วิธีรับชมด้วยคุณภาพวิดีโอที่ดีที่สุด

ตรวจให้แน่ใจว่ากำลังรับชม Netflix ด้วยคุณภาพสูงสุดที่มีให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นในแบบ HD, 4K Ultra HD หรือ HDR

คุณจะรับชมด้วยคุณภาพดีที่สุดโดยอัตโนมัติ แต่หากคุณภาพไม่ดีตามที่คาดหวัง บทความนี้อาจช่วยได้ 


สิ่งแรกที่ควรทราบคือ ทีวีซีรีส์และภาพยนตร์ทุกเรื่องใน Netflix จะมีหน้ารายละเอียดที่มีคำอธิบายของเนื้อหา ระดับความเหมาะสม และข้อมูลอื่นๆ และในหน้านี้ยังมีป้ายกำกับคุณภาพวิดีโอซึ่งแสดงคุณภาพที่เนื้อหานั้นจะเล่นในอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้งาน

ความละเอียด (รายละเอียด):

 
4K: ความละเอียดสูงสุดในปัจจุบันที่มีให้บริการใน Netflix หรือเรียกว่า Ultra HD หรือ 4K Ultra HD

 
HD: มีทั้งระดับความคมชัดสูงเต็มรูปแบบ (1080p) หรือความคมชัดสูง (720p)

ขอบเขตรายละเอียดของภาพ (ความเข้มจางและความมีสีสัน):

 
Dolby Vision: ระบบขอบเขตรายละเอียดของภาพสูง (HDR) พัฒนาโดย Dolby Laboratories

 
HDR: อีกระบบหนึ่งของขอบเขตรายละเอียดของภาพสูง หรือเรียกอีกชื่อว่า HDR10

ในทีวีส่วนใหญ่ Netflix จะแสดงป้ายกำกับความละเอียดเสมอ และหากมีตัวเลือกความคมชัดสูง ก็จะมีป้ายกำกับสำหรับระบบความคมชัดสูงที่เนื้อหาจะใช้เล่นในทีวีด้วย

ในทีวีบางรุ่นและอุปกรณ์อื่นๆ คุณจะเห็นป้ายกำกับคุณภาพวิดีโอเพียงป้ายเดียว แม้จะมีคุณภาพแบบอื่นให้ใช้ได้ และหากเนื้อหาและอุปกรณ์รองรับขอบเขตรายละเอียดของภาพสูง ก็จะแสดงป้ายกำกับนี้ ตัวอย่างเช่น หากเนื้อหาเล่นในความละเอียดแบบ 4K และยังรองรับ Dolby Vision ในอุปกรณ์ ระบบจะแสดงเฉพาะป้ายกำกับ Dolby Vision เท่านั้น

ดังนั้น ให้มองหาป้ายกำกับ 4K และ HD เพื่อตรวจสอบความละเอียด และป้ายกำกับ Dolby Vision และ HDR เพื่อตรวจสอบขอบเขตรายละเอียดของภาพสูง ในขั้นตอนที่ 4 ด้านล่างจะเป็นเนื้อหาที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพแต่ละรูปแบบ

หมายเหตุ:
อุปกรณ์มือถือบางรุ่นอาจไม่สตรีมในรูปแบบ HDR เสมอไป แม้จะมีป้ายกำกับ HDR label แสดงอยู่ เช่น เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดพลังงานต่ำ หรือกำลังใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมือถือ

ตั้งค่าระบบให้มีคุณภาพของวิดีโอที่ดีที่สุด

ทำตามแต่ละขั้นตอนด้านล่าง หากทำการเปลี่ยนแปลง ให้หยุดแล้วตรวจสอบดูว่าเกิดความแตกต่างไหมก่อนจะทำขั้นตอนต่อไป

1. ตรวจสอบแพ็คเกจ

ตรวจสอบว่าคุณใช้แพ็คเกจใด และดูให้แน่ใจว่ารองรับคุณภาพที่ต้องการใช้งาน

หมายเหตุ:
หากกำลังรับชมในอุปกรณ์ที่สามารถเล่นในคุณภาพดีกว่าที่มีให้บริการในแพ็คเกจที่ใช้งาน เราอาจเชิญชวนให้คุณอัปเกรดแพ็คเกจเพื่อให้ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้สูงสุด

2. ตรวจสอบเครือข่าย

Netflix จะปรับตามความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะรับชมได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจสตรีมในคุณภาพต่ำกว่าเมื่อความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมีความล่าช้าหรือไม่เสถียร

 • ตรวจสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ หรือแท็บเล็ตได้ที่ Fast.com

  1. ตรวจให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่ตรวจสอบนั้นใช้เครือข่ายเดียวกับอุปกรณ์ที่ต้องการใช้รับชม

  2. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์แม่นยำที่สุด ให้ทำการทดสอบใกล้กับอุปกรณ์ที่คุณจะใช้รับชม หากรับชม Netflix ในทีวีผ่านการเชื่อมต่อ WiFi ให้นำโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ไปไว้ใกล้ๆ ทีวีก่อนทำการทดสอบ

 • หากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตช้ากว่าที่จำเป็นต้องใช้สำหรับความละเอียดที่ต้องการ วิดีโอจะเล่นในคุณภาพที่ต่ำกว่า

  • 4K: ขั้นต่ำ 15 Mbps

  • 1080p HD: 5 Mbps

  • 720p HD: 3 Mbps

  • 480p SD: 1 Mbps

  หมายเหตุ:
  บางครั้งเนื้อหาอาจเริ่มต้นด้วยความละเอียดต่ำกว่า จากนั้นจะเปลี่ยนเป็นความละเอียดที่สูงขึ้นในเวลาสั้นๆ

3. ตรวจสอบอุปกรณ์

เพื่อให้รับชมในคุณภาพดีที่สุดสำหรับแพ็คเกจที่ใช้งาน อุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้งานต้องรองรับความละเอียดนั้นด้วย หากใช้แพ็คเกจพรีเมียม และต้องการรับชมในทีวีด้วยอุปกรณ์สตรีมมิงและตัวรับสัญญาณเสียง อุปกรณ์ทั้งสามประเภทนี้ต้องรองรับรูปแบบ 4K เพื่อให้รับชมในความละเอียดแบบ 4K

 • นอกจากนี้ควรตรวจสอบด้วยว่า อุปกรณ์ทุกเครื่องใช้ซอฟต์แวร์หรือเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุด ตลอดจนการตั้งค่าความละเอียดวิดีโอว่าเท่ากับหรือมากกว่าคุณภาพที่ต้องการใช้งาน

 • สายสัญญาณวิดีโอและพอร์ตเชื่อมต่อก็ต้องรองรับคุณภาพในแพ็คเกจด้วยเช่นกัน สำหรับแพ็คเกจพรีเมียม คุณต้องใช้สาย Premium High Speed HDMI หรือ Ultra High Speed HDMI (หากไม่แน่ใจว่าคุณมีสายประเภทไหน ให้ดูข้อความที่พิมพ์อยู่บนสายหรือปลายสาย)

 • สำหรับความละเอียดแบบ 4K หรือแบบ HDR ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์และสายสัญญาณเชื่อมต่อกับพอร์ต HDMI ที่รองรับ HDCP 2.2 ขึ้นไป (ปกติคือพอร์ต HDMI 1)

 • หากอุปกรณ์หรือสายสัญญาณในชุดอุปกรณ์ไม่ตรงตามข้อกำหนดสำหรับคุณภาพที่ต้องการ Netflix จะเล่นด้วยคุณภาพสูงสุดเท่าที่อุปกรณ์ พอร์ต หรือสายสัญญาณรองรับ

4. ตรวจสอบด้วยเนื้อหาที่ถูกต้อง

เนื้อหา Netflix ส่วนใหญ่ (แต่ไม่ทั้งหมด) พร้อมให้รับชมในแบบ HD หรือ 4K ให้ค้นหาคำว่า "HD" หรือ "4K" เพื่อดูรายชื่อเนื้อหา

 • เตือนความจำ: หน้ารายละเอียดของเนื้อหาจะแสดงคุณภาพของวิดีโอและเสียงของเนื้อหานั้น ซึ่งจะเล่นในอุปกรณ์ของคุณ ภาพยนตร์อาจมีให้รับชมในแบบ 4K แต่ถ้าอุปกรณ์ของคุณรองรับเพียงความละเอียด 1080p รายละเอียดก็จะแสดงเป็น HD แทน 4K และเนื้อหาจะเล่นในความละเอียด 1080p  

 • เนื้อหาที่ใช้ทดสอบ:

5. ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชี

การตั้งค่าเริ่มต้นมักจะอยู่ที่ความละเอียดสูงสุด แต่คุณสามารถตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ตั้งค่าไปที่คุณภาพต่ำกว่า ไปที่ "การตั้งค่าการเล่น" ในโปรไฟล์ที่ต้องการใช้รับชม แล้วตรวจสอบว่าตั้งค่า "การใช้ข้อมูลต่อหน้าจอ" ไปที่คุณภาพที่ต้องการ:

 • 4K: "สูง" หรือ "อัตโนมัติ"

 • 1080P HD: "สูง" หรือ "อัตโนมัติ"

 • 720p HD: "กลาง" "สูง" หรือ "อัตโนมัติ"

หมายเหตุ:
สำหรับเครือข่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วในการสตรีม การตั้งค่าอื่นใดนอกเหนือจาก "อัตโนมัต" อาจบังคับความเร็วให้อยู่ในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งอาจช่วยเรื่องคุณภาพวิดีโอได้ แต่หากทำให้เกิดการบัฟเฟอร์หรือค้างนิ่ง ให้เปลี่ยนการตั้งค่ากลับไปเป็น "อัตโนมัติ"
หมายเหตุ:
การสตรีมด้วยคุณภาพวิดีโอสูงกว่าจะใช้ข้อมูลมากกว่า ดูวิธีควบคุมปริมาณข้อมูลที่ Netflix ใช้

หากกำลังรับชมในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์มือถือ คุณอาจต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีก 2-3 รายการ ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่บทความสำหรับอุปกรณ์ของคุณ: Windows, Mac, โทรศัพท์/แท็บเล็ต Android, iPhone/iPad

หากทำตามขั้นตอนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคุณภาพวิดีโอตามที่ต้องการ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์

บทความที่เกี่ยวข้อง