Både Netflix och enheten hänger sig

Om både Netflix och din enhet har hängt sig och du inte kan gå någonstans på din enhet betyder det oftast att inaktuell information på enheten måste uppdateras.

Obs!
Om bara Netflix har hängt sig, men din enhet fortfarande fungerar, följer du de här stegen istället.

Följ stegen för din enhet för att lösa problemet.

Tv-apparat eller tv-ansluten enhet

De här stegen åtgärdar problem med att saker hänger sig på smart-tv-apparater och enheter som ansluter till en tv-apparat, inklusive: streaming-stickor och mediaspelare, digitalboxar, Apple TV-enheter och Xbox- eller PlayStation-spelkonsoler.

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Uppdatera enhetens minne

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Logga ut från Netflix

 1. Gå till Netflix-hemskärmen och sedan till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner väljer du Få hjälp (Get Help) > Logga ut (Sign out) > Ja (Yes).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om enheten visar en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte kan hitta Få hjälp (Get Help) eller Logga ut (Sign out):

 1. Tryck på knapparna på din fjärrkontroll i den här ordningen: upp, upp, ned, ned, vänster, höger, vänster, höger, upp, upp, upp, upp.

 2. På menyn som visas väljer du Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Kontakta enhetens tillverkare

De här stegen kan radera appar, data och inställningar som sparats på din enhet. Se till att du har lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk och inloggningsinformationen för Netflix innan du sätter igång.

För att lösa det här problemet måste du kontakta företaget som tillverkade din enhet.

Be dem om hjälp med följande steg när du pratar med dem. Prova Netflix igen efter varje steg för att se om det löste problemet.

 1. Uppdatera din enhets inbyggda programvara till den senaste versionen.

 2. Återställ enheten till fabriksinställningarna.

Om tillverkaren inte kan lösa problemet, eller om dessa steg inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

Chromecast

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Återställ inställningarna på Chromecast

 1. Tryck ner knappen på Chromecast i 25 sekunder, eller tills lampan börjar blinka.

  Obs!
  Om du återställer Chromecast raderas alla inställningar som tidigare sparats på enheten. Följ stegen från Google för att konfigurera om Chromecast.
 2. När du har återställt enheten ansluter du den till ditt Netflix-konto igen.

iPhone eller iPad

Starta om din iPhone eller iPad

 1. Håll ner sidoknappen och en av volymknapparna samtidigt tills skjutreglagen visas. Dra det övre reglaget för att stänga av din enhet helt och hållet.

  • Om skjutreglagen inte visas håller du ner knappen Sleep/Wake tills det röda skjutreglaget visas, och drar sedan reglaget.

 2. Vänta 10 sekunder och tryck sedan på Sleep/Wake-knappen.

 3. Prova Netflix igen när enheten har startats.

Återställ Netflix-appen

När du återställer appen kommer alla nerladdningar på enheten att tas bort och du loggas även ut från Netflix.
 1. Gå till hemskärmen och tryck sedan på Inställningar (Settings).

 2. Rulla ner till och tryck på Netflix.

 3. Dra reglaget Återställ (Reset) till läget på för att återställa appen.

 4. Prova Netflix igen.

Installera om Netflix-appen

När du avinstallerar appen kommer alla nerladdningar på enheten att tas bort och du loggas även ut från Netflix.
 1. Gå till hemskärmen, tryck på Netflix-appen och håll kvar fingret.

 2. Tryck på Ta bort app (Remove app) > Radera app (Delete app) > Radera (Delete).

 3. Öppna App Store och sök efter ”Netflix”.

 4. Tryck på Netflix och tryck sedan på molnikonen för att hämta appen. Du kan behöva ange lösenordet för ditt Apple-ID. Om du har glömt det följer du Apples steg för att återställa lösenordet.

 5. När appen är installerad kan du prova Netflix igen.

Obs!
Om du inte hittar Netflix-appen efter att du tagit bort den kan du följa Apples steg för att ladda ner en app från App Store på nytt.

Android-mobil eller Android-surfplatta

Stäng av din enhet och sätt på den igen

 1. Stäng av din mobil eller surfplatta. Se till att den är helt avstängd och inte bara låst.

 2. Sätt på enheten igen.

 3. Prova Netflix igen.

Installera om Netflix-appen

Följ dessa steg för att ta bort alla nedladdade serier och filmer på din enhet och logga ut från ditt Netflix-konto.

Om du använder en mobil eller surfplatta med Android börjar du med att  öppna Netflix-sidan i Play Store. Tryck på Avinstallera (Uninstall) och sedan på Installera (Install).

De här stegen installerar också om appen:

 1. Öppna Play Store-appen och sök sedan efter ”Netflix”.

 2. Leta reda och tryck på Netflix-appen i listan.

 3. Tryck på Avinstallera (Uninstall).

 4. Tryck på Installera (Install) och vänta till installeringen är färdig.

 5. Tryck på Öppna (Open) och prova sedan Netflix igen.

Xbox 360

Logga in på Xbox Live

 1. Om du vill ansluta din Xbox till ditt Netflix-konto måste du vara inloggad på ditt Xbox Live-konto.

 2. Försök att spela upp en titel på Netflix när du är inloggad igen.

Starta om enheten

 1. Stäng av enheten. Om enheten har en strömkabel drar du ur den.

 2. Se till att din enhet är helt avstängd, inte i vilo- eller standby-läge.

 3. Låt enheten vara avstängd i minst 15 sekunder.

 4. Slå på enheten och prova Netflix igen.

Alla andra enheter

Uppdatera enhetens minne

 1. Koppla ur enheten från strömförsörjningen.

 2. Tryck en gång på på/av-knappen och vänta 1 minut, eller låt enheten vara urkopplad i 3 minuter.

 3. Anslut enheten till strömförsörjningen igen.

 4. Slå på enheten och försök använda Netflix igen.

Logga ut från Netflix

 1. Gå till Netflix-hemskärmen och sedan till vänster för att öppna menyn.

 2. Längst ner väljer du Få hjälp (Get Help) > Logga ut (Sign out) > Ja (Yes).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om enheten visar en felskärm:

 1. Välj Mer info (More Details).

 2. Välj Logga ut (Sign Out) eller Återställ (Reset).

 3. Logga in på nytt och prova Netflix igen.

Om du inte kan hitta Få hjälp (Get Help) eller Logga ut (Sign out):

 1. Tryck på knapparna på din fjärrkontroll i den här ordningen: upp, upp, ned, ned, vänster, höger, vänster, höger, upp, upp, upp, upp.

 2. På menyn som visas väljer du Logga ut (Sign out), Återställ (Reset) eller Inaktivera (Deactivate).

Kontakta enhetens tillverkare

De här stegen kan radera appar, data och inställningar som sparats på din enhet. Se till att du har lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk och inloggningsinformationen för Netflix innan du sätter igång.

För att lösa det här problemet måste du kontakta företaget som tillverkade din enhet.

Be dem om hjälp med följande steg när du pratar med dem. Prova Netflix igen efter varje steg för att se om det löste problemet.

 1. Uppdatera din enhets inbyggda programvara till den senaste versionen.

 2. Återställ enheten till fabriksinställningarna.

Om tillverkaren inte kan lösa problemet, eller om dessa steg inte åtgärdar problemet, måste du använda en annan enhet för att titta på Netflix.

Relaterade artiklar