Netflix cho biết "Rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn tất quy trình đăng ký lúc này".

Nếu bạn nhìn thấy thông báo lỗi

Rất tiếc, chúng tôi không thể hoàn tất quy trình đăng ký lúc này. Vui lòng thử lại sau.

Nguyên nhân thường là do lỗi ở thông tin mà bạn đang sử dụng để đăng ký. Hãy làm theo các bước xử lý sự cố dưới đây để khắc phục.

Xác minh thông tin của bạn

Hãy kiểm tra để chắc chắn bạn đã nhập đúng thông tin thanh toán. Bạn có thể cần xóa và nhập lại thông tin để đăng ký thành công. Nếu bạn vẫn không thể kích hoạt tài khoản sau khi xác minh thông tin này, hãy tiếp tục xử lý sự cố như dưới đây.

Liên hệ với tổ chức tài chính

Nếu bạn đã xác minh rằng thông tin thanh toán mà bạn nhập là đúng, vui lòng liên hệ với tổ chức tài chính của mình và thử lại sau.