หากเข้าสู่ระบบ Netflix ไม่ได้

หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับปัญหามากที่สุด

หากได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเข้าสู่ระบบ

หากได้รับข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" หรือลืมรหัสผ่าน คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ต่อไปนี้ ให้ไปที่บทความซึ่งตรงกับปัญหา เพื่อรับความช่วยเหลือ

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่น หรือได้รับรหัสข้อผิดพลาด ให้ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ สำหรับข้อความหรือรหัสดังกล่าว เพื่อดูบทความที่ตรงกับปัญหา

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ลองเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ในอุปกรณ์เครื่องอื่น หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ในอุปกรณ์เครื่องใดก็ตามที่ใช้งาน คุณอาจต้องอัปเดตบัญชี บทความต่อไปนี้อาจช่วยได้

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่อง ให้ไปที่ตัวเลือกถัดไป

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่อง

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่องที่ใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านเดียวกัน ปัญหาอาจอยู่ที่อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ใช้งาน

ทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

ขั้นตอนเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบในสมาร์ททีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี รวมทั้ง Streaming Stick และเครื่องเล่นมีเดีย, กล่องรับสัญญาณ, Apple TV และคอนโซลเกม Xbox หรือ PlayStation

การเข้าสู่ระบบโดยใช้โทรศัพท์

 1. เปิด Netflix ในทีวี แล้วเลือก เข้าสู่ระบบ

 2. เปิดแอปกล้องในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต แล้วเล็งไปที่หน้าจอทีวีเพื่อสแกนรหัส QR

  หมายเหตุ:
  หากไม่เห็นรหัส QR ให้ใช้รีโมท เพื่อเข้าสู่ระบบแทน
 3. แตะลิงก์ที่ปรากฏขึ้น หากไม่มีลิงก์ปรากฏขึ้น ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์แล้วไปที่ netflix.com/tv8

 4. ทำตามวิธีการในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อนำทีวีเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ของคุณ

การเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

 1. เปิด Netflix ในทีวี แล้วเลือก เข้าสู่ระบบ

 2. ทีวีจะแสดงรหัสเข้าสู่ระบบ 8 หลัก

  หมายเหตุ:
  หากไม่เห็นรหัสเข้าสู่ระบบ จะต้องใช้รีโมทเพื่อเข้าสู่ระบบแทน
 3. หากใช้คอมพิวเตอร์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ netflix.com/tv8

 4. ป้อนรหัสเข้าสู่ระบบที่แสดงบนหน้าจอทีวี จากนั้นคลิก ดำเนินการต่อ

 5. ถ้าระบบถาม ให้เข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ของคุณ จากนั้นคลิกเริ่มต้นรับชม

 6. ระบบจะนำทีวีเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ของคุณ

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนทีวีถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้คลิก "ก่อนหน้า" เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "ลูกศร" บนหน้าจอเพื่อสลับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก คลิก "แสดงรหัสผ่าน" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก

 2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์หนึ่งครั้ง แล้วรอ 1 นาที หรือถอดปลั๊กทิ้งไว้ 3 นาที

 3. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไป

 4. เปิดอุปกรณ์แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ

หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเหล่านี้ได้แก่

 • การตั้งค่าโมเด็มที่กำหนดเอง

 • การตั้งค่า Virtual Private Network (VPN - เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) หรือบริการพร็อกซี

 • การตั้งค่า DNS ที่กำหนดเอง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

บางอุปกรณ์จะบันทึกรหัสผ่านที่ใช้กับแอปไว้ คุณอาจต้องอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้สำหรับ Netflix เพื่อเข้าสู่ระบบ

หากจัดการรหัสผ่านด้วย Google:

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วค้นหา Password Manager (โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน)

 2. ในส่วนบริการของ Google Play ให้แตะที่ Password Manager (โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน)

 3. ค้นหาแล้วแตะที่ Netflix จากรายการที่แสดง คุณอาจต้องป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอ

 4. แตะ Delete (ลบ) เพื่อลบออกหรือ Edit (แก้ไข) เพื่ออัปเดตรหัสผ่านที่ใช้กับ Netflix

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากใช้ Samsung Pass:

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Biometrics and security (ข้อมูลทางชีวมิติและการรักษาความปลอดภัย)Samsung Pass คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านที่ใช้กับ Samsung

 2. ใต้ส่วน IDs and passwords (ID และรหัสผ่าน) แตะ Apps (แอป)

 3. ค้นหาในรายการและแตะ Netflix

 4. แตะ Delete (ลบ) จากนั้นแตะ Delete (ลบ) อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การล้างข้อมูลแอป Netflix

การรีเซ็ตแอปจะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบ Netflix
 1. ไปที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์หรือรายการแอป

 2. แตะแอป Netflix ค้างไว้ แล้วแตะ "ข้อมูลแอป"

 3. แตะ Storage & cache (พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช) > Clear storage (ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล) > OK (ตกลง)

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
ขั้นตอนในการล้างข้อมูลแอปอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิต

รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การรีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ที่ใช้งาน

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มหนึ่งค้างไว้พร้อมกันจนกว่าแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนด้านบนเพื่อปิดอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์

  • หากแถบเลื่อนไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้จนแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วจึงลากแถบเลื่อนดังกล่าว

 2. หลังจาก 10 วินาที กดปุ่ม Sleep/Wake

 3. เมื่ออุปกรณ์เปิดทำงานเรียบร้อยแล้ว ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากใช้ iCloud Keychain เพื่อบันทึกรหัสผ่าน คุณอาจต้องอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่ใช้กับ Netflix ออกแล้วลองอีกครั้ง ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple เพื่อดูขั้นตอนการอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

คอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

อัปเดตเว็บเบราว์เซอร์

ไปที่เบราว์เซอร์ที่ Netflix รองรับเพื่ออัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ หรือใช้เบราว์เซอร์อื่น

การเปิดคุกกี้ในเบราว์เซอร์

Chrome
 1. ที่มุมขวาบนของ Chrome ให้คลิก "เมนู"ไอคอนเมนู Chrome จากนั้นคลิก "การตั้งค่า"

 2. คลิก "ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย"

 3. คลิก "คุกกี้ของบริษัทภายนอก"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า "อนุญาตคุกกี้บริษัทภายนอก" เปิดอยู่

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Microsoft Edge
 1. คลิก Settings and more (การตั้งค่าและอื่นๆ) การตั้งค่าและอื่นๆ ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์

 2. คลิก Settings (การตั้งค่า)

 3. คลิก Cookies and site permissions (คุกกี้และสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์)

 4. คลิก Manage and delete cookies and site data (จัดการและลบคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์)

 5. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ตัวเลือก Allow sites to save and read cookie data (อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้) (แนะนำ)

Firefox

 1. คลิกเมนู ปุ่มเมนู จากนั้นคลิก การตั้งค่า

 2. คลิก Privacy & Security (ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย)

 3. เลื่อนลงไปที่ History (ประวัติ) ข้าง Firefox will (Firefox จะ) ให้คลิกเมนูดรอปดาวน์

 4. เลือก Remember history (จดจำประวัติ) แล้วคลิก Restart Firefox now (เริ่มการทำงาน Firefox ใหม่ตอนนี้)

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Opera
 1. เลือก "เมนู" จากมุมบนซ้ายของเบราว์เซอร์

 2. เลือก "การตั้งค่า"

 3. เลื่อนลงจนกระทั่งเห็น "คุกกี้"

 4. ตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก "อนุญาตการตั้งค่าข้อมูลในเครื่อง (แนะนำให้ใช้)"

 5. ปิดแท็บ "การตั้งค่า" เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Safari

 1. คลิก Safari ที่มุมซ้ายบน

 2. คลิกSettings (การตั้งค่า) จากนั้นคลิก Advanced (ขั้นสูง)

 3. ตรวจให้แน่ใจว่าได้ยกเลิกตัวเลือกช่อง Block all cookies (บล็อกคุกกี้ทั้งหมด) แล้ว

 4. ปิดหน้าต่างแล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากใช้แอป Netflix สำหรับ Windows ให้ทำตามขั้นตอนสำหรับคอมพิวเตอร์

รีเซ็ตแอป Netflix สำหรับ Windows 10

หมายเหตุ:
การทำขั้นตอนเหล่านี้จะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
 1. คลิกเมนู Start (เริ่มต้น) จากนั้นคลิกปุ่ม Settings (การตั้งค่า) ปุ่มการตั้งค่า

 2. คลิก Apps (แอป)

 3. ในส่วน Apps & features (แอปและฟีเจอร์) ให้เลื่อนลงมาแล้วคลิก Netflix > Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

 4. ในส่วน Reset (รีเซ็ต) ให้คลิกปุ่ม Reset (รีเซ็ต)

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีเซ็ตแอป Netflix สำหรับ Windows 11

หมายเหตุ:
การทำขั้นตอนเหล่านี้จะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์
 1. คลิกเมนู Start (เริ่มต้น) จากนั้นคลิกปุ่ม Settings (การตั้งค่า) ปุ่มการตั้งค่า

 2. คลิก Apps (แอป)

 3. ในส่วน Apps & features (แอปและฟีเจอร์) ให้เลื่อนลงมาแล้วคลิก Netflix > Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

 4. ในส่วน Reset (รีเซ็ต) ให้คลิกปุ่ม Reset (รีเซ็ต)

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีเซ็ตแอปจะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบ Netflix
 1. คลิกเมนู Start (เริ่มต้น) จากนั้นคลิก Settings (การตั้งค่า) ปุ่มการตั้งค่า

 2. ที่ด้านซ้าย ให้คลิก Apps (แอป) > Installed apps (แอปที่ติดตั้ง)

 3. เลื่อนลงเพื่อหาแอป Netflix

 4. ถัดจากแอป Netflix ให้คลิก Menu (เมนู) ปุ่มเมนู แล้วคลิก Advanced options (ตัวเลือกขั้นสูง)

 5. ในส่วน Reset (รีเซ็ต) ให้คลิกปุ่ม Reset (รีเซ็ต)

 6. ลองเข้า Netflix อีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง