การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย

หนึ่งในสาเหตุของปัญหาการสตรีมที่พบบ่อยที่สุดคือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญาณอ่อนหรือไม่สม่ำเสมอ การบัฟเฟอร์ซ้ำหรือการโหลดบ่อย ปัญหาเมื่อเปิดแอป Netflix ข้อความข้อผิดพลาดที่ระบุว่า "ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต" หรือปัญหาในการเล่นรายการทีวีหรือภาพยนตร์ในอุปกรณ์ของคุณ โดยทั่วไปจะระบุถึงความเร็วของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ช้าหรือการเชื่อมต่อถูกรบกวน ปัญหาการสตรีมเหล่านี้บางครั้งมาพร้อมกับรหัสข้อผิดพลาด ซึ่งจะมีขั้นตอนเฉพาะสำหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หากคุณพบรหัสข้อผิดพลาด โปรดลองค้นหารหัสดังกล่าวในศูนย์ช่วยเหลือของเรา หากไม่พบรหัสข้อผิดพลาด ให้ทำตามขั้นตอนการแก้ปัญหาสำหรับอุปกรณ์ของคุณด้านล่าง

หมายเหตุ:
หากทำตามขั้นตอนด้านล่างแล้ว แต่ยังคงพบปัญหาในการเชื่อมต่อกับบริการของ Netflix อยู่ ขอแนะนำให้ติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ ซึ่งจะสามารถช่วยประเมินได้ว่ามีการตั้งค่าเราเตอร์ไว้อย่างถูกต้อง เพื่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เครือข่ายภายในบ้านของคุณหรือไม่

เครื่องเล่น Blu-ray

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณถอดปลั๊กของเครื่องเล่น Blu-ray และอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กแต่ละอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องเล่น Blu-ray

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray ขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับโมเด็มโดยตรง

หากคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม ���ละยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากรีสตาร์ทเครือข่ายแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านเราเตอร์ วิธีนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหา โดยตัดปัญหาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา

 1. ปิดเครื่องเล่น Blu-ray

 2. เสียบปลั๊กเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับโมเด็มโดยตรง โดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

 3. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้งและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดเครื่องเล่น Blu-ray แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ในกรณีที่ขั้นตอนนี้ช่วยให้สตรีมได้อีกครั้ง:

 • หากไม่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์และเชื่อมต่อกับ Netflix ได้สำเร็จโดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็มโดยตรง เป็นไปได้ที่เราเตอร์คือสาเหตุของปัญหา

 • การไม่เชื่อมผ่านเราเตอร์จะทำให้คุณสามารถสตรีมได้ในตอนนี้ แต่หากการตั้งค่านี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด คุณอาจต้องติดต่อบุคคลที่ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านของคุณ เพื่อให้ช่วยรีเซ็ตหรือตั้งค่าเราเตอร์ให้ใหม่

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสตรีมได้:

 • หากเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มโดยตรงและยังไม่สามารถสตรีม Netflix ได้ คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเด็มและบริการอินเทอร์เน็ตทำงานปกติ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้:

 • หากทำได้ เราขอแนะนำให้ลองเชื่อมต่อเครื่องเล่น Blu-ray เข้ากับโมเด็มโดยตรง -- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดเราเตอร์แบบไร้สายออกไปจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทางที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับโมเด็มได้โดยตรง ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

คอมพิวเตอร์

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณปิดคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านของคุณทั้งหมด โดยถอดปลั๊กออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดคอมพิวเตอร์

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกลับคืนสู่สถานะปกติ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กเราเตอร์และรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะกลับคืนสู่สถานะปกติ

 4. เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโมเด็มโดยตรง

หากคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม และยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากรีสตาร์ทเครือข่ายแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านเราเตอร์ วิธีนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหา โดยตัดปัญหาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายออกจากสาเหตุ���ี่เป็นไปได้ของปัญหา

 1. ปิดคอมพิวเตอร์

 2. ใช้สายอีเธอร์เน็ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโมเด็มโดยตรง

 3. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้งและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดคอมพิวเตอร์ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ในกรณีที่ขั้นตอนนี้ช่วยให้สตรีมได้อีกครั้ง:

 • หากไม่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์และเชื่อมต่อกับ Netflix ได้สำเร็จโดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็มโดยตรง เป็นไปได้ที่เราเตอร์คือสาเหตุของปัญหา ติดต่อบุคคลที่ตั้งค่าเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อขอความช่วยเหลือในการรีเซ็ตหรือกำหนดค่าเราเตอร์ของคุณใหม่

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสตรีมได้:

 • หากเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มโดยตรงและยังไม่สามารถสตรีม Netflix ได้ คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเด็มและบริการอินเทอร์เน็ตทำงานปกติ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้:

 • หากทำได้ เราขอแนะนำให้ลองเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับโมเด็มโดยตรง -- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดเราเตอร์แบบไร้สายออกไปจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทางที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับโมเด็มได้โดยตรง ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

คอนโซลเกม

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณถอดปลั๊กของเครื่องเล่นเกมคอนโซลและอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านของคุณทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลาประมาณ 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กคอนโซลเครื่องเล่นวิดีโอเกม

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดคอนโซลเกมขึ้นใหม่แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

เชื่อมต่อคอนโซลเกมเข้ากับโมเด็มโดยตรง

หากคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม และยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากรีสตาร์ทเครือข่ายแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านเราเตอร์ วิธีนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหา โดยตัดปัญหาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา โปรดทราบว่า Nintendo Wii และ Wii U ต้องใช้อะแดปเตอร์ Wii LAN เพื่อดำเนินการขั้นตอนนี้ให้เสร็จสิ้น

 1. ปิดคอนโซลเกม

 2. เสียบปลั๊กคอนโซลเกมเข้ากับโมเด็มโดยตรง โดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต
  เสียบปลั๊กคอนโซลเกมของคุณเข้ากับโมเด็มโดยตรง

 3. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้งและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ
  ถอดปลั๊กโมเด็มออก

 4. เปิดคอนโซลเกม แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง
  เปิดคอนโซลขึ้นแล้วลองอีกครั้ง

ในกรณีที่ขั้นตอนนี้ช่วยให้สตรีมได้อีกครั้ง:

 • หากไม่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์และเชื่อมต่อกับ Netflix ได้สำเร็จโดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็มโดยตรง เป็นไปได้ที่เราเตอร์คือสาเหตุของปัญหา

 • การไม่เชื่อมผ่านเราเตอร์จะทำให้คุณสามารถสตรีมได้ในตอนนี้ แต่หากการตั้งค่านี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด คุณอาจต้องติดต่อใครสักคนให้ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้าน เพื่อช่วยในการรีเซ็ตหรือตั้งค่าเราเตอร์ของคุณใหม่

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสตรีมได้:

 • หากเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มโดยตรงและยังไม่สามารถสตรีม Netflix ได้ คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเด็มและบริการอินเทอร์เน็ตทำงานปกติ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้:

 • หากทำได้ เราขอแนะนำให้ลองเชื่อมคอนโซลเกมเข้ากับโมเด็มโดยตรง -- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดเราเตอร์แบบไร้สายออกไปจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทางที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับโมเด็มได้โดยตรง ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

โทรศัพท์หรือแท็บเล็ต

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณปิดและถอดปลั๊กอุปกรณ์และอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านของคุณทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดอุปกรณ์มือถือ

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดอุปกรณ์ขึ้นใหม่แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ลองใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจากที่อื่น

หากเป็นไปได้ เชื่อมต่ออุปกรณ์มือถือของคุณกับจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอื่น เพื่อตัดปัญหาใดก็ตามเกี่ยวกับการกำหนดค่าเครือข่ายภายในบ้านที่อาจเกิดขึ้นได้ออกไป ตัวอย่างเช่น:

 • ลองเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi อื่น ที่อยู่ในระยะการเชื่อมต่อของอุปกรณ์

 • นำอุปกรณ์ไปที่บ้านของเพื่อนบ้าน หรือที่บ้านเพื่อนแล้วลองสตรีม

 • หากคุณสามารถเข้าถึงเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตมือถือได้บนอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ Netflix โดยทั่วไปเรามักไม่แนะนำให้ใช้การสตรีมผ่านเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ตมือถือเป็นวิธีแก้ปัญหา แต่วิธีดังกล่าวเป็นวิธีการที่ดีเพื่อดูว่าปัญหาการกำหนดค่าเครือข่ายภายในบ้านคือสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถสตรีมได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่

หากคุณสามารถสตรีมโดยใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเครือข่ายอื่น เราขอแนะนำให้ตรวจสอบกับผู้ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านของคุณเพื่อแก้ไขปัญหาใดก็ตามที่อาจเกิดขึ้นจากการกำหนดค่าเครือข่ายที่ใช้อยู่

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

กล่องรับสัญญาณ

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทอุปกรณ์

 1. ถอดปลั๊กของกล่องรับสัญญาณออกจากช่องเสียบไฟเป็นเวลาอย่างน้อย 2 นาที

 2. เสียบปลั๊กของกล่องรับสัญญาณกลับเข้าไปใหม่

 3. ลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

สมาร์ททีวี

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าได้ถอดปลั๊กของสมาร์ททีวีและอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กแต่ละอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กสมาร์ททีวี

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดสมาร์ททีวีขึ้นใหม่ แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การเชื่อมต่อสมาร์ททีวีเข้ากับโมเด็มโดยตรง

หากคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม และยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากรีสตาร์ทเครือข่ายแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านเราเตอร์ วิธีนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหา โดยตัดปัญหาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กสมาร์ททีวี

 2. เสียบปลั๊กสมาร์ททีวีเข้ากับโมเด็มโดยตรง โดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

 3. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้งและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดสมาร์ททีวี แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ในกรณีที่ขั้นตอนนี้ช่วยให้สตรีมได้อีกครั้ง:

 • หากไม่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์และเชื่อมต่อกับ Netflix ได้สำเร็จโดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็มโดยตรง เป็นไปได้ที่เราเตอร์คือสาเหตุของปัญหา

 • การไม่เชื่อมผ่านเราเตอร์จะทำให้คุณสามารถสตรีมได้ในตอนนี้ แต่หากการตั้งค่านี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด คุณอาจต้องติดต่อบุคคลที่ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านของคุณ เพื่อให้ช่วยรีเซ็ตหรือตั้งค่าเราเตอร์ให้ใหม่

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสตรีมได้:

 • หากเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มโดยตรงและยังไม่สามารถสตรีม Netflix ได้ คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเด็มและบริการอินเทอร์เน็ตทำงานปกติ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้:

 • หากทำได้ เราขอแนะนำให้ลองเชื่อมสมาร์ททีวีเข้ากับโมเด็มโดยตรง -- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดเราเตอร์แบบไร้สายออกไปจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทางที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับโมเด็มได้โดยตรง ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ

เครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิง

หากเครือข่ายของคุณตรงตามข้อกำหนดการสตรีมขั้นต่ำของเรา การทำตามขั้นตอนด้านล่างจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อส่วนใหญ่

การรีสตาร์ทเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับขั้นตอนนี้ ตรวจให้แน่ใจว่าคุณถอดปลั๊กของเครื่องเล่น มีเดียสตรีมมิง และอุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านของคุณทั้งหมดออกเป็นกลุ่มเป็นเวลา 30 วินาที ก่อนเสียบปลั๊กอุปกรณ์กลับเข้าไปใหม่ทีละอุปกรณ์

 1. ปิดหรือถอดปลั๊กเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงของคุณ
  ปิดเครื่องเล่นสตรีมมิงของคุณ รอ 10 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องขึ้นอีกครั้ง

 2. ถอดปลั๊กโมเด็ม (และเราเตอร์ไร้สาย หากเป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหาก) ออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟเป็นเวลา 30 วินาที

 3. เสียบปลั๊กโมเด็มของคุณและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ หากเราเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่แยกต่างหากจากโมเด็ม ให้เสียบปลั๊กและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงขึ้นใหม่แล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

การเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงเข้ากับโมเด็มโดยตรง

หากคุณกำลังเชื่อมต่อผ่านเราเตอร์แบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับโมเด็ม และยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้หลังจากรีสตาร์ทเครือข่ายแล้ว ให้ลองเชื่อมต่อโดยไม่ผ่านเราเตอร์ วิธีนี้จะช่วยระบุสาเหตุของปัญหา โดยตัดปัญหาการเชื่อมต่อกับเราเตอร์หรือการเชื่อมต่อแบบไร้สายออกจากสาเหตุที่เป็นไปได้ของปัญหา

 1. ปิดเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงของคุณ
  ปิดเครื่องเล่นสตรีมมิงของคุณ รอ 10 วินาที จากนั้นเปิดเครื่องขึ้นอีกครั้ง

 2. เสียบปลั๊กเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงของคุณเข้ากับโมเด็มโดยตรง โดยใช้สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต

 3. ถอดปลั๊กโมเด็มออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟอย่างน้อย 30 วินาที จากนั้นเสียบปลั๊กกลับเข้าไปอีกครั้งและรอจนกระทั่งไฟแสดงสถานะใหม่หยุดกระพริบ

 4. เปิดเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงแล้วลองใช้ Netflix อีกครั้ง

ในกรณีที่ขั้นตอนนี้ช่วยให้สตรีมมิงได้อีกครั้ง:

 • หากไม่เชื่อมต่อผ่านเราเตอร์และเชื่อมต่อกับ Netflix ได้สำเร็จโดยเชื่อมต่อผ่านโมเด็มโดยตรง เป็นไปได้ที่เราเตอร์คือสาเหตุของปัญหา

 • การไม่เชื่อมผ่านเราเตอร์จะทำให้คุณสามารถสตรีมได้ในตอนนี้ แต่หากการตั้งค่านี้ไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด คุณอาจต้องติดต่อบุคคลที่ติดตั้งเครือข่ายภายในบ้านของคุณ เพื่อให้ช่วยรีเซ็ตหรือตั้งค่าเราเตอร์ให้ใหม่

ในกรณีที่ยังไม่สามารถสตรีมได้:

 • หากเชื่อมต่อเข้ากับโมเด็มโดยตรงและยังไม่สามารถสตรีม Netflix ได้ คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการอุปกรณ์ของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าโมเด็มและบริการอินเทอร์เน็ตทำงานปกติ

ในกรณีที่ไม่สามารถทำขั้นตอนนี้ได้:

 • หากทำได้ เราขอแนะนำให้ลองเชื่อมต่อเครื่องเล่นมีเดียสตรีมมิงเข้ากับโมเด็มโดยตรง -- ซึ่งจะทำให้คุณสามารถตัดเราเตอร์แบบไร้สายออกไปจากสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย อย่างไรก็ตาม หากไม่มีทางที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับโมเด็มได้โดยตรง ให้ทำการแก้ไขปัญหาต่อที่ด้านล่าง

การเรียกคืนการตั้งค่าเริ่มต้นของ ISP

 • หากคุณได้ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อแบบกำหนดเอง เราขอแนะนำให้กู้คืนการตั้งค่าแบบเริ่มต้นของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ

 • หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล ให้ปิดการใช้งานเครือข่ายดังกล่าวและเชื่อมต่อโดยตรงกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านของคุณ

 • หากคุณเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์สตรีมมิงเพื่อใช้การตั้งค่า DNS แบบกำหนดเอง ให้ลองรีเซ็ตการตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้ได้รับ DNS โดยอัตโนมัติ

 • หากไม่แน่ใจเกี่ยวกับวิธีการทำขั้นตอนเหล่านี้ ให้ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์สตรีมมิงของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

การปรับปรุงสัญญาณ Wi-Fi

หากคุณเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi อยู่ และขั้นตอนข้างต้นไม่ช่วยแก้ปัญหา ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อปรับปรุงการเชื่อมต่อแบบไร้สายให้ดีขึ้น:

 • ย้ายเราเตอร์ไปไว้ที่ตำแหน่งใหม่เพื่อปรับปรุงความแรงของสัญญาณ โดยปกติจะเห็นการรับสัญญาณที่ดีขึ้นทั่วบริเวณบ้านหากเราเตอร์อยู่ในตำแหน่งศูนย์กลาง

 • ย้ายอุปกรณ์ไร้สาย เช่น โทรศัพท์ไร้สายหรือเตาอบไมโครเวฟให้ห่างออกไปจากเราเตอร์ การรบกวนสัญญาณการเชื่อมต่อไร้สายจากอุปกรณ์เหล่านี้สามารถสร้างปัญหาเมื่อพยายามเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi

 • ยกเราเตอร์ขึ้นจากพื้น การวางเราเตอร์ไว้ด้านบนของชั้นหนังสือหรือโต๊ะจะทำให้รับสัญญาณได้ดีกว่าเราเตอร์ที่วางอยู่ข้างหลังหรือใต้เฟอร์นิเจอร์

ฉันควรทำอย่างไรต่อไป

หากทำตามขั้นตอนด้านบนเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ Netflix คุณอาจต้องติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณ บุคคลดังกล่าวสามารถให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายได้ โดยค้นหาว่ามีการติดตั้งเราเตอร์อย่างเหมาะสมหรือไม่ เพื่อใช้สื่อสารกับอุปกรณ์อื่นบนเครือข่ายภายในบ้านของคุณ