Visningar av dokumentärer i utbildningssyfte

Vissa av Netflix originaldokumentärer är tillgängliga för engångsvisningar i utbildningssyfte.

För att ta reda på vilka titlar som är tillgängliga i utbildningssyfte kan du gå till media.netflix.com för att söka efter en titel eller bläddra bland våra nya och kommande släpp.

Titlar som finns tillgängliga för visning i utbildningssyfte visas antingen med följande beviljande av behörighet eller ett tillstånd för visningar i utbildningssyfte på informationssidan.


Beviljande av behörighet för visningar i utbildningssyfte

Vi på Netflix är stolta över vårt originalinnehåll och de meningsfulla historier de berättar för våra användare. Vi vet att många av er är lika entusiastiska över de här filmerna och serierna som vi är och gärna vill visa dem i en utbildningsmiljö (till exempel i klassrummet, vid nästa möte i din granngrupp eller tillsammans med din bokklubb). Därför tillåter vi engångsvisningar i utbildningssyfte av alla titlar som listas med den här informationen på följande villkor:

Filmen eller serien får endast visas via Netflix-tjänsten av en innehavare av ett Netflix-konto. Vi säljer inte dvd-skivor och vi kan heller inte erbjuda andra sätt för dig att visa filmen.

Visningen måste ske ideellt och icke-kommersiellt. Det innebär att du inte kan ta betalt, be om donationer eller acceptera reklam eller kommersiell sponsring i samband med visningen.

Använd inte Netflix logotyper i marknadsföringen för visningen och gör inte heller något annat som tyder på att visningen är ”officiell” eller att den understöds av Netflix.

”Engångsvisning” innebär att du inte kan visa en titel flera gånger under samma dag eller vecka, men om du som lärare vill visa dessa filmer eller serier en gång per termin över flera terminer går det bra.

Vi litar på att våra användare respekterar de här riktlinjerna, som finns för att hjälpa dig dela och diskutera vårt innehåll i dina olika grupper.

Visa den här sidan om någon institution kräver att du visar att du har en licens för visningen.

Relaterade artiklar