ฉันลืมรหัสผ่านหรือรหัสเข้าสู่ระบบ Netflix ของฉัน

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Netflix ได้ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยการขอรับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือขอรับข้อความตัวอักษรหรือข้อความเสียง หากคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี หากจำที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ลงทะเบียนไม่ได้หรือไม่สามารถเข้าใช้งานที่อยู่อีเมลนั้นได้แล้ว โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

การรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล

หากต้องการรีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล ให้ใช้การส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวเอง โดยปกติแล้วอีเมลจะส่งถึงภายในเวลาไม่กี่นาที และในอีเมลจะมีลิงก์ที่นำคุณเข้าสู่ระบบ Netflix โดยอัตโนมัติ จากนั้น ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่

หากเลือก "ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในทุกอุปกรณ์" ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณอย่างสมบูรณ์

ลิงก์ในอีเมลหมดอายุ

  • ลิงก์ในอีเมลจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง ดังนั้นควรใช้ลิงก์ทันทีที่สามารถทำได้ โปรดทราบว่ารหัสผ่านใหม่ของคุณต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านเดิม ไม่ต้องกังวลหากลิงก์ในอีเมลหมดอายุ คุณสามารถส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวคุณเองได้ตลอดเวลา

ฉันส่งอีเมลให้ตัวเอง แต่ไม่เคยได้รับอีเมลดังกล่าว

  1. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมและตัวกรองอีเมลต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความไม่ได้ถูกส่งออกไปจากกล่องอีเมลขาเข้าของคุณ

  2. หากไม่พบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านหลังจากที่ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมแล้ว ให้ลองเพิ่ม info@mailer.netflix.com ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวเองอีกครั้ง

  3. หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน แสดงว่าอาจมีความล่าช้ากับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โปรดรอ 5 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าของคุณอีกครั้ง

ลิงก์ในอีเมลที่ส่งมาให้ใช้งานไม่ได้

  1. ลบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน Netflix ทั้งหมดที่คุณอาจจะได้ส่งให้กับตัวเองก่อนหน้า

  2. เมื่อลบอีเมลแล้ว ไปที่ netflix.com/clearcookies ซึ่งจะพาคุณออกจากระบบและนำคุณกลับไปยังหน้าหลัก

  3. ไปที่ netflix.com/loginhelp

  4. พิมพ์อีเมลของคุณ แล้วเลือก “ส่งอีเมลให้ฉัน”

  5. กลับไปที่อีเมลของคุณและทำตามขั้นตอนในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

หากยังพบปัญหา ให้ใช้คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเครื่องอื่นเพื่อเข้าไปอีเมล จากนั้นจึงคลิกที่ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน

การรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ข้อความตัวอักษร (SMS) หรือการโทรผ่านเสียง

เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณผ่านทางข้อความ SMS หรือการโทร คุณจะต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเพิ่มไว้และได้รับการยืนยันในบัญชีของคุณก่อนหน้านี้ หากเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้แล้ว คลิกที่ลิงก์ลืมรหัสผ่าน แล้วเลือกข้อความตัวอักษร (SMS) หรือ การโทรผ่านเสียง จากนั้นจะมีการส่งรหัสยืนยันให้คุณ เพื่อใช้ป้อนสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสผ่านใหม่ต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านเดิม รหัสนี้จะหมดอายุหลังจาก 20 นาที ดังนั้นอย่าลืมใช้รหัสดังกล่าวให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หากเลือก "ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในทุกอุปกรณ์" ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณอย่างสมบูรณ์

หากยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี คุณจะต้องทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล เมื่อสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณ และเลือก "เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์" หากไม่สามารถใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีได้อีกต่อไป สามารถไปที่หน้า "บัญชี" ของคุณ แล้วเลือก "เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์"

globe