Cách tạo hồ sơ cho trẻ em

Để quản lý các loại chương trình truyền hình, phim và trò chơi mà trẻ em và những người khác trên tài khoản Netflix của bạn có thể xem hoặc chơi, bạn có thể tạo từng hồ sơ với xếp hạng độ tuổi theo ý muốn. Bạn có thể thêm hồ sơ trên những thiết bị được sản xuất sau năm 2013.

 1. Truy cập trang Quản lý hồ sơ bằng một thiết bị trong danh sách dưới đây:

  • TV hoặc thiết bị phát trực tuyến: Chuyển đến màn hình chọn hồ sơ rồi chọn Thêm hồ sơ +

  • Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone, hoặc iPad: Ở phía dưới bên phải của ứng dụng Netflix, hãy nhấn vào Netflix của tôi biểu tượng netflix của tôi, nhấn vào hồ sơ của bạn rồi nhấn vào  Quản lý hồ sơ .

  • Trình duyệt web: Chuyển đến trang Quản lý hồ sơ của bạn. 

 2. Chọn Thêm hồ sơ

 3. Thêm tên vào hồ sơ. Để sử dụng trải nghiệm Netflix Trẻ em, chọn Dành cho trẻ em, Hồ sơ Trẻ em, hoặc Trẻ em? (tùy thuộc vào thiết bị của bạn).

  • Hồ sơ trẻ em có logo trên biểu tượng hồ sơ để giúp người dùng dễ nhận biết.

 4. Chọn Tiếp tục. Hồ sơ mới sẽ hiển thị trong danh sách hồ sơ trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn không tạo được hồ sơ trên thiết bị hoặc khi sử dụng trình duyệt di động, hãy truy cập netflix.com trên máy tính rồi làm theo các bước trên.

Lưu ý:
Không thể thiết lập hồ sơ chính trên tài khoản Netflix của bạn làm hồ sơ Trẻ em.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa một hồ sơ phụ hiện có bằng các thiết bị này.

Điện thoại hoặc máy tính bảng Android, iPhone hoặc iPad

 1. Mở ứng dụng Netflix.

 2. Ở phía dưới bên phải, hãy nhấn vào Netflix của tôi biểu tượng netflix của tôi, nhấn vào hồ sơ của bạn rồi nhấn vào Quản lý hồ sơ .

 3. Trên hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa, nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa biểu tượng bút chì chỉnh sửa.

 4. Nhấn vào Giới hạn xem .

 5. Nhấn vào Xếp hạng độ tuổi .

 6. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 7. Nhấn vào Hồ sơ trẻ em, sau đó nhấn vào biểu tượng Quay lại biểu tượng mũi tên quay lại.

 8. Nhấn vào Khởi động lại ứng dụng.

Trình duyệt web

 1. Trên trình duyệt, hãy truy cập trang Quản lý hồ sơ rồi chọn hồ sơ bạn muốn chỉnh sửa.

 2. Trong phần Cài đặt độ tuổi, hãy chọn Chỉnh sửa.

 3. Nhập mật khẩu đăng nhập tài khoản Netflix của bạn.

 4. Chọn Hiển thị nội dung Trải nghiệm Netflix Trẻ em với các video chỉ dành cho trẻ em.

 5. Chọn Lưu.

Nếu bạn chọn một độ tuổi vượt quá độ tuổi được phép đối với trải nghiệm Netflix Trẻ em, thì trải nghiệm Netflix Trẻ em sẽ không được áp dụng cho hồ sơ đó.


Trải nghiệm Netflix Trẻ em

Hồ sơ trải nghiệm Netflix trẻ em:

 • Có logo trên biểu tượng hồ sơ để dễ nhận biết.

 • Có giao diện đơn giản, tạo cảm giác dễ dùng.

 • Xóa quyền truy cập trực tiếp vào cài đặt tài khoản.

 • Chỉ phát các chương trình và phim đã chọn lọc kỹ dành cho trẻ em.

 • Không có Trò chơi Netflix.

Lưu ý:
Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng cài đặt mới này. Để làm mới:
– Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
– Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị, sau đó đăng nhập trở lại.

Để tận dụng tính năng Kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã cập nhật tính năng kiểm soát của cha mẹ lên phiên bản mới nhất.

Bài viết liên quan