Làm sao để thay đổi gói của bạn

Bạn có thể thay đổi gói Netflix bất kì lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Netflix của bạn.

  2. Chọn Thay đổi gói dịch vụ. (Nếu bạn không thấy tùy chọn Thay đổi gói dịch vụ, hãy liên hệ với chúng tôi.)

    Lưu ý:
    Nếu tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng, bạn không thể thực hiện thay đổi gói cho đến khi trạng thái tạm ngưng được giải quyết.
  3. Chọn gói bạn muốn, rồi chọn Tiếp tục hoặc Cập nhật.

  4. Chọn Xác nhận thay đổi hoặc Xác nhận.

Việc đổi sang gói dịch vụ có mức phí cao hơn sẽ có hiệu lực ngay lập tức để bạn có thể tận hưởng mọi tính năng bổ sung. Vì Netflix là dịch vụ trả trước, ngày tính phí của bạn sẽ thay đổi dựa trên số dư còn lại của lần thanh toán gần nhất.

Việc đổi sang gói dịch vụ có mức phí thấp hơn sẽ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo của bạn. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng của gói dịch vụ có mức phí cao hơn cho đến ngày tính phí tiếp theo.

Bạn có thể hủy Netflix bất cứ lúc nào.

Bài viết liên quan