Netflix บอกว่า 'คุณมีเนื้อหาดาวน์โหลดอยู่ในหลายอุปกรณ์เกินไป'

คุณอาจได้รับรหัสข้อผิดพลาด 10016-23000 หรือ NQL.23000 ที่มีข้อความต่อไปนี้

คุณมีเนื้อหาดาวน์โหลดในหลายอุปกรณ์เกินไป
โปรดลบเนื้อหาดาวน์โหลดออกจากอุปกรณ์อื่น หรือไปที่ netflix.com/changeplan สำหรับตัวเลือกแพ็คเกจ

ข้อผิดพลาดนี้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad หมายความว่าจำนวนอุปกรณ์ดาวน์โหลดของคุณถึงขีดสูงสุดที่แพ็คเกจ Netflix อนุญาตแล้ว ดูการจำกัดจำนวนอุปกรณ์ปัจจุบันได้ที่หน้าจัดการอุปกรณ์สำหรับดาวน์โหลด

ทำตามหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา แล้วลองดาวน์โหลดอีกครั้ง

ลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดออกจากอุปกรณ์อีกเครื่องในบัญชี

สามารถใช้อุปกรณ์ที่ได้รับข้อความข้อผิดพลาดเพื่อลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดออกจากอุปกรณ์อีกเครื่องในบัญชี

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Netflix

 2. แตะะ Netflix ของฉัน ปุ่ม Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

 3. แตะ เมนู ปุ่มเมนู ที่ด้านขวาบน

 4. แตะ บัญชี ปุ่มบัญชี

 5. ในส่วนการตั้งค่า ให้แตะ "จัดการอุปกรณ์ดาวน์โหลด"

 6. แตะ "ลบอุปกรณ์" เพื่อลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์อีกเครื่อง

แอป Netflix สำหรับ Windows

 1. เปิดแอป Netflix

 2. คลิก เมนู ปุ่มเมนู  ที่ด้านขวาบน

 3. คลิก การตั้งค่ารายละเอียดบัญชีจัดการอุปกรณ์ดาวน์โหลด

 4. คลิก "ลบอุปกรณ์" เพื่อลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์อีกเครื่อง

เว็บเบราว์เซอร์

 1. ใช้เบราว์เซอร์ไปที่หน้าจัดการอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลด คุณอาจต้องเข้าสู่ระบบก่อน

 2. คลิก "ลบอุปกรณ์" เพื่อลบเนื้อหาทั้งหมดออกจากอุปกรณ์อีกเครื่อง

ลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดในอุปกรณ์โดยตรง

สามารถลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดออกจากอุปกรณ์โดยตรงโดยใช้แอป Netflix

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android, iPhone หรือ iPad

 1. เปิดแอป Netflix

 2. แตะ Netflix ของฉัน ปุ่ม Netflix ของฉัน ที่ด้านขวาล่าง

 3. แตะ เมนู ปุ่มเมนู ที่ด้านขวาบน

 4. แตะ การตั้งค่าแอป ปุ่มการตั้งค่าแอป

 5. ในส่วนเนื้อหาดาวน์โหลด ให้เลือก ลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมด ปุ่มถังขยะ

 6. ในหน้าจอยืนยัน ให้แตะ "ลบ"

แอป Netflix สำหรับ Windows

 1. เปิดแอป Netflix

 2. คลิก เมนู ปุ่มเพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน

 3. คลิก การตั้งค่า

 4. ในส่วนเนื้อหาดาวน์โหลด ให้คลิก ลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมด ปุ่มถังขยะ

 5. คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยัน

หากต้องทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำๆ เพื่อแก้ไขปัญหา คุณสามารถนำอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดออกจากระบบบัญชี หรือเปลี่ยนแพ็คเกจ Netflix เป็นแพ็คเกจที่อนุญาตให้มีจำนวนอุปกรณ์ที่ดาวน์โหลดเพิ่มขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง