Cách hoạt động của tính năng lưu trò chơi trên Netflix?

Trò chơi được lưu vào hồ sơ bạn chọn để chơi trò chơi, thông qua tính năng lưu vào đám mây hoặc lưu cục bộ trên thiết bị của bạn. 

Lưu vào đám mây là gì?  

Nội dung lưu vào đám mây được lưu trữ trực tuyến. Cũng giống như việc phát trực tuyến các chương trình truyền hình và phim yêu thích, bạn có thể tiếp tục một trò chơi từ nơi bạn đã dừng lại trên bất kỳ thiết bị nào bằng cách sử dụng cùng một tài khoản và hồ sơ.

Bạn có thể kiểm tra xem trò chơi có hỗ trợ tính năng lưu vào đám mây hay không trên trang Hỗ trợ của trò chơi. Tìm trò chơi trong danh sách Trò chơi Netflix, hoặc tìm kiếm trò chơi đó theo tên.

Các trò chơi hỗ trợ tính năng lưu vào đám mây

  • Tiến trình trò chơi được lưu trữ trên hồ sơ tài khoản Netflix của bạn. Nếu bạn xóa một trò chơi rồi tải xuống lại hoặc chơi trò chơi đó trên một thiết bị khác, bạn có thể tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

    Nếu hồ sơ tài khoản bạn dùng để chơi trò chơi bị xóa, các bản lưu game của bạn cũng sẽ bị xóa và không thể khôi phục.

Các trò chơi không hỗ trợ tính năng lưu vào đám mây

  • Tiến trình trò chơi chỉ được lưu trên thiết bị và trong cùng một hồ sơ Netflix. Nếu bạn gỡ cài đặt trò chơi, xóa dữ liệu trò chơi hoặc xóa hồ sơ bạn dùng để chơi, bạn sẽ xóa vĩnh viễn các bản lưu của trò chơi đó.


Trò chơi bị bắt đầu lại từ đầu

Trước tiên, hãy đảm bảo rằng bạn đang chơi trò chơi bằng tài khoản và hồ sơ Netflix mà bạn chọn để bắt đầu chơi trò chơi đó. Bạn có thể thấy biểu tượng hồ sơ tài khoản trong trò chơi. Nhấn vào biểu tượng để chuyển sang chơi trên một hồ sơ khác.

Nếu trò chơi không hỗ trợ tính năng lưu vào đám mây:

  1. Bạn chỉ có thể tiếp tục tiến trình chơi trên thiết bị ban đầu mà bạn dùng để chơi vì dữ liệu được lưu trữ cục bộ. Nếu chơi trên một thiết bị khác (thậm chí khi bạn sử dụng cùng một hồ sơ), bạn sẽ không thể tiếp tục từ nơi bạn đã dừng lại.

  2. Nếu bạn gỡ cài đặt và cài đặt lại trò chơi, dữ liệu đã lưu cũng sẽ bị xóa. Sau khi dữ liệu đã lưu bị xóa khỏi thiết bị, không có cách nào để khôi phục dữ liệu đó.

  3. Một số trò chơi cho phép bạn xóa dữ liệu đã lưu qua menu cài đặt. Sau khi dữ liệu đã lưu bị xóa khỏi thiết bị, không có cách nào để khôi phục dữ liệu đó.

Tôi có thể di chuyển dữ liệu đã lưu của mình sang một hồ sơ Netflix khác không?

Tại thời điểm này, không có cách nào để chuyển bản lưu game sang một hồ sơ Netflix khác.

Tôi có thể di chuyển dữ liệu đã lưu của mình sang một thiết bị khác không?

Khi nâng cấp lên thiết bị mới, bạn có thể chuyển bản lưu game từ thiết bị cũ sang thiết bị mới trong quá trình truyền dữ liệu. Hiện không có cách nào để chuyển dữ liệu trò chơi từ thiết bị này sang thiết bị khác theo cách thủ công.

Tôi có thể chuyển bản lưu game sang một phiên bản trò chơi khác không?

Những trò chơi đi kèm tư cách thành viên Netflix là riêng biệt so với những phiên bản phát hành bởi nhà phát hành hay nhà phát triển khác. Mặc dù những trò chơi này có điểm tương đồng, bạn không thể chuyển tiến trình sang được.

Bài viết liên quan