ดาวน์โหลดรายการทีวีหรือภาพยนตร์ไม่ได้

หากพบปัญหาในการดาวน์โหลดรายการทีวีหรือภาพยนตร์จากแอป Netflix ให้เลือกตัวเลือกที่ตรงกับปัญหามากที่สุด เพื่อรับความช่วยเหลือ

ได้รับข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาดเมื่อดาวน์โหลด

หากต้องการค้นหาบทความที่มีขั้นตอนในการแก้ไขข้อผิดพลาด ให้ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ โดยใช้ข้อความหรือรหัสข้อผิดพลาดที่เฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดได้บางเนื้อหา แต่บางเนื้อหาก็ดาวน์โหลดไม่ได้

หากดาวน์โหลดรายการทีวีและภาพยนตร์ได้บางเนื้อหา แต่ดาวน์โหลดเนื้อหาอื่นไม่ได้ หรือไม่พบไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด ถัดจากเนื้อหาที่ต้องการรับชมแบบออฟไลน์ หมายความว่าเนื้อหานั้นไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ดูเหตุผลที่บางเนื้อหาดาวน์โหลดไม่ได้

ไม่พบตัวเลือกให้ดาวน์โหลด

หากไม่พบตัวเลือกให้ดาวน์โหลด หรือไม่เห็นไอคอนดาวน์โหลด ไอคอนดาวน์โหลด เลยใน Netflix ในอุปกรณ์ที่ใช้งาน

หากอุปกรณ์ที่ใช้งานสามารถดาวน์โหลดได้ แต่ยังพบปัญหา อุปกรณ์อาจมีปัญหาอื่น

โปรดทำตามขั้นตอนสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งาน เพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

การอัปเดตแอป Netflix

หากใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดหน้า Netflix ใน Play Store จากนั้นแตะ "อัปเดต"

และยังสามารถอัปเดตแอป Netflix ได้โดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดแอป Play Store หากไม่มี คุณอาจต้องแก้ปัญหาเกี่ยวกับ Play Store

 2. พิมพ์คำว่า "Netflix" ในแถบค้นหา

 3. แตะที่แอป Netflix จากรายการที่แสดง หากไม่พบแอป Netflix ให้ทำตามขั้นตอนในบทความนี้แทน

 4. แตะ "อัปเดต" หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าแอปเป็นเวอร์ชันปัจจุบันแล้ว

อัปเดตเวอร์ชันระบบปฏิบัติการของ Android ที่ใช้งาน

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า"

 2. แตะ "ระบบ" > "การอัปเดตระบบ"

 3. ตรวจสอบการอัปเดตที่มีให้บริการ แล้วติดตั้ง

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การล้างข้อมูลแอป Netflix

การรีเซ็ตแอปจะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบ Netflix
 1. ไปที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์หรือรายการแอป

 2. แตะแอป Netflix ค้างไว้ แล้วแตะ "ข้อมูลแอป"

 3. แตะ Storage & cache (พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช) > Clear storage (ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล) > OK (ตกลง)

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
ขั้นตอนในการล้างข้อมูลแอปอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิต

การเปิดใช้งานพื้นที่เก็บข้อมูลการดาวน์โหลด

 1. จากหน้าหลักของ Android ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า)

 2. เลือก Apps (แอป) หรือ Apps Manager (โปรแกรมจัดการแอป)

 3. เลือก Netflix

 4. เลือก Permissions (การอนุญาต)

 5. สลับ "พื้นที่จัดเก็บข้อมูล" เป็น "เปิด"

 6. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

iPhone, iPad หรือ iPod touch

การอัปเดตแอป Netflix

 1. ไปที่หน้าจอหลัก แล้วแตะ App Store

 2. แตะ Search (ค้นหา) แล้วป้อนคำว่า "Netflix"

 3. ค้นหาในรายการแล้วแตะ Netflix จากนั้นแตะ Update (อัปเดต) อาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หากลืมรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนการรีเซ็ตรหัสผ่านของ Apple

 4. เมื่ออัปเดตเสร็จแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การอัปเดตเวอร์ชัน iOS

ทำตามขั้นตอนของ Apple เพื่ออัปเดตอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุด จากนั้นลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

การถอนการติดตั้งแอปจะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบ Netflix
 1. ไปที่หน้าจอหลัก แล้วแตะที่แอป Netflix ค้างไว้

 2. แตะ Remove App (ลบแอป) > Delete App (ลบแอป) > Delete (ลบ)

 3. เปิด App Store และ ค้นหา "Netflix"

 4. แตะที่ Netflix แล้วแตะไอคอนรูปคลาวด์เพื่อดาวน์โหลดแอป อาจต้องป้อนรหัสผ่าน Apple ID ของคุณ หากลืมรหัสผ่าน ให้ทำตามขั้นตอนรีเซ็ตรหัสผ่านของ Apple

 5. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
หากไม่พบแอป Netflix หลังจากลบออกแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนของ Apple ในการดาวน์โหลดแอปจาก App Store อีกครั้ง

คอมพิวเตอร์

รองรับการดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือ 11 ที่ใช้แอป Netflix จาก Microsoft Store

ไม่รองรับการดาวน์โหลดในคอมพิวเตอร์ Mac หรือบนเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Google Chrome, Microsoft Edge หรือ Safari

หากคุณใช้แอป Netflix ในคอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือ 11 ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหา

การอัปเดต Windows

 1. กดแป้น Windows บนคีย์บอร์ด

 2. เลือก "การตั้งค่า"

 3. เลือก "การอัปเดตและการรักษาความปลอดภัย"

 4. Windows จะตรวจสอบการอัปเดต หากไม่ตรวจสอบ ให้เลือก "ตรวจสอบการอัปเดต"

 5. เมื่อติดตั้งการอัปเดตเสร็จแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากไม่มีการอัปเดต หรือการอัปเดตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

การตรวจสอบเวอร์ชันของ Windows

คอมพิวเตอร์ Windows 10 ต้องใช้ Windows เวอร์ชัน 1607 ขึ้นไป วิธีตรวจสอบเวอร์ชันของคอมพิวเตอร์

 1. กดปุ่ม "Windows" บนแป้นพิมพ์

 2. พิมพ์คำว่า "About your PC" แล้วคลิก "About your PC"

 3. ตรวจสอบหมายเลขเวอร์ชัน ในส่วน Windows specifications (รายละเอียดทางเทคนิคของ Windows)

หากหมายเลขเวอร์ชันต่ำกว่า 1607 และไม่มีการอัปเดต Windows ให้ดาวน์โหลด คุณต้องติดต่อผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หรือฝ่ายสนับสนุนของ Microsoft สำหรับความช่วยเหลือในการอัปเดตคอมพิวเตอร์เป็นเวอร์ชันที่รองรับ

บทความที่เกี่ยวข้อง