Làm sao để thay đổi gói của bạn

Bạn có thể thay đổi gói Netflix bất kì lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Netflix.

  2. Trong mục Thông tin gói, chọn Thay đổi gói. (Nếu bạn không thấy mục Thay đổi gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi.)

    Lưu ý:
    Nếu tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng, bạn không thể thực hiện thay đổi gói cho đến khi trạng thái tạm ngưng được giải quyết.
  3. Chọn gói bạn muốn, rồi chọn Tiếp tục hoặc Cập nhật.

  4. Chọn Xác nhận thay đổi hoặc Xác nhận.

Việc đổi sang gói dịch vụ có mức phí cao hơn sẽ có hiệu lực ngay lập tức để bạn có thể tận hưởng mọi tính năng bổ sung. Vì Netflix là dịch vụ trả trước, ngày tính phí của bạn sẽ thay đổi dựa trên số dư còn lại của lần thanh toán gần nhất. Tham khảo cách thay đổi ngày tính phí để đổi về ngày tính phí cũ.

Việc đổi sang gói dịch vụ có mức phí thấp hơn sẽ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng của gói dịch vụ có mức phí cao hơn cho đến ngày tính phí tiếp theo.

Ví dụ: bạn có thể chuyển từ gói Cơ bản sang gói Tiêu chuẩn, rồi chuyển từ gói Tiêu chuẩn sang gói Cao cấp trong cùng một tháng. Tuy nhiên, nếu bạn đổi sang gói dịch vụ có mức phí thấp hơn thì gói đó sẽ chỉ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo.

Bạn có thể hủy Netflix bất cứ lúc nào.

Bài viết liên quan