Cách tạo hồ sơ cho trẻ em

Để quản lý các loại chương trình truyền hình, phim và trò chơi mà trẻ em và những người khác trên tài khoản Netflix của bạn có thể xem hoặc chơi, bạn có thể tạo từng hồ sơ với xếp hạng độ tuổi theo ý muốn. Bạn có thể thêm hồ sơ trên những thiết bị được sản xuất sau năm 2013.

 1. Truy cập trang Quản lý hồ sơ.

 2. Chọn Thêm hồ sơ

 3. Đặt tên hồ sơ. Để sử dụng trải nghiệm Netflix Trẻ em, chọn Trẻ em.

  • Hồ sơ trẻ em có logo trên biểu tượng hồ sơ để giúp người dùng dễ nhận biết.

 4. Chọn Tiếp tục. Hồ sơ mới sẽ hiển thị trong danh sách hồ sơ trên tài khoản của bạn.

Nếu bạn không tạo được hồ sơ trên thiết bị hoặc khi sử dụng trình duyệt di động, hãy truy cập netflix.com trên máy tính rồi làm theo các bước trên.

Trải nghiệm Netflix Trẻ em

Hồ sơ trải nghiệm Netflix trẻ em:

 • Có logo trên biểu tượng hồ sơ để dễ nhận biết.

 • Có giao diện đơn giản, tạo cảm giác dễ dùng.

 • Xóa quyền truy cập trực tiếp vào cài đặt tài khoản.

 • Chỉ phát các chương trình và phim đã chọn lọc kỹ dành cho trẻ em.

 • Không có Trò chơi Netflix.

Để chọn trải nghiệm Netflix Trẻ em, chọn Trẻ em khi tạo hồ sơ. Hoặc truy cập cài đặt Giới hạn xem của hồ sơ và chọn Hiển thị nội dung trải nghiệm Netflix Trẻ em với các video chỉ dành cho trẻ em.

Nếu bạn chọn xếp hạng độ tuổi vượt quá độ tuổi được cho phép đối với trải nghiệm sử dụng Netflix Trẻ em, thì trải nghiệm sử dụng Netflix Trẻ em sẽ không được áp dụng cho hồ sơ đó.

Lưu ý:
Bạn có thể phải làm mới thiết bị để áp dụng cài đặt mới này. Để làm mới:
– Chuyển sang một hồ sơ khác, sau đó chuyển trở lại.
– Hoặc đăng xuất khỏi thiết bị, sau đó đăng nhập trở lại.

Để tận dụng Tính năng kiểm soát của cha mẹ trên Netflix, hãy đảm bảo bạn đã có phiên bản mới nhất của tính năng kiểm soát của cha mẹ.

Bài viết liên quan