วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Netflix

หากเข้าสู่ระบบ Netflix ไม่ได้ สามารถรีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมลหรือข้อความ หากคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี หากลืมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน คุณอาจสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์เพื่อใช้ในการกู้คืนบัญชี

รีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "อีเมล"

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วเลือก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 4. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านที่ได้รับ โดยปกติแล้วอีเมลจะส่งถึงภายในเวลาไม่กี่นาที และในอีเมลจะมีลิงก์ที่นำคุณเข้าสู่ระบบ Netflix โดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านใหม่ต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านที่เคยใช้

ลิงก์หมดอายุ

 • ลิงก์ในอีเมลจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง คุณสามารถส่งอีเมลให้ตัวเองอีกครั้งได้จาก netflix.com/loginhelp

ไม่ได้รับอีเมล

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์อื่นๆ (สแปม ขยะ โปรโมชัน) และตัวกรองอีเมลที่ได้ตั้งค่าไว้

 2. หากไม่พบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านหลังจากตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมแล้ว ให้ลองเพิ่ม info@mailer.netflix.com ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวเองอีกครั้ง

 3. หากยังไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน แสดงว่าอาจเกิดความล่าช้าขึ้นกับผู้ให้บริการอีเมล โปรดรอ 5 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าอีกครั้ง

ลิงก์ใช้ไม่ได้

 1. ลบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน Netflix ทั้งหมดที่คุณอาจจะได้ส่งให้กับตัวเองก่อนหน้า

 2. หลังจากลบอีเมลแล้ว ไปที่ netflix.com/clearcookies ซึ่งจะพาคุณออกจากระบบและนำคุณกลับไปยังหน้าหลัก

 3. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 4. เลือก "อีเมล"

 5. ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วเลือก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 6. กลับไปที่อีเมลและทำตามขั้นตอนในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

หากยังพบปัญหา ให้ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตเครื่องอื่นเพื่อเข้าใช้งานอีเมล จากนั้นคลิกที่ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน


รหัสผ่านนี้ไม่ปลอดภัยหรือพบบ่อยเกินไป

หากคุณเห็นข้อความ "รหัสผ่านนี้ไม่ปลอดภัยหรือพบบ่อยเกินไป" เมื่อรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน นั่นหมายความว่ารหัสผ่านที่คุณเลือกอยู่ในรายการรหัสผ่านที่มีความเสี่ยงหรือใช้บ่อย ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องเลือกใช้รหัสผ่านอื่น

การรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ข้อความตัวอักษร (SMS)

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "ข้อความตัวอักษร (SMS)"

 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Netflix ของคุณ

 4. เลือก "ส่งข้อความให้ฉัน"

 5. จะมีการส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ เพื่อใช้ป้อนสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสนี้จะหมดอายุหลังจาก 20 นาที

ไม่ได้เชื่อมโยงหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชี

หากยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี คุณจะต้องทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล เมื่อเข้าใช้งานบัญชีได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้าบัญชี แล้วเลือก "เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์" หากไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีได้อีกต่อไป สามารถไปที่หน้าบัญชี แล้วเลือก "เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์"

การกู้คืนข้อมูลบัญชีโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ

หาก Netflix เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการ แต่คุณลืมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ ให้ทำดังนี้

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "ฉันลืมอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์"

  • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าการกู้คืนโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ของคุณ

 3. ป้อนชื่อและนามสกุลในบัญชี รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตในระบบ

 4. เลือก "ค้นหาบัญชี"

หมายเหตุ:
หาก Netflix เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการ แต่คุณไม่ได้ใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต โปรดติดต่อเราเพื่อกู้คืนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Netflix เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการ และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำดังนี้

หากชำระค่าบริการ Netflix ผ่านบริษัทอื่น โปรดค้นหาชื่อบริษัทดังกล่าวในศูนย์ช่วยเหลือของเรา เพื่อดูบทความการเรียกเก็บที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ดูหัวข้อ "ฉันมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Netflix"

บทความที่เกี่ยวข้อง