คำแนะนำเกี่ยวกับความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ความเร็วอินเทอร์เน็ตสำหรับการดาวน์โหลดที่แนะนำเพื่อเล่นรายการทีวีและภาพยนตร์ใน Netflix มีดังต่อไปนี้

ความเร็วแบบเมกะบิตต่อวินาทีที่แนะนำ

ความคมชัดสูง (HD)

720p: 3 Mbps

ความคมชัดสูงเต็มรูปแบบ (FHD)

1080p: 5 Mbps

4K/Ultra HD (UHD)

4K: 15 Mbps

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับรับชม Netflix ในแบบ Full HD:

จัดการการใช้แบนด์วิธของ Netflix

หากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณใช้การจำกัดแบนด์วิธหรือข้อมูล สามารถตั้งค่าคุณภาพวิดีโอไปที่ "ต่ำ" หรือ "ปานกลาง" เพื่อใช้ข้อมูลน้อยลง

การตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อ

สามารถตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ต่างๆ ได้จากในแอป Netflix

หมายเหตุ:
หากกำลังใช้งานอุปกรณ์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ โปรดไปที่ Fast.com เพื่อทดสอบความเร็ว
  1. เริ่มต้นจากหน้าจอหลักของ Netflix

  2. เลือก "ขอความช่วยเหลือ" จากเมนู

    • หากไม่เห็น "ขอความช่วยเหลือ" ให้เลือก "การตั้งค่า"

  3. เลือก Check your Network (ตรวจสอบเครือข่าย)

  4. แอป Netflix จะตรวจสอบว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต และสามารถเข้าถึง Netflix นอกจากนี้แอปจะตรวจสอบความเร็วการเชื่อมต่อให้ด้วย

หากการเชื่อมต่อช้ากว่าที่คาดไว้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือ

บทความที่เกี่ยวข้อง