Visningar av dokumentärer i utbildningssyfte

Vissa av Netflix originaldokumentärer är tillgängliga för engångsvisningar i utbildningssyfte.

För att ta reda på vilka titlar som är tillgängliga i utbildningssyfte kan du gå till media.netflix.com för att söka efter en titel eller bläddra bland våra nya och kommande släpp.

Titlar som är tillgängliga för visning i utbildningssyfte har följande beviljande av behörighet på sin informationssida:


BEVILJANDE AV BEHÖRIGHET FÖR VISNINGAR I UTBILDNINGSSYFTE (GRANT OF PERMISSION FOR EDUCATIONAL SCREENINGS)

Vi på Netflix är stolta över våra originaldokumentärer och de meningsfulla historier de berättar för våra användare. Vi vet att många av er är lika entusiastiska över de här filmerna som vi är och gärna vill visa dem i en utbildningsmiljö (till exempel i klassrummet, vid nästa möte i din granngrupp eller tillsammans med din bokklubb). Därför tillåter vi engångsvisningar i utbildningssyfte. ”Engångsvisning” innebär att du inte får anordna visningar flera gånger på en dag eller en vecka – men om du till exempel är en lärare som vill visa filmen en gång per termin under flera terminer är det okej.

Engångsvisningar i utbildningssyfte är tillåtna för alla dokumentärer som listas med den här informationen, på följande villkor:

  • Dokumentären får endast visas via Netflix-tjänsten av en innehavare av ett Netflix-konto. Vi säljer inte dvd-skivor och vi kan heller inte erbjuda andra sätt för dig att visa filmen.

  • Visningen måste ske ideellt och icke-kommersiellt. Det innebär att du inte kan ta betalt, anordna en insamling, be om donationer eller acceptera reklam eller kommersiell sponsring i samband med visningen.

  • Dokumentären får inte visas i samband med några politiska kampanjer eller valkampanjer.

  • Använd inte Netflix logotyper i marknadsföringen för visningen och gör inte heller något annat som tyder på att visningen är ”officiell” eller att den understöds av Netflix.

Vi litar på att våra användare respekterar de här riktlinjerna, som finns för att hjälpa dig dela och diskutera vårt dokumentärinnehåll i dina olika grupper.

Visa den här sidan om någon institution kräver att du visar att du har en licens för visningen.