Serien eller filmen laddas långsamt eller buffrar om hela tiden.

Om serien eller filmen laddas långsamt, eller om du stöter på buffring eller ombuffring, kan det bero på en svag eller instabil internetanslutning. Följ felsökningsstegen för din enhet nedan för att lösa problemet.

Blu-ray-spelare

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

På många enheter kan du kontrollera din anslutningshastighet i Netflix-appen. Följ stegen nedan för att kontrollera din anslutningshastighet.

Obs!
Besök Fast.com för att testa din anslutningshastighet om du använder en mobil enhet eller dator.
 1. Börja från Netflix hemskärm (Home).

 2. Navigera till vänster för att öppna menyn och välj sedan Inställningar (Settings).

  • Om du inte ser en meny när du navigerar till vänster kan du istället navigera uppåt och sedan välja Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen . Om du fortfarande inte ser kugghjulsikonen stödjer din enhet inte denna funktion.

 3. Välj Få hjälp (Get Help).

 4. Välj Kontrollera ditt nätverk (Check Your Network).

 5. Netflix-appen kontrollerar att du kan ansluta till internet och nå Netflix servrar. Din anslutningshastighet kontrolleras också.

 6. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om Blu-ray-spelaren

 1. Stäng av Blu-ray-spelaren helt.

 2. Vänta i 10 sekunder.

 3. Sätt på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Om du måste starta om din Blu-ray-spelare ofta kan det vara en bra idé att felsöka hemnätverket för en långsiktig lösning.

Logga ut från Netflix

 1. Välj ett av alternativen nedan för att gå till skärmen för utloggning.

  • Från hemskärmen på Netflix väljer du Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen .

  • Om du befinner dig på en annan skärm anger du följande sekvens med pilarna på din fjärrkontroll: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. På utloggningsskärmen väljer du Återställ (Reset).

  • Om du inte ser alternativet Återställ (Reset) väljer du Logga ut (Sign Out) eller Inaktivera (Deactivate).

 3. När du har loggat ut så loggar du in och provar Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din Blu-ray-spelare och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din Blu-ray-spelare.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Anslut Blu-ray-spelaren direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av Blu-ray-spelaren.

 2. Koppla in Blu-ray-spelaren direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Slå på Blu-ray-spelaren och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din Blu-ray-spelare direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din enhet till en annan åtkomstpunkt för internet och sedan prova Netflix igen. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du kan ansluta till en trådlös surfzon på din enhet kan du prova att använda den för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Om du försöker streama via ett nätverk på en skola eller arbetsplats, eller ett offentligt nätverk, bör du kontakta nätverksadministratören för att försäkra dig om att nätverket stödjer streamingtjänster såsom Netflix. Om svaret på frågan är nej går det inte att streama serier och filmer från Netflix.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Dator

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

Om du tittar på Netflix via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du kontrollera din anslutningshastighet på fast.com.

 1. Öppna fast.com i webbläsaren på din dator eller mobil.

 2. Vänta tills webbplatsen har beräknat din anslutningshastighet.

 3. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om datorn

 1. Stäng av datorn helt och starta om den.

 2. Prova Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din dator vara avstängd och all hemnätverksutrustning vara urkopplad samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills indikatorlamporna har återställts till sitt normala tillstånd. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills indikatorlamporna har återställts till sitt normala tillstånd.

 4. Sätt på datorn och försök använda Netflix igen.

Anslut datorn direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av datorn.

 2. Koppla in datorn direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Sätt på datorn och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern. Kontakta personen som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din dator direkt till modemet om du kan. På så sätt kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din enhet till en annan åtkomstpunkt för internet och sedan prova Netflix igen. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du kan ansluta till en trådlös surfzon på din enhet kan du prova att använda den för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Om du försöker streama via ett nätverk på en skola eller arbetsplats, eller ett offentligt nätverk, bör du kontakta nätverksadministratören för att försäkra dig om att nätverket stödjer streamingtjänster såsom Netflix. Om svaret på frågan är nej går det inte att streama serier och filmer från Netflix.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Spelkonsol

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

På många enheter kan du kontrollera din anslutningshastighet i Netflix-appen. Följ stegen nedan för att kontrollera din anslutningshastighet.

Obs!
Besök Fast.com för att testa din anslutningshastighet om du använder en mobil enhet eller dator.
 1. Börja från Netflix hemskärm (Home).

 2. Navigera till vänster för att öppna menyn och välj sedan Inställningar (Settings).

  • Om du inte ser en meny när du navigerar till vänster kan du istället navigera uppåt och sedan välja Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen . Om du fortfarande inte ser kugghjulsikonen stödjer din enhet inte denna funktion.

 3. Välj Få hjälp (Get Help).

 4. Välj Kontrollera ditt nätverk (Check Your Network).

 5. Netflix-appen kontrollerar att du kan ansluta till internet och nå Netflix servrar. Din anslutningshastighet kontrolleras också.

 6. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om din spelkonsol

 1. Stäng av din spelkonsol helt.

 2. Vänta i 10 sekunder.

 3. Sätt på spelkonsolen och försök använda Netflix igen.

Även om det går att lösa ditt problem direkt genom att starta om konsolen kan det vara en bra idé att felsöka hemnätverket för en långsiktig lösning – särskilt om problemet inträffar ofta.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din spelkonsol och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din spelkonsol.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på spelkonsolen och försök använda Netflix igen.

Anslut spelkonsolen direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig identifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller den trådlösa anslutningen som möjlig orsak. Observera att Nintendo Wii och Wii U kräver en Wii LAN-adapter för att slutföra det här steget.

 1. Stäng av spelkonsolen.

 2. Koppla in spelkonsolen direkt i modemet med en Ethernetkabel.
  Koppla in spelkonsolen direkt i modemet.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.
  Koppla bort modemet från strömförsörjningen.

 4. Sätt på spelkonsolen och prova Netflix igen.
  Slå på konsolen och försök igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, kan du kontakta personen som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din spelkonsol direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din enhet till en annan åtkomstpunkt för internet och sedan prova Netflix igen. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du kan ansluta till en trådlös surfzon på din enhet kan du prova att använda den för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Om du försöker streama via ett nätverk på en skola eller arbetsplats, eller ett offentligt nätverk, bör du kontakta nätverksadministratören för att försäkra dig om att nätverket stödjer streamingtjänster såsom Netflix. Om svaret på frågan är nej går det inte att streama serier och filmer från Netflix.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Mobil eller surfplatta

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

Om du tittar på Netflix via din dator, mobiltelefon eller surfplatta kan du kontrollera din anslutningshastighet på fast.com.

 1. Öppna fast.com i webbläsaren på din dator eller mobil.

 2. Vänta tills webbplatsen har beräknat din anslutningshastighet.

 3. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om enheten

 1. Stäng av den mobila enheten helt.

 2. Sätt på den mobila enheten och försök använda Netflix igen.

Även om det går att lösa ditt problem direkt genom att starta om enheten kan det vara en bra idé att felsöka hemnätverket för en långsiktig lösning – särskilt om problemet inträffar ofta.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din enhet och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av den mobila enheten.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på enheten och försök använda Netflix igen.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din mobila enhet till en annan åtkomstpunkt för internet för att utesluta potentiella problem med hemnätverkets konfiguration. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du har tillgång till ett mobilt datanätverk på din enhet kan du prova att använda det för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Digitalbox

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

På många enheter kan du kontrollera din anslutningshastighet i Netflix-appen. Följ stegen nedan för att kontrollera din anslutningshastighet.

Obs!
Besök Fast.com för att testa din anslutningshastighet om du använder en mobil enhet eller dator.
 1. Börja från Netflix hemskärm (Home).

 2. Navigera till vänster för att öppna menyn och välj sedan Inställningar (Settings).

  • Om du inte ser en meny när du navigerar till vänster kan du istället navigera uppåt och sedan välja Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen . Om du fortfarande inte ser kugghjulsikonen stödjer din enhet inte denna funktion.

 3. Välj Få hjälp (Get Help).

 4. Välj Kontrollera ditt nätverk (Check Your Network).

 5. Netflix-appen kontrollerar att du kan ansluta till internet och nå Netflix servrar. Din anslutningshastighet kontrolleras också.

 6. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om digitalboxen

 1. Stäng av digitalboxen helt.

  • Om din digitalbox saknar på/av-knapp: dra ur kontakten och vänta i 2 minuter.

 2. Vänta i 10 sekunder.

 3. Sätt på digitalboxen och försök använda Netflix igen.

Även om det går att lösa ditt problem direkt genom att starta om digitalboxen kan det vara en bra idé att felsöka hemnätverket för en långsiktig lösning – särskilt om problemet inträffar ofta.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din digitalbox och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur digitalboxen.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på digitalboxen och försök använda Netflix igen.

Anslut digitalboxen direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av digitalboxen.

 2. Koppla in digitalboxen direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Sätt på digitalboxen och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta digitalboxen direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din enhet till en annan åtkomstpunkt för internet och sedan prova Netflix igen. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du kan ansluta till en trådlös surfzon på din enhet kan du prova att använda den för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Om du försöker streama via ett nätverk på en skola eller arbetsplats, eller ett offentligt nätverk, bör du kontakta nätverksadministratören för att försäkra dig om att nätverket stödjer streamingtjänster såsom Netflix. Om svaret på frågan är nej går det inte att streama serier och filmer från Netflix.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Smart-tv

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

På många enheter kan du kontrollera din anslutningshastighet i Netflix-appen. Följ stegen nedan för att kontrollera din anslutningshastighet.

Obs!
Besök Fast.com för att testa din anslutningshastighet om du använder en mobil enhet eller dator.
 1. Börja från Netflix hemskärm (Home).

 2. Navigera till vänster för att öppna menyn och välj sedan Inställningar (Settings).

  • Om du inte ser en meny när du navigerar till vänster kan du istället navigera uppåt och sedan välja Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen . Om du fortfarande inte ser kugghjulsikonen stödjer din enhet inte denna funktion.

 3. Välj Få hjälp (Get Help).

 4. Välj Kontrollera ditt nätverk (Check Your Network).

 5. Netflix-appen kontrollerar att du kan ansluta till internet och nå Netflix servrar. Din anslutningshastighet kontrolleras också.

 6. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om din smart-tv

 1. Koppla ur din tv från strömförsörjningen i minst en minut.

 2. Håll på/av-knappen nedtryckt i 5 sekunder medan tv:n är urkopplad för att ladda ur tv:n.

  • Om du inte kommer åt på/av-knappen, eller om din tv inte har någon sådan, lämnar du tv:n urkopplad i minst 3 minuter.

 3. Anslut tv:n till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på tv:n.

 5. Prova Netflix igen.

Logga ut från Netflix

 1. Välj ett av alternativen nedan för att gå till skärmen för utloggning.

  • Från hemskärmen på Netflix väljer du Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen .

  • Om du befinner dig på en annan skärm anger du följande sekvens med pilarna på din fjärrkontroll: uppåt, uppåt, neråt, neråt, vänster, höger, vänster, höger, uppåt, uppåt, uppåt, uppåt.

 2. På utloggningsskärmen väljer du Återställ (Reset).

  • Om du inte ser alternativet Återställ (Reset) väljer du Logga ut (Sign Out) eller Inaktivera (Deactivate).

 3. När du har loggat ut så loggar du in och provar Netflix igen.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din smart-tv och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på din smart-tv och försök använda Netflix igen.

Anslut din smart-tv direkt till modemet

Om du ansluter genom en trådlös router som är ansluten till ditt modem och fortfarande inte kan ansluta efter att du startat om nätverket kan du prova att kringgå routern. Detta hjälper dig idenitifiera vad som orsakar problemet genom att utesluta routern eller trådlös anslutningsbarhet som möjlig orsak.

 1. Stäng av eller koppla ur din smart-tv.

 2. Koppla in smart-tv:n direkt i modemet med en Ethernetkabel.

 3. Koppla ur modemet i minst 30 sekunder, och koppla sedan in det igen och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken.

 4. Slå på din smart-tv och prova Netflix igen.

Om detta steg får streaming att fungera:

 • Om du kringgått din router och lyckats ansluta till Netflix direkt genom modemet, är det troligt att problemet beror på själva routern.

 • Om du just nu kan streama genom att kringgå routern, men denna konfiguration inte är en perfekt lösning, så kan du kontakta den som konfigurerade ditt hemnätverk för att få hjälp med att återställa eller konfigurera om routerns inställningar.

Om du fortfarande inte kan streama:

 • Om du är ansluten direkt till ditt modem och fortfarande inte kan streama Netflix kan du kontrollera med din utrustningsleverantör för att säkerställa att ditt modem och din internetuppkoppling fungerar på rätt sätt.

Om du inte lyckats slutföra detta steg:

 • Vi rekommenderar att du försöker ansluta din smart-tv direkt till modemet om du kan. Då kan du helt utesluta att anslutningsproblemen har med den trådlösa routern att göra. Om du inte kan ansluta enheten direkt till modemet fortsätter du med felsökningsstegen nedan.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din enhet till en annan åtkomstpunkt för internet och sedan prova Netflix igen. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du kan ansluta till en trådlös surfzon på din enhet kan du prova att använda den för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Om du försöker streama via ett nätverk på en skola eller arbetsplats, eller ett offentligt nätverk, bör du kontakta nätverksadministratören för att försäkra dig om att nätverket stödjer streamingtjänster såsom Netflix. Om svaret på frågan är nej går det inte att streama serier och filmer från Netflix.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.

Streamingspelare

Kontrollera att ditt nätverk tillåter streaming

Vissa nätverk har begränsad kapacitet och kan vara långsamma, särskilt under tidpunkter då många personer använder nätverket.

 • Om du använder ett mobilnätverk eller en satellitanslutning bör du försöka byta till ett annat nätverk om det går.

 • Om du använder ett offentligt Wi-Fi-nätverk på en arbetsplats, en skola, ett hotell eller någon annan offentlig plats bör du kontrollera att det går att streama Netflix där. Offentliga nätverk blockerar ofta streamingtjänster.

Kontrollera din anslutningshastighet

På många enheter kan du kontrollera din anslutningshastighet i Netflix-appen. Följ stegen nedan för att kontrollera din anslutningshastighet.

Obs!
Besök Fast.com för att testa din anslutningshastighet om du använder en mobil enhet eller dator.
 1. Börja från Netflix hemskärm (Home).

 2. Navigera till vänster för att öppna menyn och välj sedan Inställningar (Settings).

  • Om du inte ser en meny när du navigerar till vänster kan du istället navigera uppåt och sedan välja Inställningar (Settings) eller kugghjulsikonen . Om du fortfarande inte ser kugghjulsikonen stödjer din enhet inte denna funktion.

 3. Välj Få hjälp (Get Help).

 4. Välj Kontrollera ditt nätverk (Check Your Network).

 5. Netflix-appen kontrollerar att du kan ansluta till internet och nå Netflix servrar. Din anslutningshastighet kontrolleras också.

 6. När testet är klart ser du om din anslutning uppfyller våra hastighetsrekommendationer för internetanslutningar.

Starta om din streamingspelare

 1. Stäng av din streamingspelare helt och vänta i 10 sekunder.

  • Om din streamingspelare saknar på/av-knapp: dra ur kontakten och vänta i minst två minuter.

 2. Sätt på streamingspelaren och prova Netflix igen.

Även om det går att lösa ditt problem direkt genom att starta om streamingspelaren kan det vara en bra idé att felsöka hemnätverket för en långsiktig lösning – särskilt om problemet inträffar ofta.

Starta om ditt hemnätverk

I detta steg måste din streamingspelare och all hemnätverksutrustning vara urkopplade samtidigt i 30 sekunder innan du kopplar in varje enhet igen, en i taget.

 1. Stäng av eller koppla ur din streamingspelare.
  Stäng av streamingspelaren, vänta tio sekunder och starta sedan om den igen.

 2. Koppla ur ditt modem (och din trådlösa router om det är en separat enhet) från strömkällan i 30 sekunder.

 3. Koppla in modemet och vänta tills alla indikatorlampor lyser med fast sken. Om din router är separat från ditt modem ska du koppla in den och vänta tills alla indikatorlampor lyser.

 4. Sätt på streamingspelaren och prova Netflix igen.

Prova en annan internetanslutning

Om du har möjlighet kan du ansluta din mobila enhet till en annan åtkomstpunkt för internet för att utesluta potentiella problem med hemnätverkets konfiguration. Några exempel:

 • Försök att ansluta till ett annat WiFi-nätverk inom enhetens räckvidd.

 • Ta med enheten till en granne eller vän och försök streama där.

 • Om du har tillgång till ett mobilt datanätverk på din enhet kan du prova att använda det för att ansluta till Netflix. Vi rekommenderar inte att man streamar över mobilnätverk som en lösning, men det kan ändå vara ett bra sätt att avgöra om det är ett problem med hemnätverkets konfiguration som gör att du inte kan streama på ett tillförlitligt sätt.

Om du kan streama med en annan internetanslutning rekommenderar vi att du pratar med den som installerade hemnätverket för att lösa potentiella problem med nätverkets konfiguration.

Förbättra din Wi-Fi-signal

Följ de här förslagen om du ansluter via Wi-Fi och ovanstående åtgärder inte hjälper:

 • Flytta routern till en annan plats för att signalen ska bli starkare. Du får ofta bättre mottagning i hela hemmet om routern är placerad på en central plats.

 • Flytta trådlösa enheter, t.ex. trådlösa telefoner och mikrovågsugnar, längre bort från din router. Trådlösa störningar från sådana enheter kan orsaka problem när man försöker ansluta över Wi-Fi.

 • Ställ routern högre upp. En router ovanpå en bokhylla eller ett skrivbord ger dig bättre mottagning än en router som står bakom eller under möbler.

Det här ska du göra härnäst

Om du följt stegen ovan men fortfarande har problem med att ansluta till Netflix bör du kontakta din internetleverantör. De kan hjälpa dig att avgöra om routern är konfigurerad på rätt sätt för att kunna kommunicera med de andra enheterna i ditt hemnätverk.