ไม่พบแอป Netflix

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Netflix ได้จากร้านค้าแอปในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ และมักจะติดตั้งไว้ล่วงหน้าแล้วในทีวีและอุปกรณ์สตรีมมิงรุ่นใหม่

หากไม่พบแอป Netflix ในอุปกรณ์ หรือแอปหายไปจากรายชื่อแอปหรือร้านค้าแอป ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะ "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้แตะสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

การล้างแคชของ Play Store

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า"

 2. แตะ "แอปและการแจ้งเตือน"

 3. แตะ "ดูแอปทั้งหมด" จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะ Play Store

 4. แตะ "พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช"

 5. แตะ "ล้างแคช" แล้วแตะ "ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

 6. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะ Play Protect ใน Android

แอป Netflix อาจไม่ปรากฏใน Play Store หากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทไม่ผ่านการรับรองของ Play Protect

วิธีตรวจสอบสถานะ Play Protect ในอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ"

 4. ในหัวข้อ "การรับรอง Play Protect" อุปกรณ์จะแสดงสถานะการรับรองของเครื่อง

หากอุปกรณ์ผ่านการรับรอง ให้ติดต่อเรา

หากอุปกรณ์ยังไม่ได้รับการรับรอง:

 • Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป: ลองลองขั้นตอนการสนับสนุนของ Google หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อขอข้อมูลอุปกรณ์ที่มีใบรับรอง Play Protect

 • Android เวอร์ขัน 4.4.2 ถึง 7.1.2: ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างต่อ

  หมายเหตุ:
  สำหรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของอุปกรณ์ ให้ใช้ความช่วยเหลือ Android ค้นหาเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้งแอปโดยตรงจาก Netflix

อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันเก่าหรือไม่ได้รับการรับรอง Play Protect จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix จาก Play Store ได้ คุณอาจติดตั้งแอป Netflix เวอร์ชันย่อได้บนหน้านี้ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันดัดแปลง ให้ทำตามขั้นตอนการสนับสนุนของ Google เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะใบรับรอง Play Protect

หากต้องการติดตั้งแอปจาก Netflix โดยตรง อุปกรณ์ต้องใช้ Android เวอร์ชัน 4.4.2 ถึง 7.1.2 สำหรับขั้นตอนในการดูเวอร์ชัน Android โปรดไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Google

ใช้อุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง Netflix:

 1. แตะ Setting (การตั้งค่า)

 2. แตะ Security (การรักษาความปลอดภัย)

 3. แตะช่องข้าง Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store (ไม่ทราบแหล่งที่มา: อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่มาจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือไปจาก Play Store)

 4. แตะ OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้

 5. เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Google

 6. ค้นหารายการดาวน์โหลดได้โดยปัดนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ

 7. แตะที่ไฟล์ แล้วแตะ "ติดตั้ง"

 8. หลังจากติดตั้งแอป Netflix แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลับคืนได้โดยทำตามขั้นตอน 1–3 อีกครั้ง

 9. กลับไปยังหน้าหลักแล้วเปิด Netflix

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

หากไม่พบแอป Netflix ในทีวี หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี อุปกรณ์ของคุณอาจต้องอัปเดตซอฟต์แวร์ ในอุปกรณ์ส่วนใหญ่ สามารถตรวจหาอัปเดตและติดตั้งแอปได้จากเมนูการตั้งค่าหรือระบบ หากต้องการดูขั้นตอนการอัปเดตอุปกรณ์ของคุณ โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ หรือขอรับความช่วยเหลือจากผู้ผลิต

หากไม่มีอัปเดตให้ดาวน์โหลด หรืออุปกรณ์อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าแอป Netflix พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์

 • ค้นหาหรือติดตั้งแอป Netflix

หากผู้ผลิตแจ้งว่า แอป Netflix ไม่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นที่รองรับ

iPhone หรือ iPad

การตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

หากต้องการดาวน์โหลดแอป Netflix, iPhone หรือ iPad ต้องติดตั้ง iOS/iPadOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

 1. ไปที่ Settings (การตั้งค่า)

 2. เลื่อนลงแล้วเลือก General (ทั่วไป)

 3. เลือก About (เกี่ยวกับ)

 4. หมายเลขเวอร์ชันจะปรากฏข้าง Version (เวอร์ชัน)

หาก iOS ที่ใช้เป็นเวอร์ชันก่อน 15.0 และดาวน์โหลดแอป Netflix ไว้แล้ว โปรดดูที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Netflix อีกครั้ง

หากเป็นเวอร์ชันก่อน 15.0 และยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป Netflix มาก่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อรับชม Netflix

หาก iOS เป็นเวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

การตรวจสอบการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

หากใช้ฟีเจอร์ Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) เพื่อจำกัดแอปตามระดับความเหมาะสมที่กำหนด อาจส่งผลให้แอป Netflix ไม่แสดงบนหน้าจอเมื่อติดตั้งแล้ว วิธีตรวจสอบการตั้งค่า

หมายเหตุ:
หากตั้งค่า Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) ไว้ในอุปกรณ์ของบุตรหลาน คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านสำหรับฟีเจอร์ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ระหว่างทำตามขั้นตอนเหล่านี้
 1. ไปที่ "การตั้งค่า" แล้วแตะ Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์)

 2. แตะ Content & Privacy Restrictions (การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว) จากนั้นแตะ Content Restrictions (การจำกัดเนื้อหา)

 3. แตะ Apps (แอป) หากมีการเลือก Don't Allow (ไม่อนุญาตแอป) 4+ หรือ 9+ ไว้ แอป Netflix จะไม่แสดงบนหน้าจอ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม ให้ไปที่การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวด้วย "การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว" ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

คอมพิวเตอร์ Windows

หากไม่พบแอป Netflix ใน Microsoft Store ให้ทำตามขั้นตอนของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหาการค้นหาหรือติดตั้งแอปจาก Microsoft Store

หรือหากต้องการรับชม Netflix โดยไม่ใช้แอป ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ แล้วไปที่ www.netflix.com

คอมพิวเตอร์ Mac

แอป Netflix มีให้บริการเฉพาะใน App Store เท่านั้นสำหรับ iPhone, iPad และ Apple TV

หากต้องการรับชม Netflix ในคอมพิวเตอร์ Mac ให้ไปที่ www.netflix.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ

Chromebook

สามารถใช้แอป Netflix ได้เฉพาะใน Chromebook ที่รองรับแอป Android เท่านั้น สำหรับความช่วยเหลือให้ทำตามขั้นตอนของ Google เพื่อดาวน์โหลด Play Store ใน Chromebook

หาก Chromebook ที่ใช้งานรองรับแอป Android แต่ไม่พบแอป Netflix ใน Play Store คุณอาจต้องอัปเดตการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

 1. เปิดแอป Play Store

 2. คลิก "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. คลิก "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้คลิกสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือรีเซ็ตรหัส PIN ได้โดยไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับ การควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

Apple TV

หากมี Netflix ติดตั้งไว้อยู่แล้ว แต่หาไม่พบ แอปอาจถูกซ่อนไว้ หรืออยู่ในโฟลเดอร์แอป แก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนของ Apple เพื่อเปลี่ยนวิธีการแสดงแอปในหน้าหลักของ Apple TV

บทความที่เกี่ยวข้อง