Netflix-fel NQL.22005

Om du stöter på felkoden NQL.22005 på din mobil eller surfplatta som kör Android, ibland tillsammans med ett av följande felmeddelanden:

För många nerladdningar
Du måste ta bort nerladdningar från den här enheten, eller från en annan enhet som är kopplad till ditt abonnemang. (NQL.22005) (Too Many Downloaded Videos. You'll need to remove downloads from this device, or from another device on your plan.)
Fel vid nerladdning
Du har för många nerladdningar. Ta bort en video och försök igen. (NQL.22005) (Download Error. You have too many downloaded videos. Please delete a video and try again.)

Detta tyder på att du har överskridit det maximala antalet titlar som får laddas ner samtidigt under samma licensavtal.

Vårt innehåll licensieras vanligtvis i form av titelpaket från enskilda studior och distributörer. I vissa fall kan det finnas en gräns för hur många titlar från samma licensavtal som får laddas ner samtidigt. Vi tillämpar endast dessa begränsningar då våra licensavtal kräver det. Vi erbjuder normalt samtidig nerladdning av hela säsonger av serier, men detta fel kan uppstå när du laddar ner flera avsnitt från olika säsonger.

Du kan oftast undvika detta problem genom att du tar bort nerladdat material så fort du tittat på det.

Ta bort nerladdningar från din enhet

Så här tar du bort en enskild nerladdning:

  1. Öppna Netflix-appen.

  2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

  3. Tryck på Nerladdningar och sedan på en serie eller film.

  4. Tryck på ikonen för nerladdningsstatus  bredvid avsnittet eller filmen som drabbats av problemet.

  5. Tryck på Ta bort nerladdning .

Så här tar du bort alla nerladdningar:

  1. Öppna Netflix-appen.

  2. Tryck på Mitt Netflix längst ner till höger.

  3. Tryck på Meny  längst upp till höger.

  4. Tryck på App-inställningar .

  5. Tryck på Ta bort alla nerladdningar och sedan på OK.

Relaterade artiklar