Visningar av dokumentärer i utbildningssyfte

Vissa av våra originaldokumentärer är tillgängliga för engångsvisningar i utbildningssyfte.

Öppna sektionen Bara på Netflix (Only On Netflix) på sidan media.netflix.com om du vill veta vilka titlar som finns tillgängliga för visningar i utbildningssyfte. Klicka sedan på Alla i bokstavsordning (All Alphabetical).

Titlar som är tillgängliga för visning i utbildningssyfte har följande beviljande av behörighet på sin informationssida:


BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET FÖR VISNINGAR I UTBILDNINGSSYFTE (GRANT OF PERMISSION FOR EDUCATIONAL SCREENINGS)

Vi på Netflix är stolta över våra originaldokumentärer och de meningsfulla historier de berättar för våra användare. Vi vet att många av er är lika entusiastiska över de här filmerna som vi är och gärna vill visa dem i en utbildningsmiljö (till exempel i klassrummet, vid nästa möte i din grannförening eller på bokklubbsträffen).

Därför tillåter vi engångsvisningar i utbildningssyfte av vissa behöriga dokumentärer. Termen ”engångsvisning” innebär att du inte får visa samma dokumentär flera gånger under samma dag eller vecka. Om du till exempel arbetar inom utbildningsväsendet och vill visa en viss dokumentär en gång per termin under flera terminer är det dock tillåtet.

Engångsvisningar i utbildningssyfte är tillåtna för alla dokumentärer som listas med den här informationen, på följande villkor:

  • Dokumentären får endast visas via Netflix-tjänsten av en innehavare av ett Netflix-konto. Vi säljer inte dvd-skivor och vi kan heller inte erbjuda andra sätt för dig att visa filmen.

  • Visningen måste ske ideellt och icke-kommersiellt. Det innebär att du inte kan ta betalt, be om donationer eller acceptera reklam eller kommersiell sponsring i samband med visningen.

  • Använd inte Netflix logotyper i marknadsföringen för visningen och gör inte heller något annat som tyder på att visningen är ”officiell” eller att den understöds av Netflix.

  • Vi litar på att våra användare respekterar de här riktlinjerna, som finns för att hjälpa dig dela och diskutera vårt dokumentärinnehåll i dina olika grupper.

Visa den här sidan om någon institution kräver att du visar att du har en licens för visningen.