Netflix cho biết “Chúng tôi không thể chuyển đổi hồ sơ. (-1016)”

Nếu bạn thấy thông báo lỗi trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android cho biết

Chúng tôi không thể chuyển đổi hồ sơ. Vui lòng thử lại sau. (-1016)

Thông thường, bạn cần làm mới thông tin lưu trữ trên thiết bị để giải quyết sự cố này. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Truy cập Netflix.com bằng trình duyệt web

 1. Sử dụng máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng, kết nối đến cùng một mạng hoặc Wi-Fi với thiết bị đang có sự cố.

 2. Mở trình duyệt web và truy cập netflix.com/clearcookies.

 3. Từ góc trên bên phải, nhấp Đăng nhập.

 4. Đăng nhập vào tài khoản Netflix.

  • Nếu bạn gặp lỗi NSEZ-403, điều đó có nghĩa là chúng tôi không thể kết nối tài khoản của bạn với Netflix ngay bây giờ. Thử lại sau.

  • Nếu bạn không gặp lỗi, hãy tiếp tục thực hiện bước kế tiếp.

Đăng xuất khỏi Netflix

 1. Từ ứng dụng Netflix, nhấn vào biểu tượng Thêm biểu tượng thêm hoặc Hồ sơ của bạn biểu tượng hồ sơ.

 2. Cuộn xuống và nhấn Đăng xuất.

 3. Nhấn Đăng xuất lần nữa để xác nhận.

 4. Khi bạn đã đăng xuất xong, đăng nhập trở lại và dùng thử Netflix lần nữa.