Tại sao giá gói Netflix của bạn thay đổi

Khi chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm chương trình truyền hình và phim, áp dụng tính năng sản phẩm mới, các gói dịch vụ và giá cả của chúng tôi có thể sẽ thay đổi. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh gói dịch vụ và giá để thích nghi với các thay đổi của thị trường, chẳng hạn như thay đổi về thuế địa phương hoặc lạm phát.

Khi thay đổi gói dịch vụ và giá, chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện trải nghiệm Netflix và đầu tư vào những nội dung chất lượng cho những người đăng ký trên khắp thế giới.


Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về việc thay đổi giá:


Tôi sẽ được thông báo về việc thay đổi giá như thế nào?

Nếu giá dịch vụ của bạn sắp thay đổi, ít nhất 30 ngày trước ngày tính phí theo giá mới, Netflix sẽ gửi email cho bạn cũng như hiển thị thông báo khi bạn đăng nhập vào Netflix, trong đó nêu chi tiết thay đổi về giá.

Bạn cũng có thể truy cập mục Thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn để xác minh ngày tính phí và giá gói dịch vụ.


Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thấy thông báo về việc thay đổi giá?

Nếu bạn không thấy email, vui lòng xác nhận rằng địa chỉ email được liên kết với tài khoản của bạn là chính xác.

Nếu bạn không thấy thông báo khi đăng nhập vào Netflix, thì có thể một người có quyền sử dụng tài khoản của bạn đã nhìn thấy thông báo đó và đã thực hiện hành động.


Tôi có thể so sánh các gói dịch vụ và mức giá của Netflix ở đâu?

Bạn có thể so sánh các gói dịch vụ và mức phí hiện tại và thay đổi gói dịch vụ bất cứ lúc nào.


Tôi có thể giữ nguyên giá gói dịch vụ cũ không?

Để công bằng với tất cả các thành viên, giá gói dịch vụ mới sẽ áp dụng với tất cả mọi người khi cập nhật về giá được thông báo.

Bài viết liên quan