Các trình duyệt được Netflix hỗ trợ và yêu cầu hệ thống

Bạn có thể tạo tài khoản và xem Netflix bằng trình duyệt web trên máy tính hoặc iPad của bạn.

Các trình duyệt được hỗ trợ

Nếu không thể đăng ký, đăng nhập hoặc xem Netflix bằng trình duyệt web, bạn có thể cần cập nhật máy tính, thiết bị di động hoặc trình duyệt của mình để đáp ứng các yêu cầu về phiên bản trình duyệt và hệ thống của Netflix được nêu bên dưới.

Yêu cầu về phiên bản hệ thống và trình duyệt

Kiểm tra hệ điều hành (OS) và phiên bản trình duyệt bắt buộc để xem Netflix trên trình duyệt web.

Windows

Để xem Netflix trong trình duyệt web bằng máy tính Windows, máy tính đó phải cài đặt Windows 8, Windows 10 hoặc Windows 11.

Trình duyệt của bạn phải thuộc một phiên bản được hỗ trợ trong danh sách bên dưới.

Trình duyệt web

Phiên bản bắt buộc

Độ phân giải tối đa

Edge

118 trở lên

Ultra HD (2160p)*

Chrome

106 trở lên

Full HD (1080p)

Firefox

111 trở lên

HD (720p)

Opera

92 trở lên

HD (720p)

*Ultra HD (2160p) chỉ khả dụng trên máy tính Windows đáp ứng các yêu cầu này về chế độ Ultra HD.

Mac

Để xem Netflix trên trình duyệt web bằng máy tính Mac, trình duyệt web phải được cài đặt macOS 10.15 trở lên.

Trình duyệt của bạn phải thuộc phiên bản bắt buộc trong danh sách bên dưới.

Trình duyệt web

Phiên bản bắt buộc

Độ phân giải video tối đa

Safari

11 trở lên

Ultra HD (2160p)*

Chrome

106 trở lên

Full HD (1080p)

Edge

118 trở lên

HD (720p)

Firefox

111 trở lên

HD (720p)

Opera

92 trở lên

HD (720p)

*Ultra HD chỉ khả dụng trên máy tính Mac đã cài đặt macOS 11.0 trở lên đáp ứng các yêu cầu này về chế độ Ultra HD. Máy tính Mac đã cài đặt macOS 10.15 có thể xem ở chế độ tối đa là Full HD (1080p).

Chromebook

Để xem Netflix trên trình duyệt web bằng Chromebook, Chromebook phải được cài đặt ChromeOS 76 trở lên.

Trình duyệt của bạn phải thuộc phiên bản bắt buộc trong danh sách bên dưới.

Trình duyệt web

Phiên bản bắt buộc

Độ phân giải video tối đa

Chrome

106 trở lên

Full HD (1080p)

iPad

Để xem Netflix trên trình duyệt web bằng iPad, iPad phải được cài đặt iPadOS 13 trở lên.

Trình duyệt của bạn phải thuộc phiên bản bắt buộc trong danh sách bên dưới.

Trình duyệt web

Phiên bản bắt buộc

Độ phân giải video tối đa

Safari

11 trở lên

Full HD (1080p)

Linux

Bạn có thể xem Netflix trong trình duyệt web trên máy tính chạy một số hệ điều hành (HĐH) GNU/Linux.

Do Linux có nhiều cấu hình nên chúng tôi không thể đảm bảo Netflix sẽ hoạt động trên các thiết bị chạy hệ điều hành Linux và có thể gặp sự cố. Bộ phận hỗ trợ khách hàng của Netflix không thể trợ giúp khắc phục sự cố cho các thiết bị chạy hệ điều hành Linux.

Trình duyệt của bạn phải thuộc phiên bản bắt buộc trong danh sách bên dưới.

Trình duyệt web

Phiên bản bắt buộc

Độ phân giải video tối đa

Chrome

106 trở lên

HD (720p)

Firefox

111 trở lên

HD (720p)

Edge

118 trở lên

HD (720p)

Opera

92 trở lên

HD (720p)

Bài viết liên quan