Làm sao để thay đổi gói của bạn

Bạn có thể thay đổi gói Netflix bất kì lúc nào bằng cách làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Netflix.

  2. Trong mục Thông tin gói, chọn Thay đổi gói. (Nếu bạn không thấy mục Thay đổi gói, vui lòng liên hệ với chúng tôi.)

    Lưu ý:
    Nếu tài khoản của bạn đang bị tạm ngưng, bạn không thể thực hiện thay đổi gói cho đến khi trạng thái tạm ngưng được giải quyết.
  3. Chọn gói bạn muốn, rồi chọn Tiếp tục hoặc Cập nhật.

  4. Chọn Xác nhận thay đổi hoặc Xác nhận.

Việc nâng cấp gói sẽ có hiệu lực tức thì để bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng bổ sung. Vì Netflix là dịch vụ trả trước, ngày tính phí của bạn sẽ thay đổi dựa trên số dư còn lại của lần thanh toán gần nhất. Tham khảo Cách thay đổi ngày tính phí để đổi về ngày tính phí cũ.

Quá trình hạ cấp về gói với giá thấp hơn sẽ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo. Bạn có thể tiếp tục sử dụng các tính năng của gói giá cao hơn cho đến ngày tính phí tiếp theo.

Ví dụ, bạn có thể nâng cấp từ gói Cơ bản lên gói Tiêu chuẩn, rồi nâng cấp từ gói Tiêu chuẩn lên gói Cao cấp trong cùng một tháng. Tuy nhiên, nếu bạn hạ cấp gói dịch vụ, thay đổi sẽ chỉ có hiệu lực vào ngày tính phí tiếp theo.

Bạn có thể hủy Netflix bất cứ lúc nào.

Bài viết liên quan