Så här hanterar du e-postmeddelanden från Netflix

Du kan välja vilka typer av e-postmeddelanden du får från Netflix för varje enskild vuxenprofil.

 1. I en webbläsare öppnar du den profil du vill uppdatera inställningarna för notiser för.

 2. Gå till sidan Konto (Account).

 3. Välj profilen från menyn Profil- och föräldrakontroller (Profile & Parental Controls).

 4. Välj Inställningar för notiser (Notification Settings).

 5. Välj Hantera e-postmeddelanden (Manage Emails).

 6. Med reglagen kan du välja att ta emot eller neka meddelanden för varje profil med en e-postadress:

  • Vad du tittar på (What you watch): Nya säsonger och avsnitt, Sista chansen, Dina samlingar  

  • Rekommendationer med mera (Watch recommendations & more): Topp 10, Nyheter, Bara på Netflix  

  • Inbjudningar till enkäter och undersökningar (Surveys & research invites): Deltagarundersökningar, enkäter   

  • Netflix Games: Premiärer, rekommendationer, spelaktivitet

  • Netflix.Shop och upplevelser (Netflix.Shop & experiences): Netflix.Shop-produkter, Netflix live-upplevelser  

  • Använda Netflix-appen (Using the Netflix app): Förslag på funktioner, tips och knep, föräldrakontroller  

  • Abonnemangserbjudanden (Membership offers): Abonnemangsuppgraderingar, abonnemangskampanjer

  • Barnaktivitetsrapport (Kids Activity Report) (endast tillgängligt om du har en aktiv barnprofil): En rapport om streamingaktivitet och teman för dina barnprofiler


Du kan även välja Avsluta prenumeration för alla (Unsubscribe from All) eller att inte ta emot meddelanden genom att följa anvisningarna.

Obs!
Du kan inte avsluta prenumerationen på meddelanden som gäller uppdateringar för ditt konto (t.ex. säkerhetsvarningar, fakturering eller tidskänsliga notiser).

Se vår Hjälpsida för sekretess och säkerhet för information om fler ämnen.

Relaterade artiklar