ไม่พบแอป Netflix

หากไม่พบแอป Netflix ในอุปกรณ์ หรือในร้านค้าแอปของอุปกรณ์ หรือในรายชื่อแอปของอุปกรณ์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

หากไม่พบแอป Netflix ใน Play Store

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้

วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะ "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้แตะสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม หรือต้องการรีเซ็ตรหัส PIN ให้ไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

การล้างแคชของ Play Store

 1. เปิดแอป "การตั้งค่า"

 2. แตะ "แอปและการแจ้งเตือน"

 3. แตะ "ดูแอปทั้งหมด" จากนั้นเลื่อนลงแล้วแตะ Play Store

 4. แตะ "พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช"

 5. แตะ "ล้างแคช" แล้วแตะ "ล้างพื้นที่จัดเก็บข้อมูล"

 6. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

ตรวจสอบสถานะ Play Protect ใน Android

แอป Netflix อาจไม่ปรากฏใน Play Store หากโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตทไม่ผ่านการรับรองของ Play Protect

วิธีตรวจสอบสถานะ Play Protect ในอุปกรณ์

 1. เปิดแอป Play Store

 2. แตะไอคอนโปรไฟล์ ที่มุมขวาบน

 3. แตะ "การตั้งค่า" > "เกี่ยวกับ"

 4. ในหัวข้อ "การรับรอง Play Protect" อุปกรณ์จะแสดงสถานะการรับรองของเครื่อง

หากอุปกรณ์ได้รับการรับรอง โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix

หากอุปกรณ์ยังไม่ได้รับการรับรอง:

 • Android เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป: ลองขั้นตอนการสนับสนุนของ Google เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะใบรับรอง Play Protect หรือติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณเพื่อขออุปกรณ์ที่มีใบรับรอง Play Protect

 • Android เวอร์ขัน 4.4.2 ถึง 7.1.2: ดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่างต่อ

  หมายเหตุ:
  สำหรับความช่วยเหลือในการตรวจสอบเวอร์ชัน Android ของอุปกรณ์ ให้ใช้ความช่วยเหลือ Android ค้นหาเว็บไซต์การสนับสนุนของผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้งแอปโดยตรงจาก Netflix

อุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันเก่าหรือไม่ได้รับการรับรอง Play Protect จะไม่สามารถดาวน์โหลดแอป Netflix จาก Play Store ได้ คุณอาจติดตั้งแอป Netflix เวอร์ชันย่อได้บนหน้านี้ หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Play Store

สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ Android เวอร์ชันดัดแปลง ให้ทำตามขั้นตอนการสนับสนุนของ Google เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสถานะใบรับรอง Play Protect

หากต้องการติดตั้งแอปจาก Netflix โดยตรง อุปกรณ์ต้องใช้ Android เวอร์ชัน 4.4.2 ถึง 7.1.2 สำหรับขั้นตอนในการดูเวอร์ชัน Android โปรดไปที่เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Google

ใช้อุปกรณ์ที่ต้องการติดตั้ง Netflix:

 1. แตะ Setting (การตั้งค่า)

 2. แตะ Security (การรักษาความปลอดภัย)

 3. แตะช่องข้าง Unknown Sources: Allow installation of apps from sources other than the Play Store (ไม่ทราบแหล่งที่มา: อนุญาตให้ติดตั้งแอปที่มาจากแหล่งอื่นๆ นอกเหนือไปจาก Play Store)

 4. แตะ OK (ตกลง) เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงนี้

 5. เว็บไซต์ฝ่ายสนับสนุนของ Google

 6. ค้นหารายการดาวน์โหลดได้โดยปัดนิ้วลงจากด้านบนสุดของหน้าจอ

 7. แตะที่ไฟล์ แล้วแตะ "ติดตั้ง"

 8. หลังจากติดตั้งแอป Netflix แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลับคืนได้โดยทำตามขั้นตอน 1–3 อีกครั้ง

 9. กลับไปยังหน้าหลักแล้วเปิด Netflix

ทีวีหรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี

หากไม่พบแอป Netflix ในทีวี หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับทีวี ให้ตรวจสอบว่ามีอัปเดตให้ดาวน์โหลดสำหรับอุปกรณ์หรือไม่ จากนั้นให้ติดตั้งการอัปเดต หากต้องการความช่วยเหลือในขั้นตอนนี้ โปรดติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณ

หากไม่มีอัปเดตให้ดาวน์โหลด หรืออุปกรณ์อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์ของคุณสำหรับความช่วยเหลือต่อไปนี้

 • ตรวจสอบว่าแอป Netflix พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์

 • ค้นหาหรือติดตั้งแอป Netflix

หากผู้ผลิตแจ้งว่า แอป Netflix ไม่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ คุณจะต้องใช้อุปกรณ์ที่รองรับเพื่อรับชม Netflix

iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากไม่พบแอป Netflix ใน App Store

การตรวจสอบเวอร์ชัน iOS

ในการดาวน์โหลดแอป Netflix อุปกรณ์ iPhone, iPad หรือ iPod touch ต้องใช้ iOS เวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป

วิธีตรวจสอบเวอร์ชัน

 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลื่อนลงแล้วเลือก "ทั่วไป"

 3. เลือก "เกี่ยวกับ"

 4. หมายเลขเวอร์ชันจะระบุอยู่ถัดจาก "เวอร์ชัน"

หาก iOS ที่ใช้เป็นเวอร์ชันก่อน 15.0 และได้ดาวน์โหลดแอป Netflix ไว้แล้ว โปรดดูที่เว็บไซต์การสนับสนุนของ Apple สำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการดาวน์โหลด Netflix อีกครั้ง

หาก iOS ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชันก่อน 15.0 และยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป Netflix มาก่อน คุณจะต้องใช้อุปกรณ์อื่นเพื่อรับชม Netflix

หาก iOS ที่ใช้งานเป็นเวอร์ชัน 15.0 ขึ้นไป ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

การเปลี่ยนแปลงหรือปิดใช้การจำกัด

หมายเหตุ:
หากตั้งค่า Screen Time (ระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์) สำหรับอุปกรณ์ของบุตรหลานไว้ คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านของระยะเวลาที่ใช้อุปกรณ์ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเหล่านี้
 1. ไปที่ "การตั้งค่า"

 2. เลือก "เวลาหน้าจอ"

 3. เลือก "การจำกัดเนื้อหาและความเป็นส่วนตัว"

 4. เลือก "รายการซื้อใน iTunes และ App Store"

 5. เลือก "การติดตั้งแอป"

 6. เลือก "อนุญาต"

 7. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดในอุปกรณ์ที่ใช้งาน โปรดดูข้อมูลที่การทำความเข้าใจข้อจำกัด ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Apple

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ

คอมพิวเตอร์

Windows

หากไม่พบแอป Netflix ใน Microsoft Store คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาในคอมพิวเตอร์

แก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนของ Microsoft เพื่อแก้ไขปัญหาการค้นหาหรือติดตั้งแอปจาก Microsoft Store

หรือหากต้องการรับชม Netflix โดยไม่ใช้แอป ให้ไปที่ www.netflix.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ

Mac

แอป Netflix มีให้บริการเฉพาะใน App Store เท่านั้นสำหรับ iPhone, iPad และ Apple TV

หากต้องการรับชม Netflix ในคอมพิวเตอร์ Mac ให้ไปที่ www.netflix.com โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ

Chromebook

หมายเหตุ:
หากต้องการดาวน์โหลดแอป Netflix ต้องติดตั้ง Play Store ใน Chromebook ที่ใช้งาน ในการติดตั้ง Play Store ให้ทำตามขั้นตอนจากเว็บไซต์การสนับสนุนของ Google

หากไม่พบแอป Netflix ใน Play Store

การปิดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการควบคุมของผู้ปกครอง

การตั้งค่าการควบคุมโดยผู้ปกครองของ Play Store อาจซ่อนแอป Netflix ไว้ วิธีเปลี่ยนการตั้งค่านี้

 1. เปิดแอป Play Store

 2. คลิก "ไอคอนโปรไฟล์" ที่มุมขวาบน

 3. คลิก "การตั้งค่า" > "ครอบครัว" > "การควบคุมโดยผู้ปกครอง"

  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองเปิดอยู่ ให้คลิกสวิตช์แล้วป้อนรหัส PIN ของคุณเพื่อปิดการตั้งค่านี้

   หมายเหตุ:
   สามารถกลับมาเปิดการตั้งค่านี้ได้หลังจากติดตั้ง Netflix แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติม หรือรีเซ็ตรหัส PIN ได้โดยไปที่หน้าการสนับสนุนของ Google สำหรับการควบคุมโดยผู้ปกครองใน Google Play
  • หากการควบคุมโดยผู้ปกครองปิดอยู่ ให้ดำเนินการต่อในขั้นตอนถัดไป

 4. ลองค้นหาแอป Netflix อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

เรากำลังตรวจสอบปัญหานี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของ Netflix เพื่อช่วยเราค้นหาสาเหตุ

Apple TV

หากจะติดตั้งแอป Netflix ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่า Netflix ใน Apple TV

หากมีแอป Netflix ติดตั้งไว้อยู่แล้ว แต่หาไม่พบ แอปอาจถูกซ่อนไว้ หรืออยู่ในโฟลเดอร์แอป แก้ไขปัญหานี้ได้โดยทำตามขั้นตอนของ Apple เพื่อจัดเรียงแอปในหน้าหลักของ Apple TV ใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง