การแก้ไขปัญหาในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android

หากใช้งาน Netflix ในโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ไม่ได้ ส่วนใหญ่มักจะแก้ปัญหาได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาพื้นฐานเหล่านี้

ปิดอุปกรณ์ แล้วเปิดใหม่

 1. ปิดโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นการปิดเครื่อง ไม่ใช่แค่ล็อกหน้าจอ

 2. เปิดเครื่องอีกครั้ง

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การล้างข้อมูลแอป Netflix

การรีเซ็ตแอปจะลบเนื้อหาดาวน์โหลดทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบ Netflix
 1. ไปที่หน้าจอหลักของอุปกรณ์หรือรายการแอป

 2. แตะแอป Netflix ค้างไว้ แล้วแตะ "ข้อมูลแอป"

 3. แตะ Storage & cache (พื้นที่เก็บข้อมูลและแคช) > Clear storage (ล้างพื้นที่เก็บข้อมูล) > OK (ตกลง)

 4. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

หมายเหตุ:
ขั้นตอนในการล้างข้อมูลแอปอาจแตกต่างกันในแต่ละอุปกรณ์ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูคู่มือที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ของคุณ หรือติดต่อบริษัทผู้ผลิต

ติดตั้งแอป Netflix ใหม่อีกครั้ง

ขั้นตอนต่อไปนี้จะลบซีรีส์และภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดไว้ในอุปกรณ์ และนำคุณออกจากระบบบัญชี Netflix ที่ใช้งาน

หากใช้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต Android ให้เปิดหน้า Netflix ใน Play Store จากนั้นแตะ "ถอนการติดตั้ง" แล้วแตะ "ติดตั้ง"

ขั้นตอนต่อไปนี้ใช้ติดตั้งแอปใหม่อีกครั้งได้เช่นกัน

 1. เปิดแอป Play Store แล้วค้นหา "Netflix"

 2. ค้นหาแล้วแตะที่แอป Netflix จากรายการที่แสดง

 3. แตะ "ถอนการติดตั้ง"

 4. แตะ "ติดตั้ง" แล้วรอจนระบบติดตั้งเสร็จ

 5. แตะ "เปิด" แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

 1. ใช้เบราว์เซอร์เว็บ แล้วไปที่ fast.com

 2. รอจนการทดสอบเสร็จสิ้น

หากเบราว์เซอร์แสดงข้อความข้อผิดพลาด หรือเว็บไซต์ไม่โหลด หมายความว่าอุปกรณ์ของคุณไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณอาจต้องแก้ไขปัญหาเครือข่ายในบ้านและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ให้ปิดแล้วถอดปลั๊กอุปกรณ์และอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านของคุณทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดอุปกรณ์มือถือ

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดอุปกรณ์ขึ้นใหม่แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

สิ่งที่ต้องทำต่อไป

ลองค้นหาศูนย์ช่วยเหลือของเราสำหรับรหัสข้อผิดพลาดหรือปัญหาที่พบ ซึ่งอาจมีบทความที่ระบุขั้นตอนสำหรับแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยตรง

หากขั้นตอนดังกล่าวไม่ช่วยแก้ไขปัญหา หรือไม่มีบทความที่ตรงกับปัญหาที่พบ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม

บทความที่เกี่ยวข้อง