การใช้ทางลัดคีย์บอร์ดบน Netflix

ทางลัดคีย์บอร์ดช่วยให้คุณควบคุม Netflix จากคีย์บอร์ดของคุณขณะรับชมในคอมพิวเตอร์ Netflix จะรองรับการใช้ทางลัดต่อไปนี้

คำสั่ง

ทางลัดคีย์บอร์ด

เล่น / หยุดชั่วคราว

Enter

แป้นเว้นวรรค

หมายเหตุ:
ใช้แป้นเว้นวรรคได้ในแอป Windows 8 และ Windows 10 ด้วย

รับชมแบบเต็มจอ

F

ออกจากการรับชมแบบเต็มจอ

Esc

หมายเหตุ:
สามารถใช้ Esc ได้ในแอป Windows 10 ด้วย

ย้อนกลับ 10 วินาที

ลูกศรซ้าย

ไปข้างหน้า 10 วินาที

ลูกศรขวา

เพิ่มระดับเสียง

ลูกศรขึ้น

ลดระดับเสียง

ลูกศรลง

ปิดเสียง

M

ข้ามตอนต้น

S