ข้อผิดพลาด Netflix NW-2-5

เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับ Netflix ลองอีกครั้งใน [X] วินาที
รหัส: NW-2-5

ข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้น เมื่อปัญหาของเครือข่ายทำให้อุปกรณ์เชื่อมต่อบริการ Netflix ไม่ได้

วิธีแก้ไขปัญหา

การตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ได้โดยลองใช้แอปอื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต บางอุปกรณ์สามารถทดสอบเครือข่ายได้ในการตั้งค่า

หากแอปอื่นๆ ใช้ไม่ได้ หรือได้รับข้อผิดพลาดของเครือข่าย โดยทั่วไปหมายความว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่อ

หมายเหตุ:
เนื่องจากขั้นตอนการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือการแก้ไขปัญหาเครือข่ายจะแตกต่างกันไปในแต่ละอุปกรณ์ ฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix จึงไม่สามารถช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับอุปกรณ์ของคุณได้

หากต้องการดูขั้นตอนการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

 • ตรวจสอบคำแนะนำหรือคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์

 • ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์เพื่อขอรับความช่วยเหลือในการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอินเทอร์เน็ต

หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ และยังพบปัญหานี้ ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป

ตรวจสอบเครือข่ายว่าสามารถเล่น Netflix ได้หรือไม่

เครือข่ายสาธารณะ:

สำหรับ Wi-Fi ในสถานที่ต่างๆ เช่น ร้านกาแฟ โรงแรม หรือโรงเรียน ให้สอบถามว่ามีการบล็อกบริการวิดีโออย่างเช่น Netflix หรือไม่

เครือข่ายส่วนตัว:

ตรวจสอบว่าการเชื่อมต่อช้ากว่าความเร็วที่แนะนำของเราหรือไม่ แล้วติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณหากต้องการความช่วยเหลือ

การเชื่อมต่ออื่นๆ เช่น ฮอตสปอตของมือถือ เครือข่ายมือถือ หรือเครือข่ายดาวเทียม อาจช้าเกินไปสำหรับการใช้งาน Netflix


การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ ถอดปลั๊ก หากอุปกรณ์ที่ใช้มีสายไฟ

 2. ตรวจสอบว่าได้ปิดอุปกรณ์โดยสมบูรณ์แล้ว และไม่ได้อยู่ในโหมดสลีปหรือสแตนด์บาย

 3. ปิดอุปกรณ์ไว้ 15 วินาที

 4. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

วิธีปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

 • ย้ายเราเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานให้อยู่ใกล้กันมากขึ้น หากเป็นไปได้ ให้อยู่ในห้องเดียวกัน

 • ย้ายเราเตอร์ให้อยู่ห่างจากอุปกรณ์ไร้สายและเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ

 • วางเราเตอร์ให้อยู่สูงจากพื้นในพื้นที่เปิดโล่ง เราเตอร์จะรับสัญญาณได้ดีขึ้นเมื่ออยู่บนโต๊ะหรือชั้นหนังสือ

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ

หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเหล่านี้ได้แก่

 • การตั้งค่าโมเด็มที่กำหนดเอง

 • การตั้งค่า Virtual Private Network (VPN - เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) หรือบริการพร็อกซี

 • การตั้งค่า DNS ที่กำหนดเอง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ของคุณ

คอนโซลเครื่องเล่นวิดีโอเกม

PlayStation 3

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ PlayStation

 1. จากหน้าจอหลัก ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) > Internet Connection Settings (การตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) > OK (ตกลง)

 3. เลือก Custom (กำหนดเอง)

 4. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ ดังนี้

  • สำหรับ Wireless (ไร้สาย) ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้

   • ในหัวข้อ WLAN ให้เลือกคำสั่ง Enter Manually (ป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง)

   • เลือก IP Address Setting (การตั้งค่าที่อยู่ IP)

  • สำหรับ Wired Connection (การเชื่อมต่อแบบใช้สาย) ให้เลือก Auto-Detect (ตรวจหาอัตโนมัติ) สำหรับ Operation mode (โหมดปฏิบัติงาน)

 5. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป ให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้

  • IP Address Setting (การตั้งค่าที่อยู่ IP) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • DHCP Host (โฮสต์ DHCP) > Do Not Set (ไม่ตั้งค่า)

  • DNS Setting (การตั้งค่า DNS) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • Proxy Server (เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี) > Do Not Use (ไม่ใช้)

  • MTU > Automatic (อัตโนมัติ)

  • UPnP > Enable (เปิดใช้)

 6. กดปุ่ม X เพื่อบันทึกการตั้งค่า

 7. เลือก Test Connection (ทดสอบการเชื่อมต่อ)

 8. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

PlayStation 4

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ PlayStation

 1. ไปที่เมนูหลัก แล้วเลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Network (เครือข่าย) > Set Up Internet Connection (ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

 3. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ ดังนี้

  • สำหรับ Use Wi-Fi (ใช้ Wi-Fi) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง), แล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fi

  • สำหรับ Use a LAN Cable (ใช้สาย LAN) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง) > Operation mode (โหมดปฏิบัติงาน)

 4. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป ให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้

  • IP Address Settings (การตั้งค่าที่อยู่ IP) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • DHCP Host (โฮสต์ DHCP) > Don't Specify (ไม่ระบุ)

  • DNS Settings (การตั้งค่า DNS) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • Proxy Server (เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี) > Don't Use (ไม่ใช้)

  • MTU Settings (การตั้งค่า MTU) > Automatic (อัตโนมัติ)

 5. เลือก Test Connection (ทดสอบการเชื่อมต่อ)

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

PlayStation 5

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ PlayStation

 1. ไปที่เมนูหลัก แล้วเลือก Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Network (เครือข่าย) > Set Up Internet Connection (ตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต)

 3. เลือกประเภทการเชื่อมต่อที่ใช้ ดังนี้

  • สำหรับ Use Wi-Fi (ใช้ Wi-Fi) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง), แล้วเลือกเครือข่าย Wi-Fi

  • สำหรับ Use a LAN Cable (ใช้สาย LAN) ให้เลือก Custom (กำหนดเอง) > Operation mode (โหมดปฏิบัติงาน)

 4. เมื่อเข้าสู่การตั้งค่าในขั้นตอนถัดไป ให้เลือกตัวเลือกเหล่านี้

  • IP Address Settings (การตั้งค่าที่อยู่ IP) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • DHCP Host (โฮสต์ DHCP) > Don't Specify (ไม่ระบุ)

  • DNS Settings (การตั้งค่า DNS) > Automatic (อัตโนมัติ)

  • Proxy Server (เซิร์ฟเวอร์พร็อกซี) > Don't Use (ไม่ใช้)

  • MTU Settings (การตั้งค่า MTU) > Automatic (อัตโนมัติ)

 5. เลือก Test Connection (ทดสอบการเชื่อมต่อ)

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

Xbox 360

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ Xbox

 1. กดปุ่ม "นำทาง" บนอุปกรณ์ควบคุมของคุณ

 2. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วเลือก System Settings (การตั้งค่าระบบ)

 3. เลือก Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย)

 4. เลือกเครือข่ายที่ใช้งาน แล้วเลือก Configure Network (กำหนดค่าเครือข่าย)

 5. เลือก DNS Settings (การตั้งค่า DNS) แล้วเลือก Automatic (อัตโนมัติ)

 6. ปิด Xbox แล้วเปิดขึ้นใหม่อีกครั้ง

 7. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

Xbox One

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ Xbox

 1. กดปุ่ม Xbox เพื่อเปิด Guide (หน้าแนะนำ)

 2. ในเมนู Profile & system (โปรไฟล์และระบบ) ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 3. เลือก General (ทั่วไป) > Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) > Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > DNS Settings (การตั้งค่า DNS)

 4. เลือก "อัตโนมัติ"

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

Xbox Series X/S

การตรวจสอบการตั้งค่า DNS ของ Xbox

 1. กดปุ่ม Xbox เพื่อเปิด Guide (หน้าแนะนำ)

 2. ในเมนู Profile & system (โปรไฟล์และระบบ) ให้เลือก Settings (การตั้งค่า)

 3. เลือก General (ทั่วไป) > Network Settings (การตั้งค่าเครือข่าย) > Advanced Settings (การตั้งค่าขั้นสูง) > DNS Settings (การตั้งค่า DNS)

 4. เลือก "อัตโนมัติ"

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

ปัญหานี้อาจเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ระบบชื่อโดเมน (DNS) ที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่ออยู่ หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ DNS คุณต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP)

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์สามารถเชื่อมต่อกับที่อยู่ Netflix ต่อไปนี้ได้

  • secure.netflix.com

  • appboot.netflix.com

  • uiboot.netflix.com

  • fast.com

 • ตรวจสอบปัญหา DNS ในโมเด็มหรือเราเตอร์ อุปกรณ์ของคุณ หรือเซิร์ฟเวอร์ DNS

 • ลองใช้เซิร์ฟเวอร์ DNS อื่นเพื่อตรวจสอบว่าแก้ปัญหาได้ไหม

ก่อนสิ้นสุดการพูดคุยกับ ISP เราขอแนะนำให้ลองใช้ Netflix อีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าแก้ไขปัญหาได้แล้ว

อุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

บทความที่เกี่ยวข้อง