Netflix แจ้งว่า "ขออภัย มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง"

คุณอาจได้รับข้อความข้อผิดพลาดนี้ขณะใช้งาน Netflix

ขออภัย มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง

ข้อความข้อผิดพลาดนี้พบได้บ่อยและปกติจะแก้ไขได้เองในเวลาไม่นาน หากยังเกิดข้อผิดพลาดอยู่ ขั้นตอนต่อไปนี้มักจะช่วยแก้ปัญหาได้

คุณกำลังทำอะไร ขณะที่เกิดข้อผิดพลาดนี้

เข้าสู่ระบบ

หากได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะกำลังเข้าสู่ระบบ Netflix อาจเกิดปัญหากับอุปกรณ์ การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือรหัสผ่าน Netflix ของคุณ

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหา หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

รีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ

  หมายเหตุ:
  หากไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์ปิดโดยสมบูรณ์หรือไม่ หรือหากไม่พบปุ่มเปิด/ปิด ให้ถอดปลั๊ก
 2. ปิดอุปกรณ์ไว้อย่างน้อย 30 วินาที

 3. เปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

 1. ปิดอุปกรณ์ของคุณ แล้วถอดปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 2. เมื่อผ่านไป 30 วินาที ให้เสียบปลั๊กโมเด็มและเราเตอร์

 3. รอ 1 นาที จากนั้นจึงเปิดอุปกรณ์

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ โมเด็ม และเราเตอร์บางรุ่นอาจใช้เวลานานกว่าในการกลับมาเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง

การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ โมเด็ม หรือเราเตอร์ที่ใช้งาน

ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
สำหรับความช่วยเหลือในการทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ให้บริการ VPN ที่คุณใช้งาน
 1. หากคุณใช้ VPN ให้ลองปิดใช้งาน

 2. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ที่มีปัญหา

 3. คืนการตั้งค่าโมเด็มหรือเราเตอร์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

รีเซ็ตรหัสผ่าน

คุณอาจจำเป็นต้องรีเซ็ตรหัสผ่าน ไปที่วิธีเปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้

หากใช้ Apple TV ให้ทำดังนี้

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

การลบ Netflix

 1. ในหน้าหลักของ Apple TV ให้ไฮไลท์แอป Netflix

 2. กดตรงกลางพื้นผิวสัมผัสของรีโมทหรือคลิกแพดค้างไว้จนกว่าแอป Netflix จะเริ่มสั่น

 3. กดปุ่ม "เล่น/หยุดชั่วคราว" เพื่อลบแอป

 4. เลือก "ลบ" เพื่อยืนยัน

การติดตั้ง Netflix ใหม่อีกครั้ง

 1. ในหน้าจอหลักของ Apple TV ให้เปิด App Store

 2. ค้นหา "Netflix" เพื่อหาแอป จากนั้นเลือก "ติดตั้ง"

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่ นั่นหมายความว่ามีปัญหาชั่วคราวเกิดขึ้นกับคำขอของคุณในขณะนี้ โปรดรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วลองอีกครั้ง

เพิ่มหรือเปลี่ยนวิธีการชำระเงิน

หากได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะกำลังชำระค่าบริการ Netflix อาจหมายถึง วิธีการชำระเงิน เว็บเบราว์เซอร์ หรือธนาคารมีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหา หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ตรวจสอบวิธีการชำระเงิน

ข้อผิดพลาดนี้อาจแสดงขึ้นหากมีบางอย่างผิดพลาดกับวิธีการชำระเงินที่ใช้ คุณอาจต้องติดต่อธนาคารหรือสถาบันการเงินสำหรับความช่วยเหลือในขั้นตอนต่อไปนี้

ก่อนลองใช้งานอีกครั้ง ให้ตรวจสอบปัญหาที่พบบ่อยต่อไปนี้

 • ตรวจให้แน่ใจว่าได้ป้อนข้อมูลการชำระเงินในหน้าจออย่างถูกต้อง

 • ตรวจให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินยังใช้ได้และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

 • ตรวจให้แน่ใจว่าวิธีการชำระเงินที่ใช้มีจำนวนเงินเพียงพอ

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ โมเด็ม หรือเราเตอร์ที่ใช้งาน

ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
สำหรับความช่วยเหลือในการทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ให้บริการ VPN ที่คุณใช้งาน
 1. หากคุณใช้ VPN ให้ลองปิดใช้งาน

 2. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ที่มีปัญหา

 3. คืนการตั้งค่าโมเด็มหรือเราเตอร์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

ลองอีกครั้งโดยใช้เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือลองใช้เบราว์เซอร์อื่น อย่าง Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

ติดต่อเรา

หากลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่ เราสามารถช่วยคุณได้

โปรดติดต่อเราเพื่อแชท หรือพูดคุยกับทีมงาน

เปลี่ยนหรือรีเซ็ตรหัสผ่าน

หากข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นขณะกำลังรีเซ็ตรหัสผ่าน Netflix อาจหมายถึง เบราว์เซอร์หรือบัญชี Netflix ที่ใช้งานมีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหา หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ โมเด็ม หรือเราเตอร์ที่ใช้งาน

ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
สำหรับความช่วยเหลือในการทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ให้บริการ VPN ที่คุณใช้งาน
 1. หากคุณใช้ VPN ให้ลองปิดใช้งาน

 2. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ที่มีปัญหา

 3. คืนการตั้งค่าโมเด็มหรือเราเตอร์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

ลองอีกครั้งโดยใช้เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือลองใช้เบราว์เซอร์อื่น อย่าง Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่ นั่นหมายความว่ามีปัญหาชั่วคราวเกิดขึ้นกับคำขอของคุณในขณะนี้ โปรดรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วลองอีกครั้ง

เปลี่ยนอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี

หากได้รับข้อผิดพลาดนี้ขณะกำลังอัปเดตข้อมูลบัญชี Netflix อาจหมายถึงเบราว์เซอร์หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้งานมีปัญหา

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ตามลำดับเพื่อแก้ไขปัญหา หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การล้างคุกกี้ของ Netflix

 1. ไปที่ netflix.com/clearcookies ขั้นตอนนี้จะทำให้คุณออกจากระบบบัญชีของคุณ

 2. เลือก "เข้าสู่ระบบ" และป้อนอีเมลและรหัสผ่านของคุณที่ใช้กับ Netflix

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่าย

อาจมีปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ โมเด็ม หรือเราเตอร์ที่ใช้งาน

ลองทำขั้นตอนต่อไปนี้ หลังจากทำแต่ละขั้นตอนแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
สำหรับความช่วยเหลือในการทำขั้นตอนเหล่านี้ คุณอาจต้องติดต่อบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) หรือผู้ให้บริการ VPN ที่คุณใช้งาน
 1. หากคุณใช้ VPN ให้ลองปิดใช้งาน

 2. รีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายในอุปกรณ์ที่มีปัญหา

 3. คืนการตั้งค่าโมเด็มหรือเราเตอร์กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น

ลองใช้เบราว์เซอร์อื่น

ลองอีกครั้งโดยใช้เบราว์เซอร์ในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต หรือลองใช้เบราว์เซอร์อื่น อย่าง Google Chrome หรือ Mozilla Firefox

หากลองทำตามขั้นตอนข้างต้นแล้วยังได้รับข้อผิดพลาดนี้อยู่ นั่นหมายความว่ามีปัญหาชั่วคราวเกิดขึ้นกับคำขอของคุณในขณะนี้ โปรดรออย่างน้อย 24 ชั่วโมง แล้วลองอีกครั้ง

บทความที่เกี่ยวข้อง