Så här tar du bort Netflix-appen från iPhone, iPad eller iPod touch

Följ de här stegen för att ta bort Netflix-appen från din iPad, iPhone eller iPod touch.

Obs!
Om du tar bort appen tar du även bort alla titlar som du har laddat ner till enheten.
  1. Håll Netflix-appen intryckt.

  2. Tryck på Ta bort app (Remove App) eller minustecknet (-) längst upp till vänster.

  3. Tryck på Ta bort app (Delete App) när meddelandet visas.

Du kan installera om appen när som helst.