Cách cập nhật ứng dụng Netflix trên iPhone, iPad hoặc iPod touch.

Để cập nhật lên phiên bản mới nhất của ứng dụng Netflix, hãy làm theo các bước cho phiên bản iOS trên thiết bị của bạn.

iOS 13 trở lên

  1. Từ Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng App Store.

  2. Nhấn vào Profile (Hồ sơ).

  3. Tìm Netflix.

  4. Nhấn Update (Cập nhật).

  5. Nhập mật khẩu ID Apple nếu được yêu cầu.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với các bước trên, hãy truy cập trang Hỗ trợ của Apple.

iOS 12 trở xuống

  1. Từ Màn hình chính, hãy nhấn vào biểu tượng App Store.

  2. Nhấn Updates (Cập nhật).

  3. Tìm Netflix.

  4. Nhấn Update (Cập nhật).

  5. Nhập mật khẩu ID Apple nếu được yêu cầu.

Nếu bạn gặp bất kỳ sự cố nào với các bước trên, hãy truy cập trang Hỗ trợ của Apple.

Bài viết liên quan