ไม่พบแอป Netflix

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Netflix ได้จากร้านค้าแอปในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ และมักจะติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วในทีวีและอุปกรณ์สตรีมมิงรุ่นใหม่

หากไม่พบแอป Netflix ในอุปกรณ์ หรือแอปหายไปจากรายชื่อแอปหรือร้านค้าแอป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

แอป Netflix ที่พร้อมให้บริการใน Google Play Store มีไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ติดตั้ง Android OS เวอร์ชัน 5 ขึ้นไปเท่านั้น

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะ "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้แตะสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play หรือรีเซ็ตรหัส PIN โดยไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

การล้างแคชของ Play Store

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า"

 2. แตะ "แอปและการแจ้งเตือน"

 3. แตะ "ดูแอปทั้งหมด" จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะ Play Store

 4. แตะ "พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช"

 5. แตะ "ล้างแคช" แล้วแตะ "ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

 6. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะ Play Protect ใน Android

แอป Netflix อาจไม่ปรากฏ หากอุปกรณ์ของคุณไม่ผ่านการรับรองจาก Play Protect

วิธีตรวจสอบสถานะ Play Protect ในอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ ที่ด้านขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ"

 4. ในหัวข้อ "การรับรองจาก Play Protect" ให้ตรวจสอบสถานะการรับรองของอุปกรณ์

หากเห็นว่า "อุปกรณ์ผ่านการรับรองแล้ว" ให้ติดต่อเราเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

หากอุปกรณ์ไม่ผ่านการรับรอง คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับเพื่อรับชม Netflix เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อขออุปกรณ์ที่ผ่านการรับรองจาก Play Protect ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยไปที่หน้าการสนับสนุนเกี่ยวกับการรับรองจาก Play Protect ของ Google

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

หากไม่พบแอป Netflix ในทีวี หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี อุปกรณ์ของคุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ สามารถตรวจหาอัปเดตและติดตั้งแอปได้จากเมนูการตั้งค่าหรือระบบ หากต้องการดูขั้นตอนการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือขอรับความช่วยเหลือจากผู้ผลิต

หากไม่มีอัปเดตให้ดาวน์โหลด หรืออุปกรณ์อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าแอป Netflix พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์

 • ค้นหาหรือติดตั้งแอป Netflix

หากผู้ผลิตแจ้งว่า แอป Netflix ไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่รองรับ

iPhone หรือ iPad

การตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Netflix อุปกรณ์ iPhone หรือ iPad ที่ใช้ต้องติดตั้ง iOS/iPadOS เวอร์ชัน 16 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า)

 2. เลื่อนลงแล้วเลือก General (ทั่วไป)

 3. เลือก About (เกี่ยวกับ)

 4. หมายเลขเวอร์ชันจะปรากฏข้าง Version (เวอร์ชัน)

หาก iOS ที่ใช้เป็นเวอร์ชันก่อน 16 และดาวน์โหลดแอป Netflix ไว้แล้ว โปรดดูที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอป Netflix อีกครั้ง

หากเป็นเวอร์ชันก่อน 16 และยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป Netflix มาก่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นในการรับชม Netflix

หาก iOS เป็นเวอร์ชัน 16 ขึ้นไป ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

การตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

หากใช้ฟีเจอร์ Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) เพื่อจำกัดแอปตามระดับความเหมาะสมที่กำหนด อาจส่งผลให้แอป Netflix ไม่แสดงบนหน้าจอเมื่อติดตั้งแล้ว วิธีตรวจสอบการตั้งค่า

หมายเหตุ:
หากตั้งค่า Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) ไว้ในอุปกรณ์ของบุตรหลาน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับฟีเจอร์ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ระหว่างทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ไปที่ "การตั้งค่า" แล้วแตะ Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์)

 2. แตะ Content & Privacy Restrictions (การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว) จากนั้นแตะ Content Restrictions (การจำกัดเนื้อหา)

 3. แตะ Apps (แอป) หากมีการเลือก Don't Allow (ไม่อนุญาตแอป) 4+ หรือ 9+ ไว้ แอป Netflix จะไม่แสดงบนหน้าจอ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม โดยไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวด้วย "การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว" ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

คอมพิวเตอร์ Windows

หากไม่พบแอป Netflix ใน Microsoft Store ให้ทำตามขั้นตอนของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหาการค้นหาหรือติดตั้งแอปจาก Microsoft Store

หรือหากต้องการรับชม Netflix โดยไม่ใช้แอป ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ แล้วไปที่ netflix.com

คอมพิวเตอร์ Mac

แอป Netflix มีให้บริการเฉพาะใน App Store เท่านั้นสำหรับ iPhone, iPad และ Apple TV

สามารถรับชม Netflix ในคอมพิวเตอร์ Mac โดยไปที่ www.netflix.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ

Chromebook

สามารถใช้แอป Netflix ได้เฉพาะใน Chromebook ที่สามารถติดตั้งแอป Android จาก Google Play Store เท่านั้น สำหรับความช่วยเหลือ ให้ทำตามขั้นตอนของ Google เพื่อดาวน์โหลด Play Store ใน Chromebook

หาก Chromebook ที่ใช้งานรองรับแอป Android แต่ไม่พบแอป Netflix ใน Play Store ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

การอัปเดต Chromebook

ทำตามขั้นตอนของ Google เพื่ออัปเดตระบบปฏิบัติการ Chromebook จากนั้นลองใช้ Netflix อีกครั้ง

เปลี่ยนการควบคุมของผู้ปกครองใน Play Store

คุณอาจต้องอัปเดตการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครองหากมีการซ่อนแอป Netflix ไว้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. คลิก "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. คลิก "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้คลิกสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือรีเซ็ตรหัส PIN ได้โดยไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

Apple TV

หากมี Netflix ติดตั้งไว้อยู่แล้ว แต่หาไม่พบ แอปอาจถูกซ่อนไว้ หรืออยู่ในโฟลเดอร์แอป แก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนของ Apple เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงแอปในหน้าจอหลักของ Apple TV

บทความที่เกี่ยวข้อง