Varför försvinner serier och filmer från Netflix?

Netflix skaffar licenser för serier och filmer från studior och innehållsleverantörer runt om i världen, och dessa licenser kan upphöra att gälla om vi inte förnyar dem. Vi strävar efter att behålla det innehåll du vill titta på, men vi förvärvar licensrättigheter för serier och filmer för en viss tidsperiod – dvs. inte för all framtid – så vissa titlar försvinner från Netflix. Om en serie eller film du gillar är på väg att försvinna tyder det på att vårt licensavtal med innehållsleverantören håller på att löpa ut.

När avtalet för en serie eller film löper ut utvärderar vi om vi ska förnya innehållet utifrån samma kriterier som vi använder för nytt potentiellt innehåll. Vi överväger faktorer som:

  • Är rättigheterna till att förnya streaminglicensen fortfarande tillgängliga?

  • Hur populär och hur kostsam är en viss titel?

  • Finns det andra säsongsmässiga eller lokala faktorer?

Om en serie eller film förnyas finns den kvar på vår tjänst. Om en serie eller film inte förnyas förvarnar vi dig på vår webbplats om att titeln snart kommer att tas bort. Om du vill veta hur du tar reda på när serier eller filmer tas bort kan du läsa artikeln Hur tar jag reda på om en serie eller film kommer att tas bort från Netflix?

Om du vill att vi lägger till en särskild serie eller film kan du föreslå den här.

Läs artikeln Hur licensierar Netflix serier och filmer? för mer information om Netflix serier och filmer, samt skillnader i innehåll mellan olika länder.