Netflix-fel 10016-22005

Om du ser den här felkoden på din iPhone, iPad eller iPod touch, ofta tillsammans med följande felmeddelande:

Du måste ta bort nerladdningar från den här enheten, eller från en annan enhet som är kopplad till ditt abonnemang. Gå till help.netflix.com för mer information. (10016-22005) (You'll need to remove downloads from this device, or from another device on your plan. For more info, go to help.netflix.com.)

Det betyder att du har nått gränsen för antalet nerladdade titlar. Vissa licensavtal begränsar hur många nerladdningar du kan ha på dina enheter.

Det här problemet går vanligtvis att lösa genom att ta bort några nerladdningar du redan har tittat på.

Ta bort en enskild serie eller film

 1. Tryck på Nerladdningar Nerladdningsikon i Netflix-appen.

  • Om du inte ser Nerladdningar (Downloads) trycker du på Mer och sedan på Mina nerladdningar (My Downloads).

 2. Tryck på Redigera penna för redigering längst upp till höger.

  • För att ta bort ett enskilt avsnitt från en serie måste du först trycka på serien.

 3. Tryck på den röda kryssikonen för att ta bort nerladdningen från din enhet.

 4. Försök ladda ner en serie eller film igen.

Ta bort alla nerladdningar

 1. Tryck på Profiler profilikon i Netflix-appen.

  • Om du inte ser Profiler (Profiles) trycker du på Mer längst ner till höger.

 2. Rulla ner och tryck på App-inställningar (App Settings).

 3. Tryck på Ta bort alla nerladdningar (Delete All Downloads).

 4. Tryck på Ta bort (Delete) på bekräftelseskärmen. Alla nerladdade titlar kommer att raderas.

 5. Försök ladda ner en serie eller film igen.