วิธีที่ Netflix ใช้ในการสตรีมวิดีโอ

วิธีที่ Netflix ใช้ในการสตรีมวิดีโอ

Netflix จะส่งภาพยนตร์และทีวีซีรีส์ไปยังหน้าจอของคุณโดยใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งจำเป็นต้องมีความช่วยเหลือ เนื้อหาของเราจะต้องผ่านจุดเชื่อมต่อต่างๆ ก่อนจะไปถึงคุณ เช่น เซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณกดเล่น

เนื้อหาจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อคุณกด "เล่น"


เมื่อคุณกดเล่น Netflix จะส่งวิดีโอไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณโดยใช้เส้นทางที่เร็วที่สุด ลองเปรียบเทียบกับการขับรถบนถนน เมื่อ Netflix ส่งวิดีโอออกมา เราจะพยายามหลีกเลี่ยงการจราจรแออัด อุบัติเหตุ และการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ระหว่างทาง เพื่อให้วิดีโอไปถึงคุณโดยเร็ว เส้นทางที่สั้นกว่าก็จะทำให้คุณภาพของวิดีโอดีขึ้น


ความช่วยเหลือจาก ISP ของคุณ

เราไม่อาจทำอย่างนั้นได้หากไม่มีความช่วยเหลือ

หลังจาก Netflix ส่งวิดีโอไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต วิดีโอนั้นจะส่งผ่านเครือข่ายของผู้ให้บริการไปยังบ้านของคุณ หากเครือข่ายของผู้ให้บริการมีปัญหาหรือช้าเกินไป จะส่งผลต่อคุณภาพของวิดีโอ หรือทำให้เกิดปัญหาในการใช้งาน Netflix

หากถนนไร้อุปสรรค ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของคุณก็จะส่งวิดีโอไปยังหน้าจอของคุณได้โดยตรง นอกจากนี้ คุณภาพของวิดีโอที่คุณได้รับยังได้รับผลกระทบจากความแรงของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในบ้านด้วย รวมถึงจำนวนอุปกรณ์ในบ้านที่กำลังใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาเดียวกัน


Netflix ช่วยเหลือคุณได้

ความช่วยเหลือเมื่อคุณต้องการ

การรับส่งข้อมูลที่หนาแน่นไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของการเชื่อมต่อระหว่าง Netflix และหน้าจอของคุณสามารถส่งผลต่อคุณภาพการสตรีมวิดีโอ และอาจทำให้เกิดปัญหาการสตรีมต่างๆ

หากปัญหาของคุณไม่ตรงตามบทความข้างต้น โปรดค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบได้ในศูนย์ช่วยเหลือ

บทความที่เกี่ยวข้อง