Cách hủy Netflix

Bạn có thể hủy tài khoản Netflix bất cứ lúc nào.

Lưu ý:
Đây là cách duy nhất để hủy tài khoản và chấm dứt tư cách thành viên. Việc đăng xuất khỏi tài khoản hay xóa ứng dụng Netflix không có tác dụng hủy tài khoản.

Thời điểm ngừng tính phí tư cách thành viên

Bạn sẽ không bị tính phí lần nữa trừ khi bạn kích hoạt lại tài khoản. Nếu bạn hủy khi chưa hết kỳ tính phí, bạn có thể sử dụng Netflix cho đến khi tài khoản tự động hủy vào cuối kỳ tính phí.

Nếu bạn không thấy tùy chọn hủy

Nếu bạn không thấy tùy chọn hủy trong tài khoản, bạn sẽ cần hủy tài khoản thông qua đơn vị thanh toán của mình. Truy cập trang Tài khoản của bạn và xem phần Tư cách thành viên. Bạn sẽ nhìn thấy liên kết chỉ dẫn bạn về toàn bộ quy trình hủy thông qua đơn vị thanh toán, hoặc hướng dẫn liên hệ với đơn vị thanh toán để hủy.

Hủy trước khi hết kỳ tính phí

Nếu bạn hủy khi chưa hết kỳ tính phí, bạn có thể sử dụng Netflix cho đến cuối kỳ tính phí. Để xem thời điểm mà tài khoản của bạn sẽ bị đóng, hãy kiểm tra thông tin thanh toán.

Hủy khi tài khoản đang bị tạm ngưng

Nếu tài khoản đang bị tạm ngưng, tài khoản sẽ bị đóng ngay khi bạn hủy.

Hủy khi vẫn còn thẻ quà tặng hoặc số dư khuyến mại

Sau khi hủy, bạn có thể tiếp tục sử dụng Netflix trong khoảng thời gian bằng số tháng sử dụng dịch vụ còn lại trên thẻ quà tặng Netflix hoặc số dư khuyến mại của bạn. Khi số dư được sử dụng hết, bạn sẽ không thể sử dụng Netflix nữa.

Tạm dừng tư cách thành viên

Nếu bạn chỉ muốn nghỉ ngơi, bạn có thể tạm dừng tư cách thành viên của mình thay vì hủy.

Tính năng này hiện chỉ khả dụng với những khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ làm phương thức thanh toán chính, và chưa được cung cấp trong gói dịch vụ Cơ bản.

Nếu tạm dừng tư cách thành viên, bạn có thể tiếp tục xem Netflix cho đến ngày tính phí tiếp theo. Vào ngày tính phí tiếp theo, bạn sẽ không bị tính phí và tư cách thành viên của bạn sẽ tạm dừng một tháng. Sau 1 tháng, bạn sẽ bị tính phí theo giá gói dịch vụ hiện tại và có thể tiếp tục xem Netflix.

Cách tạm dừng tư cách thành viên

 1. Truy cập trang Hủy tư cách thành viên. Bạn có thể cần phải đăng nhập nếu chưa làm vậy.  

 2. Chọn Tạm dừng trong 1 tháng.

 3. Bạn sẽ không thể phát trực tuyến hoặc tải xuống khi tư cách thành viên của bạn bị tạm dừng nhưng bạn vẫn có thể duyệt xem Netflix và thêm vào Danh sách của tôi.

Cách tiếp tục tạm dừng tư cách thành viên

Một tuần trước khi tài khoản của bạn tự động được hủy tạm dừng, bạn sẽ có tùy chọn kéo dài thời gian tạm dừng thêm một tháng.

Lưu ý:
Tài khoản chỉ có thể tạm dừng trong tổng cộng 3 tháng. Nếu bạn không thấy tùy chọn Tiếp tục tạm dừng thì có thể bạn đã tạm dừng tài khoản của mình trong 3 tháng hoặc phương thức thanh toán chính của bạn không còn là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nữa.
 1. Trên một trình duyệt web hoặc thiết bị di động, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Chọn Tiếp tục tạm dừng từ biểu ngữ có nội dung Bạn đã sẵn sàng xem chưa? ở phía trên cùng trang Tài khoản của bạn.

 3. Tư cách thành viên của bạn sẽ bị tạm dừng thêm 1 tháng.

Cách hủy tạm dừng tư cách thành viên

Trong khi tư cách thành viên của bạn bị tạm dừng, bạn có thể hủy tạm dừng hoặc hủy tư cách thành viên bất kỳ lúc nào từ trang Tài khoản. Cách hủy tạm dừng tư cách thành viên của bạn:

 1. Trên một trình duyệt web hoặc thiết bị di động, hãy truy cập trang Tài khoản của bạn.

 2. Chọn Hủy tạm dừng ngay từ biểu ngữ có nội dung Bạn đã sẵn sàng xem chưa? ở phía trên cùng trang Tài khoản của bạn.

 3. Bạn sẽ bị tính phí ngay lập tức và ngày tính phí của bạn sẽ được cập nhật, sau đó bạn có thể bắt đầu xem Netflix ngay lập tức.

Tham gia Netflix trở lại

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản Netflix bất cứ lúc nào.

Chúng tôi sẽ lưu giữ Hoạt động xem của bạn trong 10 tháng kể từ khi tài khoản của bạn bị đóng. Do đó, bạn có thể sử dụng dữ liệu này nếu kích hoạt lại tài khoản trong thời gian đó. Những nội dung khác cũng khả dụng trong 10 tháng:

 • Đề xuất của bạn

 • Xếp hạng

 • Thông tin tài khoản

 • Lịch sử trò chơi

 • Trò chơi đã lưu (tuy nhiên, đối với những trò chơi không hỗ trợ tính năng lưu vào đám mây, trò chơi và dữ liệu trò chơi phải được cài đặt trên thiết bị bạn sử dụng để chơi trò chơi đó)

Ngăn người khác kích hoạt lại tài khoản của bạn

Để đảm bảo không có ai trong gia đình bạn có thể kích hoạt lại Netflix khi chưa được bạn cho phép, bạn nên đổi mật khẩu sau khi hủy tư cách thành viên, đảm bảo đã đánh dấu vào ô Đăng xuất khỏi tất cả các thiết bị. Việc này sẽ thay đổi mật khẩu hiện tại của bạn và đăng xuất khỏi bất cứ thiết bị nào mà tài khoản của bạn có thể vẫn đang đăng nhập.

Bài viết liên quan