Thông tin doanh nghiệp của Netflix

Netflix phục vụ các thành viên ở nhiều quốc gia. Pháp nhân Netflix cung cấp cho bạn quyền sử dụng dịch vụ Netflix tùy theo quốc gia bạn đăng ký thành viên, và pháp nhân này sẽ được ghi tên trong email xác nhận thanh toán hoặc tư cách thành viên của bạn. Pháp nhân Netflix đủ tiêu chuẩn làm đơn vị kiểm soát dữ liệu cho bạn được liệt kê trong tuyên bố về quyền riêng tư tại quốc gia của bạn.

Netflix, Inc.
121 Albright Way
Los Gatos, CA 95032, USA

Netflix International B.V.
Karperstraat 8-10
1075 KZ Amsterdam, the Netherlands
KvK: 62266519
VAT: NL853746333B01
Vốn cổ phần: 12.500 euro

Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.
Alameda Xingu, 350 - 14º andar - Alphaville Industrial
Barueri, CEP 06455-911 - SP - Brazil
CNPJ: 13.590.585/0002-70

Netflix Entertainment Services India LLP
Level 11, Godrej BKC, Plot C-68
G Block, BKC- Bandra (East)
Mumbai 400051, India

Netflix G.K.
Tokyo Midtown East 3F
9-7-2 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107-0052 Japan

Netflix Services Korea Ltd.
20F, Tower A, Centropolis Building
26, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul, 03161, Republic of Korea

Netflix Services UK Limited
30 Berners, London, W1T 3LR, United Kingdom
Mã số (đăng ký) công ty: 9091899
Mã số đăng ký thuế thu nhập: 623 25810 01805 A

Netflix Pte. Ltd.
9 Straits View, Marina One West Tower #14-07/12, Singapore 018937
Mã số đăng ký: 201531197W

Netflix Services France S.A.S.
11 Place Édouard VII, 75009 Paris, France
Mã số doanh nghiệp: 843 655 549 RCS Paris

Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.
Paseo de la Castellana 89, 28046 Madrid, Spain
Mã số VAT/NIF: B88182514

Netflix México S. de R.L. de C.V.
Paseo de la Reforma 483, Piso 37, Col. Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, CDMX, CP 06500
Mã số đăng ký: 112483
RFC (mã số thuế): NME110513P13

Netflix Australia Pty Ltd.
Level 19, 181 William Street
Melbourne VIC 3000, Australia

Netflix Services Germany GmbH
Friedrichstraße 88
10117, Berlin, Germany

Netflix Services Italy S.R.L.  
Via Boncompagni no. 8-10, Villino Rattazzi 
00187, Rome, Italy

Netflix Services Canada ULC
1200 Waterfront Centre, 200 Burrard St
Vancouver BC V7X 1T2, Canada