ฉันจะจัดการการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตมือถือใน Netflix อย่างไร

คุณสามารถควบคุมจำนวนข้อมูลที่ Netflix ใช้เมื่อสตรีมผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่ในอุปกรณ์มือถือ iOS หรือ Android ของคุณ

ปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่

การปรับการตั้งค่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่สำหรับบัญชีของคุณเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการลดปริมาณข้อมูลที่ใช้ขณะรับชม Netflix มีการตั้งค่าการใช้การเชื่อมต่อข้อมูลอินเทอร์เน็ตอยู่สี่รายการให้เลือกใช้ การประมาณในแต่ละแบบด้านล่างเป็นปริมาณข้อมูลที่ใช้สตรีมต่อครั้ง:

  • อัตโนมัติ - Netflix จะเลือกการตั้งค่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ทำให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้ข้อมูลกับคุณภาพวิดีโอที่ดี ปัจจุบันการตั้งค่าแบบนี้จะทำให้สามารถรับชมได้ 4 ชั่วโมงต่อปริมาณการใช้ข้อมูลหนึ่ง GB

  • Wi-Fi เท่านั้น - จะสามารถสตรีมได้ในขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เท่านั้น

  • ประหยัดข้อมูล - รับชมได้ประมาณ 6 ชั่วโมงต่อปริมาณการใช้ข้อมูลหนึ่ง GB

  • ข้อมูลสูงสุด - แนะนำให้ใช้เฉพาะในกรณีที่มีแผนการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดเท่านั้น การตั้งค่านี้จะทำให้ได้คุณภาพการสตรีมแบบสูงสุดที่สามารถสตรีมได้สำหรับอุปกรณ์ของคุณและเนื้อหาที่กำลังรับชม การตั้งค่านี้อาจใช้ข้อมูล 1 GB ต่อ 20 นาทีหรือมากกว่า โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์และความเร็วของเครือข่ายที่คุณใช้

การเลือกการตั้งค่าที่ใช้งานได้ดีที่สุดกับแผนบริการข้อมูลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ของคุณ:

  • ขณะอยู่ในแอป Netflix เลือกไอคอน "เมนู" ซึ่งจะปรากฏเป็น ��ี่มุมซ้ายบน หรือ ที่มุมขวาบน

  • เลือก App Settings (การตั้งค่าแอป)

  • เลือก Cellular Data Usage (การใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่)

  • เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ

การเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่มีการปรับเปลี่ยนจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะมีผลกับอุปกรณ์ดังกล่าวขณะสตรีมผ่านเครือข่ายเคลื่อนที่เท่านั้น ในขณะที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi เราจะพยายามให้ได้คุณภาพการสตรีมสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้สำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อที่คุณใช้และเนื้อหาที่คุณกำลังรับชม

นอกจากนี้หากตั้งค่าการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตสำหรับอุปกรณ์ทั้งหมดโดยใช้ "การตั้งค่าการเล่น" ในหน้า "บัญชี" การสตรีมในอุปกรณ์มือถือจะไม่ใช้ข้อมูลเกินกว่าการตั้งค่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการเล่น ไปที่ ฉันจะควบคุมปริมาณข้อมูลที่ Netflix ใช้อย่างไร