Tại sao giá Netflix của tôi lại thay đổi?

Khi chúng tôi tiếp tục bổ sung thêm chương trình truyền hình và phim, áp dụng tính năng sản phẩm mới, các gói dịch vụ và giá cả của chúng tôi có thể sẽ thay đổi. Chúng tôi cũng có thể điều chỉnh gói dịch vụ và giá để thích nghi với các thay đổi của thị trường, chẳng hạn như thay đổi về thuế địa phương hoặc lạm phát.

Khi thay đổi gói dịch vụ và giá, chúng tôi luôn nỗ lực cải thiện trải nghiệm Netflix và đầu tư vào những nội dung chất lượng cho những người đăng ký trên khắp thế giới.

Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi thường gặp về thay đổi giá:

Làm sao để biết giá gói dịch vụ của tôi sắp thay đổi?

Nếu giá dịch vụ của bạn sắp thay đổi, 1 tháng trước ngày tính phí theo giá mới, Netflix sẽ gửi email cho bạn cũng như hiển thị thông báo khi bạn đăng nhập vào Netflix, trong đó nêu chi tiết thay đổi về giá.

Truy cập mục Thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn để xác minh ngày tính phí và giá gói dịch vụ.

Tôi có thể so sánh các gói dịch vụ và mức giá của Netflix ở đâu?

Bạn có thể so sánh các gói dịch vụ và mức phí hiện tại và thay đổi gói dịch vụ bất cứ lúc nào.

Tôi chưa được thông báo về thay đổi giá. Làm sao để biết giá gói dịch vụ của tôi có thay đổi hay không?

Nếu chưa được Netflix thông báo về thay đổi giá, vui lòng tham khảo các gói dịch vụ hiện tại và mức giá.

Bạn có thể xác nhận ngày tính phí và số tiền thanh toán cho Netflix bằng cách truy cập mục Thông tin thanh toán trong tài khoản của bạn.

Tôi có thể giữ nguyên giá gói dịch vụ cũ không?

Để công bằng với tất cả các thành viên, giá gói dịch vụ mới sẽ áp dụng với tất cả mọi người khi cập nhật về giá được thông báo.