Netflix-fel NQL.22005

Om du stöter på felkoden NQL.22005 på din mobil eller surfplatta som kör Android, ibland tillsammans med ett av följande felmeddelanden:

För många nerladdningar
Du måste ta bort nerladdningar från den här enheten, eller från en annan enhet som är kopplad till ditt abonnemang. (NQL.22005) (Too Many Downloaded Videos. You'll need to remove downloads from this device, or from another device on your plan.)
Fel vid nerladdning
Du har för många nerladdningar. Ta bort en video och försök igen. (NQL.22005) (Download Error. You have too many downloaded videos. Please delete a video and try again.)

Detta tyder på att du har överskridit det maximala antalet titlar som får laddas ner samtidigt under samma licensavtal.

Vårt innehåll licensieras vanligtvis i form av titelpaket från enskilda studior och distributörer. I vissa fall kan det finnas en gräns för hur många titlar från samma licensavtal som får laddas ner samtidigt. Vi tillämpar endast dessa begränsningar då våra licensavtal kräver det. Vi erbjuder normalt samtidig nerladdning av hela säsonger av serier, men detta fel kan uppstå när du laddar ner flera avsnitt från olika säsonger.

Du kan oftast undvika detta problem genom att du tar bort nerladdat material så fort du tittat på det.

Ta bort nerladdade titlar från din Android-mobil eller Android-surfplatta

För att lösa problemet kan du ta bort en eller flera nerladdningar som redan lagras på din enhet.

Ta bort en nerladdad titel från din Android-enhet

 1. Tryck på Nerladdningar .

  • Om du inte ser nerladdningsikonen trycker du först på Mer menyikon eller på din profilikon profilikon och sedan på Mina nerladdningar (My Downloads).

 2. Längst upp till höger på skärmen trycker du på Redigera pennikon.

 3. Tryck på kryssrutan bredvid varje serie eller film som du vill ta bort från enheten.

 4. Längst upp till höger på skärmen trycker du på Ta bort papperskorgsikon.

Ta bort alla nerladdade titlar från din Android-enhet

 1. Tryck på Mer menyikon eller på din profilikon profilikon.

 2. Rulla ner och tryck på App-inställningar (App Settings).

 3. Tryck på Ta bort alla nerladdningar (Delete All Downloads).

 4. Tryck på OK för att bekräfta.

 5. Alla nerladdade serier och filmer tas bort från din enhet.

Relaterade artiklar