หากเข้าสู่ระบบ Netflix ไม่ได้

หากมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับปัญหามากที่สุด

หากได้รับข้อผิดพลาดเมื่อเข้าสู่ระบบ

หากได้รับข้อความ "รหัสผ่านไม่ถูกต้อง" หรือลืมรหัสผ่าน คุณจะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดใดๆ ต่อไปนี้ ให้ไปที่บทความซึ่งตรงกับปัญหา เพื่อรับความช่วยเหลือ

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่น หรือได้รับรหัสข้อผิดพลาด ให้ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ สำหรับข้อความหรือรหัสดังกล่าว เพื่อดูบทความที่ตรงกับปัญหา

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน

ลองเข้าสู่ระบบบัญชี Netflix ในอุปกรณ์เครื่องอื่น หากเข้าสู่ระบบไม่ได้ในอุปกรณ์เครื่องใดก็ตามที่ใช้งาน คุณอาจต้องอัปเดตบัญชี บทความต่อไปนี้อาจช่วยได้

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่อง ให้ไปที่ตัวเลือกถัดไป

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่อง

หากเข้าสู่ระบบได้ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง แต่เข้าไม่ได้ในอุปกรณ์อีกเครื่องที่ใช้อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านเดียวกัน ปัญหาอาจอยู่ที่อุปกรณ์หรือเครือข่ายที่ใช้งาน

ทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

ขั้นตอนเหล่านี้จะแก้ไขปัญหาการเข้าสู่ระบบในสมาร์ททีวีและอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี รวมทั้ง Streaming Stick และเครื่องเล่นมีเดีย, กล่องรับสัญญาณ, Apple TV และคอนโซลเกม Xbox หรือ PlayStation

การเข้าสู่ระบบโดยใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

 1. เปิดแอป Netflix แล้วเลือก "เข้าสู่ระบบ"

 2. ก่อนป้อนอีเมลหรือรหัสผ่านของ Netflix ให้เลือก "เข้าสู่ระบบจากเว็บ" หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ คุณจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้รีโมท

 3. หากใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต หันกล้องไปที่รหัส QR ที่แสดงอยู่บนหน้าจอทีวี

 4. แตะแบนเนอร์ที่ปรากฏขึ้น หากไม่มีแบนเนอร์ปรากฏขึ้น ให้ไปที่ netflix.com/tv8

 5. ป้อนรหัสเข้าสู่ระบบที่แสดงบนทีวี จากนั้นแตะ "ดำเนินการต่อ" คุณอาจได้รับการร้องขอให้เข้าสู่ระบบ

 6. แตะ "เริ่มต้นรับชม" จากนั้นทีวีของคุณจะเข้าสู่ระบบ

การเข้าสู่ระบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

 1. เปิดแอป Netflix จากนั้นเลือก "เข้าสู่ระบบ"

 2. ก่อนป้อนอีเมลหรือรหัสผ่านของ Netflix ให้เลือก "เข้าสู่ระบบจากเว็บ" หากตัวเลือกนี้ไม่แสดง คุณจะต้องเข้าสู่ระบบโดยใช้รีโมท

 3. หากใช้คอมพิวเตอร์ ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ แล้วไปที่ netflix.com/tv8

 4. ป้อนรหัสเข้าสู่ระบบที่แสดงบนทีวี จากนั้นคลิก "ดำเนินการต่อ" คุณอาจได้รับการร้องขอให้เข้าสู่ระบบ

 5. คลิก "เริ่มต้นรับชม" จากนั้นทีวีของคุณจะเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนทีวีถูกต้อง หากไม่ถูกต้อง ให้คลิก "ก่อนหน้า" เพื่อย้อนกลับไปแก้ไข

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "ลูกศร" บนหน้าจอเพื่อสลับเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่หรือเล็ก คลิก "แสดงรหัสผ่าน" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ออก

 2. กดปุ่มเปิด/ปิดบนอุปกรณ์หนึ่งครั้ง แล้วรอ 1 นาที หรือถอดปลั๊กทิ้งไว้ 3 นาที

 3. เสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไป

 4. เปิดอุปกรณ์แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนรหัส Netflix เพื่อดำเนินการนี้

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้นในการเชื่อมต่อ

หากมีการเปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อในอุปกรณ์ คุณต้องเปลี่ยนกลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าเหล่านี้ได้แก่

 • การตั้งค่าโมเด็มที่กำหนดเอง

 • การตั้งค่า Virtual Private Network (VPN - เครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล) หรือบริการพร็อกซี

 • การตั้งค่า DNS ที่กำหนดเอง

หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขการตั้งค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อรีเซ็ตการตั้งค่าเหล่านี้แล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา ให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

ISP สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • ตรวจสอบสภาพขัดข้องของอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ของคุณ

 • แก้ไขปัญหาทั่วไปเกี่ยวกับเราเตอร์หรือโมเด็ม และการตั้งค่าเครือข่ายที่ไม่ถูกต้อง

 • รีสตาร์ทหรือรีเซ็ตการเชื่อมต่อเครือข่ายของคุณ

ระหว่างพูดคุย ให้แจ้งข้อมูลกับ ISP ดังต่อไปนี้

 • ปัญหาเกิดขึ้นเฉพาะในอุปกรณ์เครื่องเดียว หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้เครือข่ายเดียวกัน

 • อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อโดยใช้ Wi-Fi หรือใช้สายต่อโดยตรง

ก่อนจบการพูดคุยกับ ISP ให้ดำเนินการดังนี้

 • ไปที่ fast.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อทดสอบความเร็วและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับ Netflix โดยตรง

 • ลองเล่นเนื้อหาใน Netflix อีกครั้งเพื่อดูว่าปัญหาได้รับการแก้ไขหรือไม่

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

บางอุปกรณ์จะบันทึกรหัสผ่านที่ใช้กับแอปไว้ คุณอาจต้องอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้สำหรับ Netflix เพื่อเข้าสู่ระบบ

หากจัดการรหัสผ่านด้วย Google:

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) แล้วค้นหา Password Manager (โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน)

 2. ในส่วนบริการของ Google Play ให้แตะที่ Password Manager (โปรแกรมจัดการรหัสผ่าน)

 3. ค้นหาแล้วแตะที่ Netflix จากรายการที่แสดง คุณอาจต้องป้อนรหัสปลดล็อกหน้าจอ

 4. แตะ Delete (ลบ) เพื่อลบออกหรือ Edit (แก้ไข) เพื่ออัปเดตรหัสผ่านที่ใช้กับ Netflix

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากใช้ Samsung Pass:

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Biometrics and security (ข้อมูลทางชีวมิติและการรักษาความปลอดภัย)Samsung Pass คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านที่ใช้กับ Samsung

 2. ใต้ส่วน IDs and passwords (ID และรหัสผ่าน) แตะ Apps (แอป)

 3. ค้นหาในรายการและแตะ Netflix

 4. แตะ Delete (ลบ) จากนั้นแตะ Delete (ลบ) อีกครั้งเพื่อยืนยัน

การล้างข้อมูลแอป Netflix

การล้างข้อมูลแอป Netflix จะลบรายการทีวีและภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบบัญชีที่ใช้งานด้วย
 1. แตะไอคอนแอป Netflix ค้างไว้ แล้วแตะ "ข้อมูลแอป"

 2. แตะ Storage & cache (พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช) > Clear storage (ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล) > OK (ตกลง)

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ขั้นตอนในการล้างข้อมูลแอปอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ หากต้องการขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้งาน โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หรือขอรับความช่วยเหลือจากผู้ผลิต

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนรหัส Netflix เพื่อดำเนินการนี้

iPhone, iPad หรือ iPod touch

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การรีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ที่ใช้งาน

 1. กดปุ่มด้านข้างและปุ่มปรับระดับเสียงปุ่มหนึ่งค้างไว้พร้อมกันจนกว่าแถบเลื่อนจะปรากฏขึ้น ลากแถบเลื่อนด้านบนเพื่อปิดอุปกรณ์อย่างสมบูรณ์

  • หากแถบเลื่อนไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม Sleep/Wake ค้างไว้จนแถบเลื่อนสีแดงปรากฏขึ้น แล้วจึงลากแถบเลื่อนดังกล่าว

 2. หลังจาก 10 วินาที กดปุ่ม Sleep/Wake

 3. เมื่ออุปกรณ์เปิดทำงานเรียบร้อยแล้ว ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

หากใช้ iCloud Keychain เพื่อบันทึกรหัสผ่าน คุณอาจต้องอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่ใช้กับ Netflix ออกแล้วลองอีกครั้ง ไปที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple เพื่อดูขั้นตอนการอัปเดตหรือลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนรหัส Netflix เพื่อดำเนินการนี้

คอมพิวเตอร์หรือเว็บเบราว์เซอร์

ตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน

ตรวจสอบว่าอีเมลที่แสดงบนหน้าจอถูกต้อง

ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง โปรดทราบว่ารหัสผ่าน Netflix ต้องตรงตามตัวพิมพ์เล็กและใหญ่ คลิก "แสดง" เพื่อดูรหัสผ่านและยืนยันว่าถูกต้อง

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีเซ็ตรหัสผ่าน

อาจต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนรหัส Netflix เพื่อดำเนินการนี้

อัปเดตเว็บเบราว์เซอร์

ไปที่เบราว์เซอร์ที่ Netflix รองรับเพื่ออัปเดตเว็บเบราว์เซอร์ หรือใช้เบราว์เซอร์อื่น

การเปิดคุกกี้ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Windows

Chrome
 1. จากมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ ให้เลือก "เมนู" ไอคอนเมนู Chrome แล้วตามด้วย "การตั้งค่า"

 2. เลือก "ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย" จากเมนูทางด้านซ้ายมือ

 3. เลือก "คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า "ล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์เมื่อปิด Chrome" ปิดอยู่

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

อนุญาตให้ใช้คุกกี้
 1. คลิก Settings and more (การตั้งค่าและอื่นๆ) การตั้งค่าและอื่นๆ ที่มุมขวาบนของเบราว์เซอร์

 2. คลิก Settings (การตั้งค่า)

 3. คลิก Cookies and site permissions (คุกกี้และสิทธิ์สำหรับเว็บไซต์)

 4. คลิก Manage and delete cookies and site data (จัดการและลบคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์)

 5. ตรวจสอบว่าได้เปิดใช้ตัวเลือก Allow sites to save and read cookie data (อนุญาตให้เว็บไซต์บันทึกและอ่านข้อมูลคุกกี้) (แนะนำ)

Firefox

 1. เลือกไอคอน "เมนู" จากมุมขวาบน

 2. เลือก "ตัวเลือก"

 3. เลือก "ความเป็นส่วนตัว" จากเมนูทางซ้าย

 4. ในส่วน "ประวัติ" ค้นหาเมนูที่ระบุ Firefox จะ: จากเมนูแบบหล่นลงแล้วเลือก "จดจำประวัติ"

 5. ปิดแท็บแล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Internet Explorer
 1. จากเมนู Tools (เครื่องมือ) ให้เลือก Internet Options (ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต)

 2. เลือก "ความเป็นส่วนตัว"

 3. เลือก Advanced (ขั้นสูง)

 4. เลือกช่อง "แทนที่การจัดการคุกกี้อัตโนมัติ"

 5. ในส่วน "คุกกี้บุคคลที่หนึ่ง" เลือก "ยอมรับ"

 6. เลือก "ตกลง" ในหน้าต่าง Advanced Privacy Settings (การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขั้นสูง)

 7. เลือก "ตกลง" ในหน้าต่าง "ตัวเลือกอินเทอร์เน็ต"

 8. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Opera
 1. เลือก "เมนู" จากมุมบนซ้ายของเบราว์เซอร์

 2. เลือก "การตั้งค่า"

 3. เลื่อนลงจนกระทั่งเห็น "คุกกี้"

 4. ตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก "อนุญาตการตั้งค่าข้อมูลในเครื่อง (แนะนำให้ใช้)"

 5. ปิดแท็บ "การตั้งค่า" เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับ Mac

Chrome
 1. จากมุมขวาบนของเบราว์เซอร์ ให้เลือก "เมนู" ไอคอนเมนู Chrome แล้วตามด้วย "การตั้งค่า"

 2. เลือก "ข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย" จากเมนูทางด้านซ้ายมือ

 3. เลือก "คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์"

 4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่า "ล้างคุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์เมื่อปิด Chrome" ปิดอยู่

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Firefox

 1. จากเมนู Firefox เลือก "การตั้งค่า" (Preferences)

 2. เลือก Privacy (ความเป็นส่วนตัว)

 3. ใต้ "Firefox จะ:" เลือก "จดจำประวัติ"

 4. ปิด Preferences (การกำหนดคุณลักษณะ) เพื่อบันทึกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Opera

 1. จากเมนู Opera เลือก Preferences (การกำหนดคุณลักษณะ)

 2. เลื่อนลงจนกระทั่งเห็น "คุกกี้"

 3. ตรวจให้แน่ใจว่าได้เลือกตัวเลือก อนุญาตการตั้งค่าข้อมูลในเครื่อง (แนะนำ)

 4. ปิดแท็บ "การตั้งค่า" เพื่อบันทึกการตั้งค่าใหม่

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

Safari

 1. จากเมนู Safari เลือก Preferences (การกำหนดคุณลักษณะ)

 2. เลือก "ความเป็นส่วนตัว"

 3. ใต้ส่วน "คุกกี้และข้อมูลเว็บไซต์" เลือก "อนุญาตจากเว็บไซต์ที่เข้าชม"

 4. ปิด "การตั้งค่า" (Preferences) เพื่อบันทึกการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

 5. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง