Cách thiết lập xếp hạng độ tuổi cho hồ sơ hoặc chặn phim/chương trình

Khi bạn thiết lập xếp hạng độ tuổi cho một hồ sơ, hồ sơ đó sẽ chỉ nhìn thấy các chương trình truyền hình, phim và trò chơi có xếp hạng độ tuổi bằng hoặc thấp hơn xếp hạng đó. Bạn cũng có thể chặn một số chương trình truyền hình hoặc phim cụ thể trên từng hồ sơ.

Đặt xếp hạng độ tuổi cho một hồ sơ

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, nhấn vào Netflix của tôi .

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu .

 4. Nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 5. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấn vào Giới hạn xem .

 7. Nhấn vào Xếp hạng độ tuổi .

 8. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 9. Đặt mức xếp hạng độ tuổi mà bạn muốn.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt, hãy truy cập trang Tài khoản.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, hãy chọn hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ. 

 3. Chọn Giới hạn xem.

 4. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 5. Đặt mức xếp hạng độ tuổi mà bạn muốn.

 6. Chọn Lưu.

Lưu ý:
Xếp hạng trò chơi tương ứng với xếp hạng độ tuổi của chương trình truyền hình hoặc phim được thiết lập cho hồ sơ đó. Tìm hiểu thêm tại Mức xếp hạng độ tuổi cho trò chơi trên Netflix.

Hồ sơ được thiết lập mức xếp hạng độ tuổi sẽ chỉ hiển thị các chương trình truyền hình và phim phù hợp với mức xếp hạng độ tuổi được chọn.

Nếu bạn gặp lỗi khi thay đổi xếp hạng độ tuổi của một hồ sơ Trẻ em, hãy tham khảo Tôi không thể thay đổi giới hạn độ tuổi trong trải nghiệm Netflix Trẻ em.

Chặn hoặc bỏ chặn một chương trình truyền hình hoặc phim

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi .

 3. Ở phía trên bên phải, hãy nhấn vào Menu .

 4. Nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 5. Chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 6. Nhấn vào Giới hạn xem .

 7. Nhấn vào Chặn video .

 8. Nhập tên của chương trình truyền hình hoặc phim rồi nhấn vào tên đó để thêm vào danh sách phim và chương trình bạn đã chặn.

  • Để xóa một bộ phim hoặc chương trình khỏi danh sách chặn của bạn, hãy nhấn vào Chỉnh sửa rồi nhấn vào dấu X bên cạnh tên của bộ phim hoặc chương trình đó.

Trình duyệt web

 1. Trên một trình duyệt, hãy truy cập trang Tài khoản.

 2. Trong phần Hồ sơ và tính năng kiểm soát của cha mẹ, hãy chọn hồ sơ mà bạn muốn chỉnh sửa.

  • Đối với một số tài khoản, hãy chọn Hồ sơ rồi chọn một hồ sơ. 

 3. Chọn Giới hạn xem.

 4. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 5. Trong mục Giới hạn video, nhập tên chương trình truyền hình hoặc phim, rồi sau đó chọn bộ phim hoặc chương trình muốn giới hạn xem.

  • Để loại một bộ phim hoặc chương trình khỏi danh sách bị chặn, chọn biểu tượng X ở bên cạnh tên phim hoặc chương trình đó.

 6. Chọn Lưu.

Các chương trình truyền hình và phim được liệt kê trong mục Chặn videoGiới hạn video sẽ bị loại khỏi hồ sơ đó.

Lưu ý:
Bạn có thể cần làm mới thiết bị để cài đặt mới có hiệu lực. Để làm mới:
– Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
– Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị rồi đăng nhập trở lại.

Để tận dụng tính năng Kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật tính năng kiểm soát của cha mẹ lên phiên bản mới nhất.

Bài viết liên quan