วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

การเปลี่ยนรหัสผ่าน

หากทราบรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบ Netflix ได้ แต่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้ไปที่ netflix.com/password หรือจะไปที่หน้าบัญชีก็ได้ แล้วเลือก "เปลี่ยนรหัสผ่าน" ในโปรไฟล์ใดก็ได้ ที่ไม่ใช่โปรไฟล์เด็ก


การรีเซ็ตรหัสผ่าน

หากเข้าสู่ระบบไม่ได้หรือลืมรหัสผ่าน ต้องรีเซ็ตผ่านโดยใช้อีเมลหรือข้อความ SMS (หากคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชีแล้ว

หากลืมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้เข้าสู่ระบบ คุณอาจกู้คืนบัญชีได้โดยการใช้ข้อมูลการชำระเงิน


รีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "อีเมล"

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วแตะหรือคลิก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 4. มองหาอีเมลเกี่ยวกับการรีเซ็ตรหัสผ่านจาก Netflix ซึ่งควรได้รับภายในไม่กี่นาที

 5. แตะหรือคลิกในอีเมลเพื่อเข้าสู่ระบบ Netflix โดยอัตโนมัติ

 6. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านใหม่ต้องไม่เหมือนรหัสผ่านล่าสุด

ลิงก์หมดอายุ

 • ลิงก์ในอีเมลจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง หากลิงก์หมดอายุ ให้ส่งอีเมลถึงตัวคุณเองจาก netflix.com/loginhelp อีกครั้ง

ไม่ได้รับอีเมล

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปม ขยะ หรือโปรโมชัน และตัวกรองอีเมลที่ตั้งค่าไว้

 2. หากไม่พบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน หลังจากตรวจดูโฟลเดอร์ต่างๆ แล้ว ให้ลองเพิ่ม info@account.netflix.com ในรายชื่อผู้ติดต่อ จากนั้นส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวเองอีกครั้ง

 3. หากยังไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน แสดงว่าเป็นความล่าช้าที่เกิดจากผู้ให้บริการอีเมล โปรดรอ 5 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าอีกครั้ง

ลิงก์ใช้ไม่ได้

 1. ลบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน Netflix ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องจดหมาย

 2. หลังจากลบอีเมลแล้ว ให้ไปที่ netflix.com/clearcookies ซึ่งจะพาคุณออกจากระบบและนำคุณกลับไปยังหน้าหลัก

 3. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 4. เลือก "อีเมล"

 5. ป้อนที่อยู่อีเมล แล้วแตะหรือคลิก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 6. กลับไปที่อีเมลและทำตามขั้นตอนในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

หากยังคงพบปัญหา ให้ลองรีเซ็ตรหัสผ่านในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตอื่น


รหัสผ่านนี้ไม่ปลอดภัยหรือพบบ่อยเกินไป

หากคุณเห็นข้อความ "รหัสผ่านนี้ไม่ปลอดภัยหรือพบบ่อยเกินไป" เมื่อรีเซ็ตหรือเปลี่ยนรหัสผ่าน นั่นหมายความว่ารหัสผ่านที่คุณเลือกอยู่ในรายการรหัสผ่านที่มีความเสี่ยงหรือใช้บ่อย ซึ่งเราไม่อนุญาตให้ใช้เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะต้องเลือกใช้รหัสผ่านอื่น

รีเซ็ตรหัสผ่านผ่านข้อความ (SMS)

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "ข้อความ (SMS)"

 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Netflix

 4. แตะหรือคลิก "ส่งข้อความให้ฉัน"

 5. คุณจะได้รับรหัสการยืนยันทางข้อความ ป้อนรหัสดังกล่าว เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสนี้จะหมดอายุหลังจาก 20 นาที

 6. เมื่อป้อนรหัสแล้ว ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่ รหัสผ่านใหม่ต้องไม่เหมือนรหัสผ่านล่าสุด

ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี
หากยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี ต้องรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้าบัญชี แล้วเลือก "เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์" หากไม่สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีได้อีกต่อไป ให้ไปที่หน้าบัญชี แล้วเลือก "เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์"

การกู้คืนข้อมูลบัญชีโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ

หากชำระค่าบริการ Netflix ด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิต ให้ทำดังนี้

 1. ต้องระบุหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิต

 2. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 3. เลือก "ฉันลืมอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์"

  • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าการกู้คืนโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บไม่สามารถใช้งานได้ในพื้นที่ โปรดติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือ

 4. ป้อนชื่อและนามสกุลในบัญชี รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตที่ใช้สำหรับบัญชี

 5. เลือก "ค้นหาบัญชี"

 6. หากเราพบบัญชีที่มีข้อมูลดังกล่าว เราจะส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านไปยังที่อยู่อีเมลในบัญชี

หากเป็นการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบริษัทอื่นและเข้าสู่ระบบไม่ได้ ให้ทำดังนี้

หากชำระค่าบริการ Netflix ผ่านบริษัทอื่น หรือใช้แพ็คเกจที่มีการเป็นสมาชิกรวมอยู่ด้วย ให้ค้นหาชื่อบริษัทดังกล่าวในศูนย์ช่วยเหลือ เพื่อดูบทความที่เกี่ยวข้อง จากนั้นให้ดูคำแนะนำที่หัวข้อ "ฉันมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Netflix"

หากไม่ได้ใช้บัตรเดบิตหรือเครดิตในการชำระค่าบริการ Netflix โปรดติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือ

บทความที่เกี่ยวข้อง