ไม่พบแอป Netflix ในร้านค้าแอป

หากไม่พบแอป Netflix ใน App Store ของ iOS หรือใน Play Store ของ Android ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้ วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. คลิก "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. คลิก "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้คลิกสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

การล้างแคชของ Play Store

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า"

 2. แตะ "แอปและการแจ้งเตือน"

 3. แตะ "ดูแอปทั้งหมด" จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะ Play Store

 4. แตะ "พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช"

 5. แตะ "ล้างแคช" แล้วแตะ "ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

 6. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะ Play Protect ใน Android

แอป Netflix อาจไม่ปรากฏใน Play Store หากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทไม่ผ่านการรับรองของ Play Protect

วิธีตรวจสอบสถานะ Play Protect ในอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ"

 4. ในหัวข้อ "การรับรอง Play Protect" อุปกรณ์จะแสดงสถานะการรับรองของเครื่อง

หากอุปกรณ์ได้รับการรับรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix

หากอุปกรณ์ยังไม่ได้รับการรับรอง:

 • Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป: ลองขั้นตอนการสนับสนุนของ Google เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะใบรับรอง Play Protect หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อขออุปกรณ์ที่มีใบรับรอง Play Protect

 • Android เวอร์ขัน 4.4.2 ถึง 7.1.2: ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างต่อ

  หมายเหตุ:
  สำหรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของอุปกรณ์ ให้ใช้ความช่วยเหลือ Android ค้นหาเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้งแอปโดยตรงจาก Netflix

อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันเก่าหรือไม่ได้รับการรับรอง Play Protect จะไม่สามารถดาวน์โหลดจาก Play Store ได้ คุณอาจติดตั้งแอปเวอร์ชันย่อได้โดยตรงจาก Netflix หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันดัดแปลง ให้ทำตามขั้นตอนการสนับสนุนของ Google เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะใบรับรอง Play Protect

หากต้องการติดตั้งแอปจาก Netflix อุปกรณ์ต้องใช้ Android เวอร์ชัน 4.4.2 ถึง 7.1.2

ใช้อุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง Netflix:

 1. แตะ Setting (การตั้งค่า)

 2. แตะ Security (การรักษาความปลอดภัย)

 3. แตะช่องข้าง Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store (ไม่ทราบแหล่งที่มา: อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่มาจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือไปจาก Play Store)

 4. แตะ OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้

 5. ดาวน์โหลดแอป Netflix

 6. ค้นหารายการดาวน์โหลดได้โดยปัดนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ

 7. แตะที่ไฟล์ แล้วแตะ "ติดตั้ง"

 8. หลังจากติดตั้งแอป Netflix ให้กลับไปยังหน้าหลักแล้วเปิด Netflix

  หมายเหตุ:
  หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่ากลับ ให้ทำตามขั้นตอน 1–4 อีกครั้ง

Chromebook

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้ วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. คลิก "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. คลิก "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้คลิกสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ

iPhone, iPad หรือ iPod touch

การตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

ในการดาวน์โหลดแอป Netflix อุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 14.0 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลื่อนลงแล้วเลือก "ทั่วไป"

 3. เลือก "เกี่ยวกับ"

 4. หมายเลขเวอร์ชันจะระบุอยู่ถัดจาก "เวอร์ชัน"

หาก iOS ที่ใช้เป็นเวอร์ชันก่อน 14.0 และได้ดาวน์โหลดแอป Netflix ไว้แล้ว โปรดดูที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Netflix อีกครั้ง

หาก iOS ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชันก่อน 14.0 และยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป Netflix มาก่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อรับชม Netflix

หาก iOS ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชัน 14.0 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงหรือปิดใช้การจำกัด

หมายเหตุ:
หากตั้งค่า Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) สำหรับอุปกรณ์ของบุตรหลานไว้ คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้
 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลือก "เวลาหน้าจอ"

 3. เลือก "การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว"

 4. เลือก "รายการซื้อใน iTunes และ App Store"

 5. เลือก "การติดตั้งแอป"

 6. เลือก "อนุญาต"

 7. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในอุปกรณ์ที่ใช้งาน โปรดดูข้อมูลที่การทำความเข้าใจข้อจำกัด ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ

บทความที่เกี่ยวข้อง