ฉันไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix ในอุปกรณ์ iOS หรือ Android

หากไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix จาก App Store ใน iOS หรือไม่พบแอป Netflix ใน Google Play Store ใน Android ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับแพลตฟอร์มของคุณ

iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากไม่พบตัวเลือกการดาวน์โหลดแอป Netflix ใน iPhone, iPad หรือ iPod touch โดยทั่วไปหมายถึงต้องมีการปรับการตั้งค่าบางอย่างในอุปกรณ์ โปรดทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาด้านล่างเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

การตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

อุปกรณ์ iOS ของคุณต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไปเพื่อดาวน์โหลดแอป Netflix iOS เวอร์ชันก่อนหน้า (5.0 ขึ้นไป) สามารถดาวน์โหลด Netflix ได้หากเคยดาวน์โหลดแอปมาแล้วก่อนหน้านี้ โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลื่อนลงแล้วเลือก "ทั่วไป"

 3. เลือก "เกี่ยวกับ"

 4. หมายเลขเวอร์ชันจะระบุอยู่ถัดจาก "เวอร์ชัน"

หากเวอร์ชัน iOS อยู่ระหว่าง 5.0 และ 10.3.3 และเคยดาวน์โหลดแอป Netflix มาแล้วก่อนหน้านี้ โปรดดูที่หน้าเว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดาวน์โหลด Netflix เวอร์ชันก่อนหน้า หาก iOS ของคุณเป็นเวอร์ชัน 11.0 ขึ้นไป ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การแก้ไขหรือปิดใช้งานข้อจำกัดในอุปกรณ์ iOS

iOS เวอร์ชัน 11.0 หรือก่อนหน้า

 1. ไปที่ “การตั้งค่า”

 2. เลือก "ทั่วไป"

 3. เลือก "ข้อจำกัด"

  โปรดทราบ:
  จะมีข้อความแจ้งสำหรับรหัสผ่านที่สร้างขึ้นเมื่อมีการเปิดใช้งานข้อจำกัด
  • การแก้ไขข้อจำกัด:

   1. ในส่วน "เนื้อหาที่ได้รับอนุญาต" ให้เลือก "เว็บไซต์"

    • ควรเลือก "เฉพาะบางเว็บไซต์เท่านั้น" หรือ "จำกัดเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่"

   2. เลื่อนไปที่ส่วนล่างสุดของรายชื่อและเลือก "เพิ่มเว็บไซต์"

   3. ป้อน https://secure.netflix.com พร้อมกับเนื้อหาใดก็ได้ (เช่น "Netflix App")

   4. เลือก "เสร็จ" บนแป้นพิมพ์

  • การปิดใช้งานข้อจำกัด:

   1. เลือก "ปิดใช้งานข้อจำกัด"

   2. ป้อนรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อปิดใช้งานข้อจำกัด

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

iOS เวอร์ชัน 12.0 ขึ้นไป

โปรดทราบ:
หากตั้งค่า "เวลาหน้าจอ" สำหรับอุปกรณ์ของบุตรหลานไว้ คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของเวลาหน้าจอก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้
 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลือก "เวลาหน้าจอ"

 3. เลือก "การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว"

 4. เลือก "รายการซื้อใน iTunes และ App Store"

 5. เลือก "การติดตั้งแอป"

 6. เลือก "อนุญาต"

 7. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนนี้หรือต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในอุปกรณ์ iOS โปรดดูบทความสนับสนุนของ Apple เกี่ยวกับการทำความเข้าใจข้อจำกัด

Android

อุปกรณ์ Android บางรุ่นที่ไม่รองรับการใช้งาน Netflix จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix ได้จาก Google Play Store อุปกรณ์เหล่านี้อาจไม่สามารถดาวน์โหลด Netflix เวอร์ชันใดเวอร์ชันหนึ่งจากเราได้โดยตรงด้วยการทำตามขั้นตอนด้านล่าง

หมายเหตุ:
อุปกรณ์ต้องใช้ Android เวอร์ชัน 4.4.2 ขึ้นไปในการติดตั้ง Netflix จากหน้านี้

ขั้นแรกจะต้องตั้งค่าโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android เพื่อให้สามารถติดตั้งแอปจากเราได้โดยตรง

 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. แตะ "การตั้งค่า"

 3. แตะ Security (การรักษาความปลอดภัย)

 4. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจาก "ไม่ทราบแหล่งที่มา: อนุญาตการติดตั้งแอปที่มาจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือไปจาก Play Store"

 5. แตะ OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้

หมายเหตุ:
สามารถเปลี่ยนกลับไปใช้การตั้งค่าเดิมเมื่อติดตั้งแอป Netflix แล้ว

ดำเนินการต่อในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android:

 1. คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดแอป Netflix

 2. หน้าจอว่างจะเปิดขึ้นแล้วปิดลงเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการดาวน์โหลดได้เริ่มต้นแล้ว

 3. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เลื่อนจากบนลงล่างเพื่อเปิดแผงควบคุม "การแจ้งเตือน"

 4. แตะไฟล์ Netflix ที่ดาวน์โหลดไว้ และเลือก Install (ติดตั้ง)

 5. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เมื่อแถบการแจ้งเตือนที่ด้านบนของหน้าจอระบุว่า "การติดตั้ง Netflix เสร็จสมบูรณ์"

 6. ค้นหาแล้วเปิดใช้แอป Netflix

 7. หากมีการแจ้งเตือนแสดงขึ้น ให้ป้อนอีเมลและรหัสผ่านของ Netflix โดยใช้แป้นพิมพ์ในหน้าจอ

ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมให้คุณรับชม Netflix ได้ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android แล้ว สนุกกันได้เลย!

หมายเหตุ:
อุปกรณ์มือถือ Android ที่ผ่านการรูทหรือไม่ผ่านการรับรองจะไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix ได้จาก Play Store อุปกรณ์มือถือที่ผ่านการรูทหรือไม่ผ่านการรับรองจะไม่ถูกบล็อกในการเข้าใช้บริการ Netflix แต่อาจทำงานได้ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า