ฉันลืมรหัสผ่านหรือรหัสเข้าสู่ระบบ Netflix ของฉัน

หากไม่สามารถเข้าสู่ระบบ Netflix ได้ คุณสามารถรีเซ็ตรหัสผ่านได้โดยการขอรับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน หรือขอรับข้อความตัวอักษรหรือข้อความเสียง หากคุณได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี หากลืมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน คุณอาจสามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมออนไลน์เพื่อกู้คืนบัญชี

รีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล

วิธีรีเซ็ตรหัสผ่านทางอีเมล:

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือกตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านทาง "อีเมล"

 3. ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วเลือก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 4. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านที่ได้รับ โดยปกติแล้วอีเมลจะส่งถึงภายในเวลาไม่กี่นาที และในอีเมลจะมีลิงก์ที่นำคุณเข้าสู่ระบบ Netflix โดยอัตโนมัติ เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะขอให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่

หมายเหตุ:
หากเลือก "ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในทุกอุปกรณ์" ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณอย่างสมบูรณ์

ลิงก์ในอีเมลหมดอายุ

 • ลิงก์ในอีเมลจะหมดอายุหลังจาก 24 ชั่วโมง ดังนั้นควรใช้ลิงก์ทันทีที่สามารถทำได้ โปรดทราบว่ารหัสผ่านใหม่ของคุณต้องไม่เหมือนกับรหัสผ่านเดิม ไม่ต้องกังวลหากลิงก์ในอีเมลหมดอายุ คุณสามารถใช้ ลิงก์ netflix.com/loginhelp เพื่อส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวคุณเองได้ตลอดเวลา

ฉันส่งอีเมลให้ตัวเอง แต่ไม่เคยได้รับอีเมลดังกล่าว

 1. ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมและตัวกรองอีเมลต่างๆ ที่ตั้งค่าไว้เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความไม่ได้ถูกส่งออกไปจากกล่องอีเมลขาเข้าของคุณ

 2. หากไม่พบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านหลังจากที่ตรวจสอบโฟลเดอร์สแปมแล้ว ให้ลองเพิ่ม info@mailer.netflix.com ไว้ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณ จากนั้นส่งอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านให้ตัวเองอีกครั้ง

 3. หากคุณยังไม่ได้รับอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน แสดงว่าอาจมีความล่าช้ากับผู้ให้บริการอีเมลของคุณ โปรดรอ 5 ชั่วโมง จากนั้นตรวจสอบกล่องจดหมายเข้าของคุณอีกครั้ง

ลิงก์ในอีเมลที่ส่งมาให้ใช้งานไม่ได้

 1. ลบอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่าน Netflix ทั้งหมดที่คุณอาจจะได้ส่งให้กับตัวเองก่อนหน้า

 2. เมื่อลบอีเมลแล้ว ไปที่ netflix.com/clearcookies ซึ่งจะพาคุณออกจากระบบและนำคุณกลับไปยังหน้าหลัก

 3. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 4. เลือกตัวเลือกในการรีเซ็ตรหัสผ่านทาง "อีเมล"

 5. ป้อนที่อยู่อีเมลแล้วเลือก "ส่งอีเมลให้ฉัน"

 6. กลับไปที่อีเมลของคุณและทำตามขั้นตอนในอีเมลรีเซ็ตรหัสผ่านใหม่

หากยังพบปัญหา ให้ใช้คอมพิวเ��อร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตเครื่องอื่นเพื่อเข้าไปอีเมล จากนั้นจึงคลิกที่ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่าน

การรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ข้อความตัวอักษร (SMS) หรือการโทรผ่านเสียง

การรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ข้อความตัวอักษรหรือการโทรผ่านเสียง:

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือกรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้ "ข้อความตัวอักษร (SMS)" หรือ "การโทรผ่านเสียง"

 3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชี Netflix ของคุณ

 4. เลือก "ส่งข้อความถึงฉัน" หรือ "โทรหาฉัน"

 5. จากนั้นจะมีการส่งรหัสการตรวจสอบให้คุณ เพื่อใช้ป้อนสำหรับรีเซ็ตรหัสผ่าน รหัสนี้จะหมดอายุหลังจาก 20 นาที ดังนั้นอย่าลืมใช้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

หมายเหตุ:
หากเลือก "ต้องเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้งในทุกอุปกรณ์" ระหว่างขั้นตอนการรีเซ็ต โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสูงสุด 8 ชั่วโมงเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้งหมดที่มีการเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณอย่างสมบูรณ์

หมายเลขโทรศัพท์ของฉันไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี

 • หากยังไม่ได้เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในบัญชี คุณจะต้องทำตามคำแนะนำข้างต้นเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านโดยใช้อีเมล เมื่อสามารถเข้าใช้งานบัญชีได้แล้ว คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ได้ตลอดเวลา โดยไปที่หน้า "บัญชี" แล้วเลือก "เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์" หากไม่สามารถใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีได้อีกต่อไป สามารถไปที่หน้า "บัญชี" แล้วเลือก "เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์"

การกู้คืนข้อมูลการเข้าสู่ระบบบัญชีโดยใช้ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการ

หากมีการเรียกเก็บค่าบริการโดย Netflix และคุณลืมที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์:

 1. ไปที่ netflix.com/loginhelp

 2. เลือก "ฉันลืมอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์"

 3. ป้อนชื่อและนามสกุลในบัญชี รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตหรือเดบิตในระบบ

 4. เลือก "ค้นหาบัญชี"

หมายเหตุ:
หากมีการเรียกเก็บค่าบริการโดย Netflix แต่คุณไม่ได้ใช้บัตรเดบิตหรือเครดิต โปรดติดต่อเราเพื่อกู้คืนข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

หากมีการเรียกเก็บค่าบริการผ่านบริษัทอื่นนอกเหนือไปจาก Netflix และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้:

หากคุณชำระค่าบริการ Netflix ผ่านพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้เรียกเก็บค่าบริการของเรา โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บที่เกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมในการเข้าใช้บัญชีได้อีกครั้ง หากต้องการค้นหาคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บของผู้ให้บริการ สามารถค้นหาข้อมูลดัวกล่าวได้ที่ "ศูนย์ช่วยเหลือ" [provider name] (เช่น "คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บ: Vodafone") ในคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเรียกเก็บของผู้ให้บริการ ให้ดูส่วนที่มีคำว่า "ฉันใช้การเรียกเก็บค่าบริการผ่าน [provider name] และมีปัญหาในการเข้าสู่ระบบ Netflix"