcacheminnet (Clear System Cache).

 7. När du uppmanas att bekräfta underhåll av lagringsenheten väljer du Ja (Yes).

 8. När du har rensat systemcacheminnet provar du Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Xbox One

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Avinstallera Netflix-appen:

 1. Starta från Xbox Dashboard.

 2. Välj Mina spel och appar (My Games & Apps).

  Obs!
  Du kan behöva rulla ner på sidan för att se det här alternativet.
 3. Välj Appar (Apps) från alternativen på vänster sida.

 4. Markera Netflix-appen och tryck på knappen Meny (Menu) på handkontrollen.

 5. Välj Hantera app (Manage App).

 6. Välj Avinstallera alla (Uninstall All).

 7. Välj Avinstallera alla (Uninstall All) igen för att bekräfta.

Installera om Netflix-appen:

 1. Börja från Hemskärmen (Home) på din Xbox One.

 2. Rulla till höger för att öppna Store.

 3. Välj Netflix i sektionen Appar (Apps).

  Obs!
  Om du inte ser Netflix väljer du Sök alla appar (Search all apps) för att söka efter Netflix.
 4. Välj Installera (Install).

 5. När appen har hämtats väljer du Start (Launch) för att logga in och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra spelkonsoler

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Mobiler och surfplattor

Android

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du försöker spela upp en serie eller film

Stäng av din enhet och sätt på den igen

 1. Stäng av din Android-enhet. Se till att den är ordentligt avstängd och inte bara låst.

 2. Sätt på enheten igen.

 3. Prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

När du startar appen

Stäng av din enhet och sätt på den igen
 1. Stäng av din Android-enhet. Se till att den är ordentligt avstängd och inte bara låst.

 2. Sätt på enheten igen.

 3. Prova Netflix igen.

När du försöker logga in

Stäng av din enhet och sätt på den igen

 1. Stäng av din Android-enhet. Se till att den är ordentligt avstängd och inte bara låst.

 2. Sätt på enheten igen.

 3. Prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Så här förbättrar du din Wi-Fi-signal:

 • Flytta routern och enheten närmare varandra. Om möjligt, se till att de är i samma rum.

 • Flytta routern längre bort från andra trådlösa enheter och apparater.

 • Ställ routern på en öppen plats högre upp. Routrar får bättre signal när de står på ett skrivbord eller i en bokhylla.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

iPhone, iPad eller iPod touch

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

Återställ Netflix-appen

Uppdatera inaktuell Netflix-information som finns lagrad på din iPhone, iPad eller iPod touch genom att återställa appen.

Obs!
Om du återställer Netflix-appen försvinner alla titlar som du har laddat ner till enheten.
 1. Välj Inställningar (Settings) på Hemskärmen (Home).

 2. Rulla nedåt tills du hittar Netflix-appen.

 3. Välj Netflix.

 4. Dra reglaget Återställ (Reset) till läget (On).

  • Om du inte ser reglaget Återställ (Reset) fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

 5. Tryck på knappen Hem (Home) för att återvända till hemskärmen.

 6. Tryck två gånger på Hemknappen (Home) och svep till höger tills du hittar Netflix-appen.

 7. Svep Netflix-appen uppåt för att avsluta din session.

 8. Tryck på knappen Hem (Home) för att återvända till hemskärmen.

 9. Prova Netflix igen.

Installera om Netflix-appen

När du avinstallerar appen loggas du ut från ditt konto, och serier och filmer som laddats ner på din enhet tas bort.
 1. Börja på hemskärmen. Tryck på Netflix-appen och håll kvar fingret.

 2. Tryck på Ta bort app (Remove app) > Radera app (Delete app) > Radera (Delete).

 3. Öppna App Store och sök efter ”Netflix”.

 4. Tryck på Netflix och tryck sedan på molnikonen för att hämta appen.

 5. Ange Apple-ID och lösenord om du uppmanas göra det. Gå till Apples supportsida om du har glömt ditt lösenord och behöver återställa det.

 6. Prova Netflix igen när appen har installerats.

Om du inte kan hitta Netflix-appen i App Store går du till Apples supportsida för att få hjälp.

Ändra eller stäng av begränsningar på din iOS-enhet

iOS 11.0 eller tidigare

 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Välj Allmänt (General).

 3. Välj Begränsningar (Restrictions).

  Obs!
  Du kommer att tillfrågas om lösenkoden som skapades när begränsningarna aktiverades.
  • Så här ändrar du begränsningar:

   1. Välj Webbplatser (Websites) under Tillåtet innehåll (Allowed Content).

    • Välj Endast särskilda webbplatser (Specific Websites Only) eller Begränsa innehåll för vuxna (Limit Adult Content).

   2. Rulla längst ner i listan och välj Lägg till en webbplats (Add A Website).

   3. Skriv in https://secure.netflix.com https://secure.netflix.com tillsammans med en beskrivning (t.ex. Netflix-app).

   4. Välj Klar (Done) på tangentbordet.

  • Så här stänger du av begränsningar:

   1. Välj Avaktivera begränsningar (Disable Restrictions).

   2. Ange din lösenkod igen.

 4. Prova Netflix igen.

iOS 12.0 eller senare

Obs!
Om du har ställt in funktionen Skärmtid (Screen Time) på ett barns enhet måste du ange lösenkoden innan du ändrar inställningarna.
 1. Öppna Inställningar (Settings).

 2. Välj Skärmtid (Screen Time).

 3. Välj Innehålls- och sekretessbegränsningar (Content & Privacy Restrictions).

 4. Välj iTunes- och App Store-köp (iTunes & App Store Purchases).

 5. Välj Installera appar (Installing Apps).

 6. Välj Tillåt (Allow).

 7. Prova Netflix igen.

Läs Apples supportartikel Förstå restriktioner om du stöter på några problem under denna process, eller vill veta mer om restriktioner på din iOS-enhet.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din enhet och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av den mobila enheten.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på enheten och försök använda Netflix igen.

Kontakta din internetleverantör

Om du har följt instruktionerna men problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör för att få hjälp med att åtgärda anslutningsproblemet.

Din internetleverantör kan göra följande:

 • Kontrollera om internet ligger nere i ditt område.

 • Åtgärda vanliga problem med routern, modemet eller felaktiga nätverksinställningar.

 • Starta om eller återställa din nätverksanslutning.

Berätta följande för din internetleverantör:

 • Om problemet gäller en enda enhet eller alla enheter som använder samma nätverk.

 • Om enheten ansluter via Wi-Fi eller direkt med en kabel.

Gör följande innan du avslutar samtalet med din internetleverantör:

 • Använd en webbläsare för att gå till fast.com och testa din internethastighet och anslutningen till Netflix.

 • Prova att spela upp någonting på Netflix igen för att säkerställa att problemet är åtgärdat.

När du försöker spela upp en serie eller film

Avsluta alla nyligen använda appar

 1. Öppna menyn för att växla mellan appar genom att trycka på hemknappen (Home) två gånger.

  Obs!
  För enheter utan hemknapp (Home) sveper du upp från botten av skärmen och håller kvar fingret.
 2. Svep upp på varje app i listan för att avsluta den.

 3. Öppna appen och försök igen.

Stegen för att avsluta en app kan vara annorlunda för din enhet. Gå till Apples supportwebbplats för att se stegen för din enhet.

Starta om din iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra mobiler och surfplattor

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Digitalboxar och streamingspelare

Amazon Fire TV/Stick

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

Återställ till standardinställningar för anslutning

Om du har ändrat anslutningsinställningarna på din enhet måste du återställa dem till standardinställningarna.

Detta kan gälla följande inställningar:

 • Anpassade modeminställningar.

 • VPN- eller proxyinställningar.

 • Anpassade DNS-inställningar.

Kontakta enhetstillverkaren om du behöver hjälp med att ändra dessa inställningar.

När du har återställt dessa inställningar provar du Netflix igen.

Kontakta din internetleverantör

Om du har följt instruktionerna men problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör för att få hjälp med att åtgärda anslutningsproblemet.

Din internetleverantör kan göra följande:

 • Kontrollera om internet ligger nere i ditt område.

 • Åtgärda vanliga problem med routern, modemet eller felaktiga nätverksinställningar.

 • Starta om eller återställa din nätverksanslutning.

Berätta följande för din internetleverantör:

 • Om problemet gäller en enda enhet eller alla enheter som använder samma nätverk.

 • Om enheten ansluter via Wi-Fi eller direkt med en kabel.

Gör följande innan du avslutar samtalet med din internetleverantör:

 • Använd en webbläsare för att gå till fast.com och testa din internethastighet och anslutningen till Netflix.

 • Prova att spela upp någonting på Netflix igen för att säkerställa att problemet är åtgärdat.

Medan du bläddrar i appen

Starta om enheten
 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten
 1. Tryck på knappen Hem (Home) på fjärrkontrollen för Amazon Fire TV.

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Välj Min Fire TV (My Fire TV).

  • Om du inte ser Min Fire TV (My Fire TV) väljer du istället System eller Enhet (Device).

 4. Välj Starta om (Restart).

 5. Prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Apple TV 4 eller Apple TV 4K

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Installera om Netflix-appen

Ta bort Netflix

 1. Markera Netflix-appen på Apple TV:s hemskärm.

 2. Tryck och håll kvar i mitten av pekplattan på fjärrkontrollen tills Netflix-ikonen börjar skaka.

 3. Tryck på uppspelningsknappen/pausknappen för att ta bort appen.

 4. Välj Ta bort (Delete) igen för att bekräfta.

Installera om Netflix

 1. Öppna App Store på Apple TV:s hemskärm.

 2. Sök efter Netflix för att hitta appen och välj sedan Installera (Install).

 3. Prova Netflix igen.

När du försöker välja en profil

Tvångsavsluta Netflix-appen
 1. Dubbeltryck på knappen Hem (Home) på din fjärrkontroll.

 2. Svep till höger eller vänster så att Netflix är i fokus.

 3. Svep uppåt för att tvångsavsluta Netflix-appen.

 4. Prova Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om din Apple TV

Tryck på och håll ned Meny-knappen på Apple TV-fjärrkontrollen tills du kommer tillbaka till hemskärmen.

 • För Apple TV 2 och 3: Välj Inställningar (Settings) > Allmänt (General) > Starta om (Restart)

 • För Apple TV 4 och 4K: Välj Inställningar (Settings) > System > Starta om (Restart)

Vänta tills Apple TV har startats om helt och prova sedan Netflix igen.

Installera om Netflix-appen

Ta bort Netflix

 1. Markera Netflix-appen på Apple TV:s hemskärm.

 2. Tryck och håll kvar i mitten av pekplattan på fjärrkontrollen tills Netflix-ikonen börjar skaka.

 3. Tryck på uppspelningsknappen/pausknappen för att ta bort appen.

 4. Välj Ta bort (Delete) igen för att bekräfta.

Installera om Netflix

 1. Öppna App Store på Apple TV:s hemskärm.

 2. Sök efter Netflix för att hitta appen och välj sedan Installera (Install).

 3. Prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Chromecast

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du försöker spela upp en serie eller film

Återställ inställningarna på Chromecast
 1. Tryck ner knappen på Chromecast i 25 sekunder, eller tills lampan börjar blinka.

  Obs!
  Om du återställer Chromecast raderas alla inställningar som tidigare sparats på enheten. Följ stegen från Google för att konfigurera om Chromecast.
 2. När du har återställt enheten ansluter du den till ditt Netflix-konto igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Roku

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Inaktivera och återaktivera Netflix-appen

Roku 1

 1. Tryck på knappen Home på Roku-fjärrkontrollen för att navigera till hemskärmen på Roku.

 2. Välj Inställningar (Settings).

 3. Välj Netflix-inställningar (Netflix Settings).

 4. Välj Inaktivera den här spelaren från mitt Netflix-konto (Deactivate this player from my Netflix account).

 5. Välj Ja (Yes). Enheten har nu inaktiverats.

 6. Välj Netflix från hemskärmen (Home) och följ anvisningarna för att återaktivera appen.

 7. Logga in på ditt konto och prova att starta Netflix igen.

Alla andra Roku-modeller

 1. Tryck på knappen Home på Roku-fjärrkontrollen för att navigera till hemskärmen på Roku.

 2. Markera Netflix-appen och tryck på stjärnknappen på fjärrkontrollen.

 3. Välj Ta bort kanal (Remove channel).

 4. Välj Ta bort kanal (Remove channel) igen för att bekräfta.

 5. Öppna hemskärmen och välj Streaming-kanaler (Streaming Channels).

 6. Välj Filmer & tv (Movies & TV).

 7. Välj Netflix.

 8. Välj Lägg till kanal (Add Channel).

 9. Välj Gå till kanal (Go to channel).

 10. Logga in på ditt konto och prova att starta Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av eller koppla ur din streamingspelare.
  Stäng av streamingspelaren, vänta tio sekunder och starta sedan om den igen.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på streamingspelaren och prova Netflix igen.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Så här förbättrar du din Wi-Fi-signal:

 • Flytta routern och enheten närmare varandra. Om möjligt, se till att de är i samma rum.

 • Flytta routern längre bort från andra trådlösa enheter och apparater.

 • Ställ routern på en öppen plats högre upp. Routrar får bättre signal när de står på ett skrivbord eller i en bokhylla.

Återställ till standardinställningar för anslutning

Om du har ändrat anslutningsinställningarna på din enhet måste du återställa dem till standardinställningarna.

Detta kan gälla följande inställningar:

 • Anpassade modeminställningar.

 • VPN- eller proxyinställningar.

 • Anpassade DNS-inställningar.

Kontakta enhetstillverkaren om du behöver hjälp med att ändra dessa inställningar.

När du har återställt dessa inställningar provar du Netflix igen.

Kontakta din internetleverantör

Om du har följt instruktionerna men problemet kvarstår ska du kontakta din internetleverantör för att få hjälp med att åtgärda anslutningsproblemet.

Din internetleverantör kan göra följande:

 • Kontrollera om internet ligger nere i ditt område.

 • Åtgärda vanliga problem med routern, modemet eller felaktiga nätverksinställningar.

 • Starta om eller återställa din nätverksanslutning.

Berätta följande för din internetleverantör:

 • Om problemet gäller en enda enhet eller alla enheter som använder samma nätverk.

 • Om enheten ansluter via Wi-Fi eller direkt med en kabel.

Gör följande innan du avslutar samtalet med din internetleverantör:

 • Använd en webbläsare för att gå till fast.com och testa din internethastighet och anslutningen till Netflix.

 • Prova att spela upp någonting på Netflix igen för att säkerställa att problemet är åtgärdat.

När du försöker välja en profil

Starta om enheten
 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra digitalboxar och streamingspelare

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du startar appen

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

 1. Stäng av din enhet och dra sedan ut strömsladdarna på ditt modem och din router.

 2. Vänta i 30 sekunder och anslut sedan ditt modem och din router igen.

 3. Vänta i en minut och sätt på din enhet igen.

 4. Prova Netflix igen.

Obs!
Vissa enheter, modem eller routrar kan ta längre tid att återansluta till internet.

När du försöker spela upp en serie eller film

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

När du försöker välja en profil

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Smart-tv-apparater

Samsung smart-tv

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Kontakta Samsung

Din enhet har problem med hårdvara eller programvara som bara Samsung kan lösa.

Kontakta Samsung och be om följande:

 • Hjälp med att återställa Smart Hub.

 • Hjälp att uppgradera till den senaste versionen av den inbyggda programvaran för enheten.

 • Hjälp att göra en fabriksåterställning.

Om dessa steg inte hjälper kan Samsung ha andra förslag. Eller försök att titta på Netflix på en annan enhet.

När du försöker välja en profil

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Kontakta enhetens tillverkare

Du måste kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att åtgärda det här problemet.

De här stegen kan radera data och inställningar som sparats på din enhet. Se till att du känner till namnet på ditt Wi-Fi-nätverk, lösenordet till nätverket samt att du har inloggningsinformationen för Netflix.
 • Uppdatera den inbyggda programvaran på din enhet till den senaste versionen

 • Återställa din enhet till fabriksinställningarna.

Om tillverkaren inte kan lösa problemet, eller om dessa steg inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Sony Android TV

Uppdatera Netflix-appen

 1. Från hemskärmen (Home) väljer du Appar (Apps).

 2. Öppna appen Google Play Store.

 3. Bläddra ner till Mina appar (My Apps).

 4. Välj Netflix från den översta raden och välj sedan Uppdatera (Update).

  Obs!
  Om du inte ser Netflix på den översta raden finns ingen uppdatering tillgänglig.

Om du inte hittar appen Google Play Store kan det bero på att du inte har en Android TV. Följ i stället stegen under rubriken Alla andra smart-tv-apparater i den här artikeln.

Fortsätt felsökningen nedan om det inte fanns någon tillgänglig uppdatering eller om problemet kvarstår när du har uppdaterat.

Vad ska jag göra härnäst?

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra smart-tv-apparater

När händer det att Netflix hänger sig eller inte svarar?

När du öppnar appen

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Kontakta enhetens tillverkare

Du måste kontakta enhetens tillverkare för att få hjälp med att åtgärda det här problemet.

De här stegen kan radera data och inställningar som sparats på din enhet. Se till att du känner till namnet på ditt Wi-Fi-nätverk, lösenordet till nätverket samt att du har inloggningsinformationen för Netflix.
 • Uppdatera den inbyggda programvaran på din enhet till den senaste versionen

 • Återställa din enhet till fabriksinställningarna.

Om tillverkaren inte kan lösa problemet, eller om dessa steg inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

När du försöker välja en profil

Starta om enheten
 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

När du försöker spela upp en serie eller film

Logga ut från Netflix

 1. Från Netflix hemskärm navigerar du till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner i menyn navigerar du till höger och väljer sedan Få hjälp (Get Help).

 3. Välj Logga ut (Sign out).

 4. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du befinner dig på en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte hittar utloggningen kan du ange följande sekvens på fjärrkontrollen: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt. Välj sedan Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Starta om enheten

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Vid något annat tillfälle

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Alla andra enheter

Alla andra enheter

Vi undersöker det här problemet. Kontakta Netflix kundtjänst för att hjälpa oss med vår undersökning.

Relaterade artiklar