ฉันจะติดตั้ง Silverlight ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows ได้อย่างไร

Silverlight คือปลั๊กอินของเบรา��์เซอร์ที่ช่วยให้คุณสามารถรับชมรายการทีวีและภาพยนตร์ได้ในคอมพิวเตอร์ เลือกเบราว์เซอร์ที่ต้องการจากรายการด้านล่าง และปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อติดตั้ง Silverlight ในคอมพิวเตอร์ Windows

Internet Explorer

 1. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม

 2. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 3. เลือก Save File (บันทึกไฟล์)

  • หากพบปัญหาในการหาตำแหน่งไฟล์ ให้ลองตรวจหาไฟล์ Silverlight.exe ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด โดยกด Ctrl + J บนแป้นพิมพ์

 4. เลือก "Run" เมื่อมีการแจ้งเตือนในหน้าต่าง ดาวน์โหลดไฟล์ – การแจ้งเตือนความปลอดภัย

 5. เลือก Run (ดำเนินการ) เมื่อมีการแจ้งเตือนในหน้าต่าง Internet Explorer – การแจ้งเตือนความปลอดภัย

 6. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 7. เลือก Close (ปิด)

 8. ปิดแล้วเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นอีกครั้ง

 9. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Firefox

 1. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม

 2. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 3. เลือก Save File (บันทึกไฟล์)

 4. ดับเบิลคลิก หรือแตะสองครั้งที่ Silverlight.exe จากหน้าต่างดาวน์โหลดของ Firefox

  • หากพบปัญหาในการหาตำแหน่งไฟล์ ให้ลองตรวจหาไฟล์ Silverlight.exe ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด โดยกด Ctrl + J บนแป้นพิมพ์

   • เลือก "ตกลง" หากมีการแจ้งเตือนในหน้าต่าง "เปิดไฟล์ปฏิบัติการหรือไม่" แสดงขึ้น

   • เลือก "Run" หากมีการแจ้งเตือนในหน้าต่าง เปิดไฟล์ – การแจ้งเตือนความปลอดภัย

 5. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 6. เลือก Close (ปิด)

 7. ปิดแล้วเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นอีกครั้ง

 8. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Chrome

 1. เลือกรายการทีวีหรือภาพยนตร์เพื่อรับชม

 2. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 3. เลือก Silverlight.exe จากแถบดาวน์โหลดของ Chrome ที่อยู่ด้านล่างของเบราว์เซอร์

  • หากพบปัญหาในการหาตำแหน่งไฟล์ ให้ลองตรวจหาไฟล์ Silverlight.exe ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลด โดยกด Ctrl + J บนแป้นพิมพ์

 4. เลือก "Run" หากมีการแจ้งเตือนในหน้าต่าง เปิดไฟล์ – การแจ้งเตือนความปลอดภัย

 5. เลือก Install Now (ติดตั้งตอนนี้)

 6. เลือก Close (ปิด)

 7. ปิดแล้วเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นอีกครั้ง

 8. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากทำขั้นตอนข้างต้นแล้วแต่ยังได้รับแจ้งให้ติดตั้ง Silverlight ดูข้อมูลที่ ฉันได้รับแจ้งให้ติดตั้ง Silverlight ตลอดเวลา