Cách tìm kiếm và duyệt tìm Netflix

Để tìm chương trình truyền hình và phim, hãy tìm biểu tượng Tìm kiếm Biểu tượng tìm kiếm trong ứng dụng Netflix rồi nhập từ khóa tìm kiếm.

Lưu ý:
Để tìm kiếm chương trình truyền hình và phim theo ngôn ngữ phụ đề và âm thanh cụ thể, truy cập Duyệt tìm theo ngôn ngữ trên trang web.

Tìm kiếm

Ví dụ từ khóa tìm kiếm

Chất lượng âm thanh hoặc video

Atmos, UHD

Thể loại

Hài, Chính kịch

Ngôn ngữ

Phim Tây Ban Nha, chương trình truyền hình Pháp

Tên

Jennifer Aniston, Álvaro Morte

Tiêu đề chương trình truyền hình hoặc phim

Gambit Hậu, Phi vụ triệu đô

Duyệt tìm

Trang chủ của bạn sẽ hiển thị nhiều hàng chương trình truyền hình và phim mà chúng tôi cho rằng bạn sẽ thích. Bạn có thể thu hẹp những gợi ý này bằng cách chọn Chương trình truyền hình hoặc Phim từ menu. Bạn có thể thu hẹp hơn nữa theo Thể loại hoặc Danh mục. Tên và các giá trị của lựa chọn này trên các thiết bị khác nhau có thể khác nhau.

Để tìm các bộ phim và chương trình truyền hình được phát hành gần đây, hãy truy cập Mới & Phổ biến, Mới nhất hoặc Mới & Hot từ menu (tên các mục có thể khác nhau tùy vào thiết bị của bạn).

Lưu ý:
Nếu không thấy chương trình truyền hình hoặc phim mà bạn mong muốn, hãy xem xếp hạng độ tuổi và tùy chọn ngôn ngữ được cài đặt trong hồ sơ, vì những điều này có thể ảnh hưởng đến nội dung bạn thấy. Nếu bạn vẫn không tìm thấy nội dung mong muốn, bạn có thể đề xuất chương trình truyền hình hoặc phim.

Bài viết liên quan