Yêu cầu về máy tính của Netflix đối với trình phát HTML5

Bạn có thể sử dụng trình duyệt web để xem các chương trình truyền hình và phim Netflix trên:

 • Máy tính Windows chạy Windows 10 trở lên.

 • Máy tính Mac chạy OS X El Capitan phiên bản 10.11.6 trở lên.

 • Chromebook chạy Chrome OS phiên bản 76 trở lên.

 • iPad chạy iPadOS 16 trở lên.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu này, hãy xem bên dưới.

Trình duyệt HTML5

Hệ điều hành

Chrome
(102 trở lên)

Microsoft Edge
(102 trở lên)

Mozilla Firefox
(88 trở lên)

Opera
(89 trở lên)

Safari
(11 trở lên)

Windows 10 trở lên

Mac OS X 10.11

macOS 10.11.6 trở lên

iPadOS 16 trở lên

Chrome OS

(Chrome 76 trở lên)

Linux**

*Safari được hỗ trợ trên tất cả các đời máy tính Mac từ 2012 trở đi và một số máy tính Mac 2011.
**Do Linux có nhiều cấu hình, bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Netflix không thể hỗ trợ xử lý các sự cố trên thiết bị chạy hệ điều hành Linux.

Lưu ý:
Một số trình duyệt không được hỗ trợ vẫn có thể hoạt động được, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm trải nghiệm Netflix trên các trình duyệt đó. Bạn nên sử dụng một trình duyệt được Netflix hỗ trợ.

Độ phân giải:

 • Google Chrome

  • Tối đa 720p trên Windows và Linux

  • Tối đa 1080p trên Mac và Chrome OS

 • Tối đa 4K trên Microsoft Edge (trên máy tính đáp ứng các yêu cầu xem ở chế độ Ultra HD)

 • Mozilla Firefox tối đa 720p

 • Opera tối đa 720p

 • Safari

  • Tối đa 4K trên macOS 11 trở lên

  • Tối đa 1080p trên macOS 10.11 đến 10.15

Bài viết liên quan