ฉันสามารถสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD ได้หรือไม่

สามารถใช้การสตรีมในแบบ Ultra HD ได้ทาง Netflix!

ฉันต้องใช้อะไรบ้างเพื่อสตรีมแบบ Ultra HD

  • ทีวีที่รองรับการสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • แผนให้บริการที่รองรับการสตรีมในแบบ Ultra HD คุณสามารถตรวจสอบแผนให้บริการที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันหรืออัปเกรดแผนให้บริการของคุณได้ที่ Netflix.com/ChangePlan

  • การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็ว 25 เมกะบิตต่อวินาทีขึ้นไป ที่มีสัญญาณคงที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

  • ตั้งค่าคุณภาพการสตรีมเป็น "อัตโนมัติ" หรือ "สูง" สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคุณภาพวิดีโอได้ในบทความการตั้งค่าการเล่นของเรา

ทีวีรุ่นใดบ้างที่รองรับการสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD ได้ในบทความเด่นของเราเกี่ยวกับผู้ผลิตทีวี

หมายเหตุ:
อุปกรณ์จะต้องใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้การเล่นในรูปแบบ Ultra HD ทำงานได้อย่างเหมาะสม

อุปกรณ์อื่นรองรับการสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD หรือไม่

อุปกรณ์ต่อไปนี้รองรับการสตรีมในแบบ Ultra HD ต้องเชื่อมต่อโดยใช้ HDMI กับพอร์ตในทีวี Ultra HD ที่รองรับการเล่นแบบ 60fps ทั้งสายเคเบิล HDMI และพอร์ต HDMI ในทีวีต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน HDCP 2.2 เพื่อให้สามารถแสดงเนื้อหาในแบบ Ultra HD ได้สำเร็จ หากต้องการความช่วยเหลือเพื่อค้นหาว่าพอร์ตใดตรงตามเกณฑ์ ให้ศึกษาคู่มือผู้ใช้ทีวีหรือติดต่อผู้ผลิต

หมายเหตุ:
อุปกรณ์จะต้องใช้เฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดเพื่อให้การเล่นในรูปแบบ Ultra HD ทำงานได้อย่างเหมาะสม

ฉันสามารถรับชม Netflix แบบ Ultra HD ในคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่

ปัจจุบันสามารถรับชม Netflix ในแบบ Ultra HD ได้ทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งมี:

อินเทอร์เน็ตต้องเร็วแค่ไหนเพื่อสตรีมในแบบ Ultra HD

ขอแนะนำให้ใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ความเร็วขั้นต่ำ 25 เมกะบิตต่อวินาที เพื่อสตรีมเนื้อหาในแบบ Ultra HD สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่คำแนะนำเกี่ยวกับความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ฉันจะค้นหาเนื้อหาแบบ Ultra HD ได้อย่างไร

หากอุปกรณ์ของคุณรองรับการสตรีม Netflix แบบ Ultra HD และคุณใช้แผนให้บริการที่มีบริการ Ultra HD อยู่ในแผน คุณสามารถค้นหาคำว่า "4K" หรือ "UltraHD" ใน Netflix เพื่อดูเนื้อหาที่รับชมได้ในแบบ Ultra HD

หมายเหตุ:
อาจไม่สามารถรับชมรายการทีวี ซีซันแรกๆ บางส่วนในแบบ Ultra HD ได้

เหตุใดฉันจึงไม่เห็นไอคอนเนื้อหาในแบบ Ultra HD ในทีวี 4K HDTV ของฉัน

สามารถใช้การสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD 4K ได้กับทีวีและอุปกรณ์สตรีมมิงเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น โปรดดูข้อมูลข้างบนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

นอกจากนี้สามารถสตรีม Netflix ในแบบ Ultra HD 4K ได้เฉพาะในแผนให้บริการที่รองรับการสตรีมในแบบ Ultra HD เท่านั้น สามารถตรวจสอบแผนให้บริการที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันได้ที่ Netflix.com/ChangePlan

หากคุณมีทีวี อุปกรณ์ และแผนให้บริการที่รองรับการใช้งานในแบบ Ultra HD 4K แต่ยังคงไม่เห็นเนื้อหาที่มีไอคอน Ultra HD แสดงว่าอาจมีปัญหาการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับทีวี เพื่อแก้ไขปัญหานี้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับทีวีโดยตรง วิธีการคือ ถอดสายเคเบิล HDMI ของอุปกรณ์ออกจากอุปกรณ์รับสัญญาณหรืออุปกรณ์สเตอริโอ และเสียบสายดังกล่าวเข้ากับทีวีของคุณ หากอุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับทีวีโดยตรงอยู่แล้ว ให้ลองใช้พอร์ต HDMI อื่น โปรดทราบว่าทั้งสายเคเบิล HDMI และพอร์ต HDMI ในทีวีต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน HDCP 2.2 ศึกษาคู่มือผู้ใช้ทีวีหรือปรึกษาผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

globe