Netflix แจ้งว่า 'ขออภัย มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น โปรดลองอีกครั้งในภายหลัง'

เรากำลังศึกษาข้อผิดพลาดนี้เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม

โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ

ข้อมูลของคุณจะช่วยเราแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณกลับมารับชม Netflix ได้

บทความที่เกี่ยวข้อง