Netflix píše: „Při přihlašování došlo k potížím.“

Pokud se vám na iPhonu, iPadu nebo iPodu touch zobrazí chybové hlášení:

Při přihlašování došlo k potížím.
Zkuste to prosím později.

většinou to znamená, že je potřeba obnovit informace uložené na vašem zařízení. Problém vyřešíte podle následujícího návodu.

Ve webovém prohlížeči přejděte na Netflix.com

 1. Na počítači, telefonu nebo tabletu se připojte ke stejné síti nebo Wi-Fi jako zařízení, kde dochází k problému.

 2. Otevřete webový prohlížeč a přejděte na stránku netflix.com/clearcookies.

 3. Vpravo nahoře klikněte na Přihlásit se.

 4. Přihlaste se do svého účtu Netflix.

  • Pokud se zobrazí chybové hlášení NSEZ-403, znamená to, že nemůžeme momentálně připojit váš účet k Netflixu. Zkuste to později znova.

  • Pokud se chybové hlášení nezobrazí, pokračujte k dalšímu kroku.

Zkontrolujte nedávno přijaté e-maily od Netflixu.

Pokud jste nedávno dostali e-mail od Netflixu s informací, že jsme resetovali vaše heslo, přístup ke svému účtu znova získáte podle následujícího postupu.

Pokud jste v poslední době takový e-mail od Netflixu nedostali, pokračujte v řešení problému níže.

Resetujte aplikaci Netflix

Obnovte zastaralé informace Netflixu uložené na vašem iPhonu, iPadu nebo iPodu touch tím, že aplikaci resetujete.

Poznámka:
Když resetujete aplikaci, dojde k odstranění všech pořadů stažených na toto zařízení.
 1. Na domovské obrazovce vyberte možnost Nastavení.

 2. Přejeďte dolů, dokud nenajdete aplikaci Netflix.

 3. Vyberte Netflix.

 4. Posuňte přepínač Obnovit do polohy Zapnuto.

  • Pokud přepínač Obnovit nevidíte, postupujte podle návodu níže.

 5. Stiskněte tlačítko Domů a vraťte se na domovskou obrazovku.

 6. Dvakrát stiskněte tlačítko Domů a přetáhněte obraz doprava, dokud nenajdete aplikaci Netflix.

 7. Potáhněte aplikaci Netflix nahoru, abyste ji zavřeli.

 8. Stiskněte dvakrát tlačítko Domů a vraťte se na domovskou obrazovku.

 9. Zkuste znova spustit Netflix.

Restartujte iPhone nebo iPad

 1. Stiskněte a podržte boční tlačítko a zároveň jedno z tlačítek hlasitosti, dokud se nezobrazí posuvníky. Přetažením horního posuvníku zařízení zcela vypnete.

  • Pokud se posuvníky nezobrazí, stiskněte a podržte tlačítko Uspat/probudit, dokud se neobjeví červený posuvník. Pak za něj potáhněte.

 2. Po 10 sekundách stiskněte tlačítko Uspat/probudit.

 3. Až se zařízení znova zapne, zkuste opět spustit Netflix.

Související články