Yêu cầu hệ thống khi xem Netflix trên trình phát HTML5 và Silverlight

Bạn có thể sử dụng trình phát Netflix HTML5 hoặc phần bổ trợ Silverlight để xem các chương trình truyền hình và phim Netflix trên:

 • Máy tính Windows chạy Windows XP trở lên

 • Máy tính Mac trên nền Intel chạy OS X Tiger (v10.4.11) trở lên

 • iPad chạy iPadOS 13.0 trở lên

Tham khảo các yêu cầu đầy đủ dưới đây cho HTML5, Silverlight 5 và Silverlight 4.

HTML5
Silverlight 5
Silverlight 4

Hệ điều hành

Chrome

(90 trở lên)

Microsoft Edge

(90 trở lên)

Mozilla Firefox

(88 trở lên)

Opera

(74 trở lên)

Safari

(11 trở lên)

Windows 7 trở lên

Mac OS X 10.11

macOS 10.12 trở lên

(Edge 96 trở lên)

iPadOS 13.0 trở lên

Chrome OS

(Chrome 96 trở lên)

Linux**

*Safari được hỗ trợ trên tất cả các đời máy tính Mac từ 2012 trở đi và một số máy tính Mac 2011
**Do Linux có nhiều cấu hình, bộ phận hỗ trợ khách hàng của Netflix không thể hỗ trợ xử lý các sự cố trên thiết bị Linux.

Lưu ý:
Một số trình duyệt không được hỗ trợ vẫn có thể hoạt động được, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm trải nghiệm Netflix trên các trình duyệt đó.

Độ phân giải:

 • Google Chrome

  • Tối đa 720p trên Windows, Mac và Linux

  • Tối đa 1080p trên Chrome OS

 • Microsoft Edge tối đa 4K*

 • Mozilla Firefox tối đa 720p

 • Opera tối đa 720p

 • Safari

  • Tối đa 4K trên macOS 11.0 trở lên

  • Tối đa 1080p trên macOS từ 10.11 tới 10.15

*Nếu muốn phát trực tuyến ở chế độ 4K, bạn phải có kết nối theo chuẩn HDCP 2.2 đến màn hình có thể phát ở chế độ 4K, CPU Intel Core thế hệ thứ 7 và các bản cập nhật mới nhất của Windows. Kiểm tra với nhà sản xuất hệ thống của bạn để xác minh thông số kỹ thuật.

Hệ điều hành và trình duyệt

Hệ điều hành

Internet
Explorer 11

Internet
Explorer 10

Internet
Explorer 9

Internet
Explorer 8

Internet
Explorer 7

Firefox
12-52

Safari
4-10

Chrome
12-44

Windows 8.1 Desktop

Windows 8 Desktop

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012

Windows 7

Windows 7 SP1

Windows Server 2008 SP2

Windows Server 2008 R2 SP1

Windows Vista SP2

Windows Server 2003 SP2, Windows XP SP3

Mac OS 10.5.7 tới 10.12.6 (trên nền Intel)

Phần cứng

Cấu phần

Yêu cầu tối thiểu

Windows

x86 hoặc x64 (chỉ hỗ trợ chế độ 64 bit cho Internet Explorer) với bộ xử lý 1,6 Ghz (gigahertz) trở lên; RAM 512MB

Mac (trên nền Intel)

Bộ xử lý Intel Core Duo 1.83-GHz (gigahertz) trở lên; RAM 512MB

Lưu ý:
Microsoft không còn hỗ trợ plug-in Silverlight. Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Silverlight, bạn nên cập nhật lên trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

Hệ điều hành và trình duyệt

Hệ điều hành

Internet
Explorer 9

Internet
Explorer 8

Internet
Explorer 7

Firefox
3-52

Safari
3-10

Chrome
4-44

Windows 7

Windows Vista

Windows XP SP3

Mac OS 10.4.11 tới 10.12.6 (trên nền Intel)

Phần cứng

Cấu phần

Yêu cầu tối thiểu

Windows

x86 hoặc x64 (Trình duyệt phải ở chế độ 32 bit) với bộ xử lý 1,6 Ghz (gigahertz) trở lên; RAM 512MB

Mac (trên nền Intel)

Bộ xử lý Intel Core Duo 1.83-GHz (gigahertz) trở lên; RAM 512MB

Lưu ý:
Microsoft không còn hỗ trợ plug-in Silverlight. Nếu bạn gặp sự cố khi sử dụng Silverlight, bạn nên cập nhật lên trình duyệt có hỗ trợ HTML5.

Bài viết liên quan