Email tài khoản Netflix bị thay đổi khi chưa được phép

Tại Netflix, chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật tài khoản. Nếu bạn nhận được email từ Netflix cho biết địa chỉ email của bạn đã bị thay đổi và bạn không yêu cầu thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Xem các mẹo của chúng tôi để biết các bước bổ sung mà bạn có thể thực hiện để giúp giữ an toàn cho tài khoản Netflix của bạn.

Bài viết liên quan