Thông tin doanh nghiệp của Netflix

Netflix phục vụ các thành viên ở nhiều quốc gia khác nhau. Pháp nhân Netflix cung cấp cho bạn quyền sử dụng dịch vụ Netflix và đủ tiêu chuẩn làm đơn vị kiểm soát dữ liệu cho bạn sẽ khác nhau tùy theo quốc gia bạn đăng ký thành viên, và pháp nhân này sẽ được ghi tên trong email xác nhận thanh toán hoặc tư cách thành viên của bạn.

Netflix, Inc.
100 Winchester Circle
Los Gatos, CA 95032, USA

Netflix International B.V.
Karperstraat 8-10
1075 KZ Amsterdam, the Netherlands
KvK: 62266519
VAT: NL853746333B01
Vốn cổ phần: 12.500 Euro

Netflix Entretenimento Brasil, Ltda.
Alameda Xingu, 350 - 14º andar - Alphaville Industrial
Barueri, CEP 06455-911 - SP - Brazil
CNPJ: 13.590.585/0002-70

Netflix Entertainment Services India LLP
Level 11, Godrej BKC, Plot C-68
G Block, BKC- Bandra (East)
Mumbai 400051, India

Netflix G.K.
Tokyo Midtown East 3F
9-7-2 Akasaka
Minato-ku
Tokyo 107-0052 Japan

Netflix Services Korea Ltd.
20F, Tower A, Centropolis Building
26, Ujeongguk-ro, Jongno-gu, Seoul, 03161, Republic of Korea
00-308-321-0058

Netflix Services UK Limited 
100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA
Số (đăng ký) công ty:  9091899
Mã số đăng ký thuế thu nhập:  623 25810 01805 A

Netflix Pte. Ltd.
9 Straits View, Marina One West Tower #14-07/12, Singapore 018937
Số đăng ký: 201531197W

Netflix Services France S.A.S.  
11 Place Édouard VII, 75009 Paris, France 
Mã số doanh nghiệp: 843 655 549 RCS Paris 

Netflix Servicios de Transmisión España, S.L.
Paseo de la Castellana 89,  28046 Madrid, Spain
Số VAT/NIF  B88182514

Netflix México S. de R.L. de C.V. 
Prado Sur 150, Floor 4. Lomas de Chapultepec, ZC: 11000. CDMX
Mã số đăng ký: 112483
RFC (mã số thuế): NME110513P13