Cách thiết lập xếp hạng độ tuổi cho hồ sơ hoặc chặn phim/chương trình

Khi bạn thiết lập xếp hạng độ tuổi cho một hồ sơ, hồ sơ đó sẽ chỉ nhìn thấy các chương trình truyền hình, phim và trò chơi có xếp hạng độ tuổi bằng hoặc thấp hơn xếp hạng đó. Bạn cũng có thể chặn một số chương trình truyền hình hoặc phim cụ thể trên từng hồ sơ.

Đặt xếp hạng độ tuổi cho một hồ sơ

 1. Từ trình duyệt web, truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Mở phần cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn quản lý.

 3. Thay đổi cài đặt Giới hạn xem.

 4. Nhập mật khẩu Netflix của bạn.

 5. Đặt mức xếp hạng độ tuổi cho các chương trình truyền hình và phim mà bạn muốn cho phép hồ sơ đó xem.

  Lưu ý:
  Xếp hạng trò chơi tương ứng với xếp hạng độ tuổi của chương trình truyền hình hoặc phim được thiết lập cho hồ sơ đó. Tìm hiểu thêm tại Mức xếp hạng độ tuổi cho trò chơi trên Netflix.
 6. Chọn Lưu. Các chương trình truyền hình, phim và trò chơi vượt quá độ tuổi được chọn sẽ bị loại khỏi hồ sơ.

Nếu bạn gặp lỗi khi thay đổi độ tuổi trên hồ sơ Trẻ em, tham khảo Tôi không thể thay đổi giới hạn độ tuổi trong trải nghiệm Netflix Trẻ em.

Chặn hoặc bỏ chặn một chương trình truyền hình hoặc phim

 1. Từ trình duyệt web, vào trang Tài khoản của bạn.

 2. Mở phần cài đặt Hồ sơ và Tính năng kiểm soát của cha mẹ cho hồ sơ mà bạn muốn quản lý. 

 3. Thay đổi cài đặt Giới hạn xem.

 4. Nhập mật khẩu Netflix của bạn.

 5. Trong mục Giới hạn video, nhập tên chương trình truyền hình hoặc phim và nhấp vào tên đó khi được hiển thị.

  • Để loại một phim hoặc chương trình khỏi danh sách giới hạn, chọn biểu tượng X ở bên cạnh tên phim hoặc chương trình đó.

 6. Chọn Lưu. Các chương trình truyền hình và phim được tô màu đỏ trong mục Giới hạn video sẽ bị loại bỏ khỏi hồ sơ đó.

Lưu ý:
Bạn có thể cần làm mới thiết bị để cài đặt mới có hiệu lực. Để làm mới:
– Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
– Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Để tận dụng tính năng Kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật tính năng kiểm soát của cha mẹ lên phiên bản mới nhất.

Bài viết liên quan